Üniversitelere Göre Tez Yazım Kılavuzu

80
Üniversitelere Göre Tez Yazım Kılavuzu

Tez Yazım Kılavuzu Nasıl Olmalı?

İçeriği akademik olsun veyahut olmasın meydana getirilen yazılı dokümanlarla alakalı düzen/intizam gereklidir. İşte tez yazım kılavuzu üniversitelerde meydana getirilecek olan tezlerin düzenlerini ve intizamlarını belirlemek maksadı ile oluşturulur. Böylelikle ilgili üniversite ya da enstitüde hazırlanacak olan tezlerin benzer biçimsel özelliklerde olması beklenmektedir. Elbette bahsi geçen dokümanda bilimsel açıdan bazı kurallar zaten ortaya konulmaktadır. Bunlar özgünlük, intihal yapılmaması, tezde doğrulanabilir kaynak gösterilmesi, başkasına ait düşüncelerin atıf olmaksızın kullanılmaması gibi kriterlerdir. Yalnızca ülkemizde değil; dünyanın her yerine söz konusu kurallar aynıdır ve tez, proje ya da makale meydana getirecek herkes, bahsedilen kurallara uymak durumundadır. Ancak bu yayının inceleme konusu ağırlıklı olarak biçimsel düzene odaklandığından dolayı şimdi intihale dikkat etmek gibi hususlara çok değinmeyeceğiz.

1. Tez Yazarken Kılavuz Gerekli Mi?

İlk olarak tez yazarken kılavuz gerekli mi? Sorusuna yanıt verelim. İster tez olsun isterseniz de yüksek lisans dönem projesi, her halükarda yazım kılavuzuna kesinlikle gereksinim duyacaksınız. Aksi durumda kaynak gösterme biçimi, satır aralıkları, kenar boşlukları, harflerin büyüklükleri ya da görsellerin nasıl listeleneceği gibi hususlarla ilgili olarak nasıl işlem yapacağınızı bilmeniz mümkün olmaz. O nedenledir ki henüz işin başındayken eğitim gördüğünüz fakülte ya da enstitüden yazım kılavuzunu isteyiniz. Günümüzde hemen her şeyin dijitale aktarılması neticesinde web sayfalarından bu dokümana ulaşabilirsiniz.

2. Yazım Kılavuzu Seçimi

Kılavuzun gerekliliğini anlamış olanlar hemen yazım kılavuzu seçimi konusunu merak etmektedir. Oysa bu konuda düşünecek ya da yapacak herhangi bir işleminiz söz konusu değildir. Daha net ifade ile yazım kılavuzu seçimi sizinle ilgili durum değildir. Eğitim gördüğünüz enstitü ya da fakülte zaten konuyla ilgili çalışmasını yapmıştır. Size düşen programınızdaki tez/dönem projesi yazım kılavuzunu indirmek olacaktır. Öğrenci olarak tezde alternatif kılavuz üretemezsiniz, farklı tercihte bulunamazsınız. Olması gereken şudur ki, bölümüzde var olan tez/proje yazım kılavuzunu kullanmak.

3. Yüksek Lisans Tez Yazım Kılavuzları

En nihayetinde tüm eğitim programlarındaki öğrenciler gibi yüksek lisans tez yazım kılavuzları gereksiniminiz olacaktır. Daha doğru ifade ile asgari düzeyde biçimsel düzen sorunu yaşamak istiyorsanız işin başından itibaren enstitünün formatını benimsemeniz ve yazım kılavuzunu kullanmanız gerekir. Eğer anlatılanları dikkate alırsanız teslim zamanı geldiğinde çok daha az problem yaşarsınız. Ancak işler tersine gider ve siz formatla alakalı tez dizgi konularını görmezden gelirseniz, ileride telafisi daha zor süreçlerle karşı karşıya kalmanız kuvvetle muhtemeldir. Detaylı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçiniz.