Birçoğumuz en iyi tez yazım merkezi arıyoruz. Aslında herhangi bir satın alma işlemi yaparken genellikle hep iyiyi ararız. En iyi tez yazım merkezi olarak yapılan araştırmalar neticesinde emin olunuz hiç kimse bu biz değiliz demeyecektir. Tam aksine herkes kendinin sektörde bir numara olduğunu ifade edecektir. Burada aslında gerçek olan şudur ki iş yapan kurumların kendisini nasıl gördüğünden ziyade tüketicilerin onları nasıl gördüğüdür. Çünkü insan olarak yaratılışımız gereği kendi olumsuz yanlarımızı pek görmüyoruz hatta belki de görmek istemeyiz. Bu sebepledir ki söz konusu süreçle ilgili araştırma yaparken tüketici olarak size büyük iş düşmektedir. Şöyle ki, tez yazımı konusunda daha bugün görüşme yaptığımız bir müşterimiz bizim kendisine sunduğumuz ücretin yaklaşık olarak yüzde altmış daha ucuzunu bulduğunu ifade etmiştir. Akademik danışmanlık konusu mevzubahis olduğu için buraya kadar her şey normal görünüyor değil mi? Kesinlikle bize göre de burası serbest piyasadır ve herkes dilediği ücreti ve koşulları sunabilir. Ancak bize göre normal olmayan husus, talebenin aldığı o tutar ile bizim sunduğumuz tutarı baz almak suretiyle doğru orantılı kıyaslama yapmasıdır. Yani her iki işin de eşit kalitede olduğu varsayımında bulunmaktadır Halbuki bizi de tanımıyor, karşı tarafı da tanımıyor. Altı üstü birkaç dakika görüştük ve emin olunuz çalışma sistemi, alıntı konusu, alıntı sınırı, kaynak kullanımı gibi teknik içerikle alakalı hiçbir şey konuşmadığımız halde bu düşünce içerisinde olması bize ilginç gelen noktalardan bir tanesidir. Arkadaşlar lütfen bu konuda bilinçli olunuz, bilinçli müşteri bizim de kendimizi geliştirmemize sebep olacaktır. Bu sebeple yüksek lisans başta olmak üzere, tüm düzeylerde tez yazdırma süreçlerini sizlerin yerine biz üstlenebiliriz. Yani eğer ki siz tez ya da dönem projesi hazırlama aşamasına geldiyseniz tüm işlemleri bize delege edebilirsiniz. Burada sizden tek beklentimiz şu olacaktır; eğer ki söz konusu akademik çalıştayınızda saha araştırması var ise (bu anket ya da mülakat olabilir), araştırmanın uygulamasını sizin gerçekleştirmenizdir. Bunun dışındaki tüm işlemleri sizin yerinize üstleniyoruz ve böylece siz de kendinize daha çok vakit ayırabiliyorsunuz. Yukarıda anlatılan sebeplerle en iyi tez yazım merkezi ararken dikkatli olmanız gerekiyor. Sizin için süreci üstlenmeye hazır arkadaşlarımız her daim hazır bulunmaktadır Başvuruda bulunmak ve/veya ön bilgi almak için bizimle irtibat haline geçebilirsiniz.