Trakya Üniversitesi Bitirme Tezi Hazırlama

10

Trakya Üniversitesi Bitirme Tezi Hazırlama

Kırklareli Üniversitesi Tez Yazım

Eski dönemde İstanbul hariç Kırklareli Üniversitesi tez yazımla birlikte ülkemizin Rumeli topraklarında sadece bu üniversite vardı. Trakya Üniversitesi bitirme tezi hazırlama konusuyla alakalı eskiden bölgedeki tüm talebeler aynı yazım/dizgi formatını kullanıyordu. Biçimsel düzen hususu çok mühim olmadığından dolayı ana inceleme alanımız intihal gibi hususlara değinmek istiyoruz. İntihal konusu günümüzde ciddi manada problem teşkil etmektedir. Pek çok kimse intihalin sadece alıntı oranın düşük çıkmasından ibaret olduğunu iddia ediyor olsa bile bu kesinlikle yanlıştır. Örnek vermek gerekirse biz bir çalışma yaparız ve %0 altı oranıyla tamamen intihal olabilir. Yine maalesef ki ülkemizde pek çok akademisyen doğru ve özgün akademik çalışmanın nasıl yapıldığını bilmiyor ve bunun yanında bilmediği konuda insanlara eğitmenlik yapıyor. Hal böyle olunca da akademik camiada intihal sorunları önemli düzeyde artış göstermiştir. Takdir edersiniz ki bilgisayar yazılımı insan kadar nitelikli ölçüm yapamaz ve sadece gerçekten hiçbir müdahale olmadan kopyalandı ise internet üzerinden test ederken tespit edebilir. Oysa bize ait olmayan düşünceyi değiştirmek suretiyle intihal olarak yazarsak bilgisayar yazılımı bunu anlayamaz. Trakya Üniversitesi bitirme tezi hazırlama işlemlerini yaparken dikkat etmeniz gereken bir diğer mühim husus ise kullanılan kaynakları arşivlemek ve talep edildiğinde ilgiliye gösterebilmektedir. Tezde yararlanılan kaynaklara nereden ulaştınız, eğer sizden bu kaynaklar istenirse tez jürisine bu kaynakları sunabilecek misiniz? Anlatılanlar gerçek manada soru işareti muhteva eder. Eğer size böyle bir talep geldiğinde kaynakları somut olarak ilgili birime sunamazsanız, çalışmanız yine intihal olarak görülebilir. Kısacası yalnızca bu bilgiden bile pek çok çalışmada intihal olduğu öngörüsünde bulunmak son derece kolaydır. Bu sebepledir ki Kırklareli Üniversitesi tez yazım aşamasındaki talebeler başta olmak üzere, tüm üniversitelerdeki öğrencilerin yazdığı akademik çalışmalarla alakalı, danışmanlık sürecinde hocaların bunu kontrol etmesi ve hatta gerekiyorsa da enstitüde bağımsız birim kurulması suretiyle işlemlerin kontrolü sağlanmalıdır. Elbette bunları sağlayabilmek adına öncelikle öğrencilerden bu duruma düşmemek için yapmaları gerekenler anlatılmalı ve sonrasında bu kurallara uymaları beklenmelidir. Trakya Üniversitesi bitirme tezi hazırlama işlemlerini yaparken, yüksek lisans programlarında eğitim gören öğrencilerin tezsiz programlarla alakalı yüksek lisans dönem projesi hazırlamaları icap eder. Normal tezden farkı olmayan bu akademik çalışmalar genel manada biraz daha dar kapsamlı olması sebebiyle çoğu kimse tarafından basite alınır. Ancak basit olan kimselerin süreç sonunda olaya ciddi şekilde yaklaşmaları yine aynı şekilde tecrübe edilebilir. Kırklareli Üniversitesi tez yazım konusunu toparlayacak olursak öğrenci olarak sizin yapmanız gereken bilimsel araştırma yöntemleri dersine devam etmeniz ve devamında internet üzerinden araştırma yapmak suretiyle tez nasıl yazılır sorusuna cevap vermektir. Eğer bunlar yeterli olmuyorsa danışman hocanızla görüşmelerde kendisinden bitirme tezi yazım süreci ile alakalı bilgi alabilirsiniz. Ayrıca tez istatistik veri analizi gibi nicel araştırma yapılacaksa bununla alakalı danışmandan bilgi alabilir veya bu mümkün değilse de profesyonel destek almak için SPSS veri analizi hizmeti veren kurumlarla görüşebilirsiniz. Böylece anket veri analizi kısmını ilgili kişi veya kurumlar yapacak ve siz anket veri analizini hazır şekilde çalışması içerisine entegre edebileceksiniz. Son aşamada ise hazırladığınız literatür kısmı ile anket veri analizini birleştirmek ve teze son halini vermek suretiyle çalışmanızı tamamlayacaksınız.