ücretli ödev yapanlar, ücretli ödev yapılır

Yükseköğrenim öğrencilerine yönelik ücretli ödev yapanlar konusunda bir makale hazırlayalım istedik. Son dönemlerde görülüyor ki ücretli ödev hazırlama proje ödevi yapanlar hususunda araştırma yapanlar arasında ortaöğretim öğrencileri de hatırı sayılır bir düzeyde araştırı içerisindedir. Eğitim- öğretim programlarında gerek gelişim gerekse de derste işlenmiş ilgili konuların pekiştirilmesini sağlayan ödevler hakkında çoğu kez şikayetçi olan ilgilileri duymuşsunuzdur. Aslında kimi zaman istenenlerin amaçlarının dışına çıkması sebebiyle hem çok yorucu hem de ilgili talebenin yapmasının mümkün olmadığı talepler söz konusudur. Bunun yanında öğrenmek eylemine ne derece katkı sağladığı tartışılır olan veyahut kişiler arası gelişmişlik düzeyini görmezden gelmesi sebebiyle eleştirilere maruz kalan bu süjelerin olmazsa olmaz bir kıstas olduğu da su götürmez bir gerçektir. Öğretmen ya da öğretim görevlilerinin yukarıda bahsedilenleri ne derece ayrım yeteneğine sahip oldukları da ayrı bir tartışma konusu olarak bir kenarda duradursun, biz inceleme konumuza tekrar dönelim. Konunun birden çok sayıda farklı boyutu olması sebebiyle bu yayında sadece ücretli ödev yapılır konusunu incelemeye gayret göstereceğiz.

para ile ödev yaptırma

para ile ödev yaptırma

Öncelikle olayın etik bir boyutu olduğundan başlamak gerek. Açıkça ifade etmek gerekirse başkasına parasını ödeyip ödev hazırlama talep etmek etik manada doğru kabul edilmemektedir. Ancak çağımızın gidişatı, hayat boyu eğitim ve sürekli daha yüksek beklentiler içerisini girme sebebiyle (işgören veyahut işveren taraflı) hayatın akışına birçoğumuzun yetişmesi mümkün olmuyor. Bu durumda herkes elinden geldiğince ve olanakları el verdiği sürece üzerinden birtakım işleri bir başkasına delege etmenin yolunu arama girişimine başlamış durumdadır. Elbette sosyal olanaklar, ekonomik durum veya kişisel özellikler gibi birçok değişken söz konusu delegasyon sürecini kati olarak etkilemektedir. Söz gelimi maddi zorluklar içerisindeki bir öğrencinin ücretli ödev yapanlar arasında bir tercihte bulunması olanaksızdır. Aynı düzeyde eğitim alan ancak maddi boyutta yeterli olan başka bir talebe ise bu şekilde bir hizmeti keşfederse profesyonel yardım almayı düşünebilecektir. Veyahut bir başka örnek verecek olursak, maddi manada inanılmaz imkanları bulunan başka bir kişinin ise ücretli ödev yapılır hususunda bilgisi yok ise mevzubahis hizmet talebinde bulunması beklenemeyecektir. Anlatılanlardan hareketle hayatımızın içerisinde tercihlerinizi başta sosyo-ekonomik faktörler olmak üzere birçok değişken etkileyecek ve hatta yönlendirecektir.

Ücretli ödev yapanlar hususunda ikinci olarak değinilecek kıstas ise bu hizmeti satın alan bir öğrencinin arzu edilen yararı görüp görmemesi durumudur. Sahiden de satınalma yoluyla bu gerekliliği yerine getiren bir talebe, bu olgunun bir yararını görecek midir? Aslında yanıt son derece basittir; öğrenmek eyleminin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini talebinin kendisi belirleyecektir. Bu yanıtı biraz açmak gerekirse, öğrenci kendisine teslim edilen ödevini özenle inceleyip kontrol eder ve aklına takılan hususları ilgili hizmet kurumuna sorarsa yüksek oranda yararlı bir sonuca gidileceği yorumunda bulunulabilir. Diğer taraftan hizmeti satın aldığından dolayı ilgili konuya ilgi-alaka duymayan, asgari bir kez dahi olsa okumamış bir vatandaşın bundan yararlanmasını beklemek zaten mantıktan uzak bir seçenek olacaktır.

Sonuç olarak ücretli Ödev Yaptırma hususunda kısaca bilgilendirme yapılmasının amaçlandığı bu makalede ilgili süjeyle alakadar birkaç kıstasla ilgili bilgilendirme yapmaya çalıştık. Anlatılanlardan yola çıkacak olursak ücretli ödev yaptırma kişilerin son tercihi olmalıdır. Ancak herhangi bir sebeple bunu kendiniz yerine getiremiyor iseniz, dışarıdan satınalma yoluna gitmek sizin takdirinizdedir. Böyle bir tercihte bulunursanız sizin için hazırlanan çalışmayı anlayabilecek duruma gelene dek okuyunuz. Bunu yapmaya zamanınız yok ise en kötü seçenekte hızlıca bir göz gezdirebilirsiniz. En azından bu kadarını yapabilirsiniz değil mi? Siz de yukarıda nitelendirilen ikinci kategoride yer alıyor iseniz hizmet şartlarımıza alakalı olarak bizden detaylı bilgi talep edebilirsiniz.