Akademik çalıştaylarla ilgili tasarım aşamasının en önemli safha olduğunu ancak tez yazım planı hazırlarken fark edebilirsiniz. Çünkü tez yazım planı sürecin ne şekilde yönlendirileceğini, çalışmanın muhtemel takvimini ve uyulması gereken programı ortaya koyan bir dokümantasyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bilgilendirme makalesinde inceleyeceğimiz konuyla ilgili kıstasları dilimizin döndüğünce sizlerle paylaşmayı hedeflemekteyiz. Böylelikle konuyla ilgili hazırlık yapmanın gerekliliği ve eğer gerekiyor ise ne gibi konularda size yardımcı olabileceğini anlamış olmanızı hedeflemekteyiz. Öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor ki hayatımızın her anında, herhangi bir sürece başlamadan önce yapılacak olan planlama her şekilde bize mutlaka yarar sağlayacaktır. Yarar sağlayacağı konusunda iddialıyız çünkü bir işin niteliği, nasıl ilerleme yapılacağı, işlerin hangi şekilde ve hangi sıralamada yapılacağı ve tüm tasarlanan bu işlemlerin hangi tarihlerde gerçekleşmiş olması gerektiği konusunda fikriniz olacaktır. En basit ifade ile hedef belirlemiş olacaksınız ve bu sayede nereye ve nasıl ulaşmayı düşündüğünüzü görme şansına sahip olacaksınız. Eğer ki siz rotanızı belirlememiş olursanız rüzgarın götürdüğü yere razı olmak durumundasınız. Günümüzde herkesin çok yoğun bir hayatı olduğu gerçeği göz önüne alınırsa, paha biçilemeyecek olan en önemli kıstasın zaman olduğu gerçeği karşımıza çıkacaktır. O halde son derece değerli ve kısıtlı olan zamanı etkin ve verimli kullanmak hayatımızdaki en temel hedefimiz olmalıdır. Bu yalnızca akademik çalıştay hazırlarken değil; aklınıza gelebilecek ve vakit gerektiren tüm hususlar için geçerlidir. İnceleme konumuz tez yazım planı olduğuna göre akademik çalışma hazırlarken birçok kişinin önemsemediği bu süreci önemsememiz gerektiği tespitinde bulunmak iyi bir çıkış noktası olarak karşımızda belirmektedir. Bilindiği üzere bazı eğitim kurumlarında bu prosedür gereği bir zorunluluk olsa bile, birçoğu için çalışma takvimi belirlemek zaruret değildir. O halde biz zorunlu olup olmadığına bakmaksınız bu süreci kurgulamanızı önermekteyiz. Nihai

tez danışmanlık şirketi

karar size ait olmakla birlikte şundan emin olunuz ki bu tür bir planlama kesinlikle size yarar sağlayacaktır. Kısacası bunu zorunlu prosedür olarak düşünmenizden ziyade, hedefinize ulaşabilmeniz için önemli bir yardımcı gibi düşünebilirsiniz. Buraya kadar yayını okumaya devam ettiyseniz tez yazım planı hazırlamak hususunda bir yarar göreceğinizi düşünüyorsunuz demektir. Peki bu dokümantasyon nasıl hazırlanmalıdır? Kısaca bu hususta da size bilgi vermeye çalışalım. Öncelikle hedefe ulaşmak için aşamalar hakkında bilgi sahibi olmanız elzemdir. Şöyle ki hangi aşamada hangi işlemlerin yapılması gerektiği ya da hangi aşamaların zaman kaybetmeden birlikte yönlendirileceğini bilmeniz gerekiyor ki takviminizi buna göre kurgulamanız mümkün olabilsin. Ayrıca işin niteliği konusunda da fikrinizin olması gerekiyor ki mevzubahis işin ne kadar emek/zaman gerektirdiğini aşağı-yukarı kestirmeniz mümkün olsun. Anlatılan ölçütlerle ilgili bilgileri elde etmeniz akabinde geriye kalan işlemler görece daha kolaydır. Öncelikle bilmeniz gereken fakültenin/enstitünün ortaya koyduğu takvim de sizin açınızdan bağlayıcıdır. Yani bu takvime uygun şekilde planlama yapmanız önem arz ediyor. Şimdi kendi planımız ile enstitü/fakülte planını da birleştirdik ve uygun hale getirdikten sonra son adımda kontrol edip bunu danışman ile paylaşıyoruz. Danışman görüşlerine göre tez yazım planı son haline getirilir ve artık bu nihai haldir. Geriye kalan ise iş yükü olarak fazla olsa bile, tasarlanan planı hayata geçirmek ve kararlılıkla uygulamak yapmanız gereken en önemli eylem olmalıdır. Plana sadık bir biçimde süreçleri adım adım ancak kontrollü şekilde ilerletmek hedefinize ulaşmanıza vesile olacaktır. Gerek bu konuda, gerekse de akademik çalışmalarla ilgili herhangi bir süreçle ilgili (tez hazırlama, proje yazdırma, makale yazımı, tez önerisi hazırlama gibi) bizimle iletişime geçebilirsiniz. Gereksinim duymanız halinde hizmetlerimizle ilgili olarak size danışmanlık desteğinde bulunabilmekteyiz.