TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

             Dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler iş dünyasında kalifiye eleman ihtiyacını artırmış olup bu durum da kişileri yüksek lisans ve doktora yapmaya yöneltmiştir. İnsanlar akademik kariyer yapma, belirli bir alanda uzmanlaşma, görevde yükselme gibi daha birçok farklı nedenden ötürü yüksek lisans yapmaktadır. Yüksek lisans eğitimiyle kişiler rakiplerine karşı üstünlük elde etmektedir. Türkiye’deki yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu durumda insanların aklına ister istemez şu soru gelmektedir; “bu yüksek lisans türlerinden hangisi benim için daha uygun?”

Tezsiz yüksek lisans eğitimi genel itibariyle 10 tane ders ve 1 tane de bitirme projesinin verildiği bir süreçtir. Genellikle uygulama ve pratiğe yönelik dersler verilmektedir. Yaklaşık olarak 1.5 yıl sürmekle birlikte çeşitli programlar arasında süre açısından farklılıklar söz konusudur. ALES puan şartı olmayan bu programlara yabancı dil puan şartı da aranmamaktadır. Dersler çoğunlukla hafta içi akşam saatlerinde yapılmaktadır. Öğrenim ücreti programlar arasında farklılık arz etmekle beraber devlet üniversitelerindeki ücret 5.000-12.500 arasındadır. Tüm bu hususların yanı sıra bazı üniversitelerde kabul şartı olarak iş deneyimi de aranabilmektedir. Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Hazırlama ve Tezsiz Yüksek Lisans Tezleri Hazırlanır yazılır firmamızca.

Tezli yüksek lisans programı genellikle akademik kariyer yapmak isteyenlerin başvurduğu bir program iken tezsiz yüksek lisans programları ise esas itibariyle doğrudan özel sektörü hedef kitle olarak seçmektedir. Özel sektörde çalışanlar uzmanlaşmak istedikleri bir alanda tez yazımı ve teorik olarak son derece yoğun dersler il uğraşmaktansa tezsiz yüksek lisans yaparak çok daha kısa sürede gerek duyduğu bilgileri çok daha hızlı ve pratik bir şekilde elde edebilir. Mezun olunan bölümden memnun olunmaması halinde bu program uzmanlık alanının değiştirilmesi için alternatif bir yol olarak düşünülebilir ki programdan mezun olan kişiler ikinci bir uzmanlık alanına sahip kişiler olarak değerlendirilir.

Ülkemizde hemen hemen tüm üniversitelerde (devlet ve vakıf) bu program bulunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında hangi ilde olursanız olun tezsiz yüksek lisans yapma şansına sahipsiniz. Tezsiz Yüksek Lisans Tezleri Hazırlanır profesyonel uzmanlarca.