Tez Yazdırma Hakkında Akademik Bilgiler!

224
Tez Yazdırma
Tez Yazdırma Süreci Nasıl İlerler?

Tez Yazdırma

Genellikle kısıtlı zamanı kalmış öğrencilerin çeşitli nedenlerle tez yazdırma hususunda kısmi bile olsa bazı destekler aldıkları bilinmektedir. Bahsi geçen destekler genellikle istatistik veri analizi veya mülakat gibi yöntem bölümünü oluşturan kısımlarda görülmektedir. Zaten yüksek lisans düzeyi öğrenci olduğunuzu düşünürsek literatür araştırması yapmak konusunda sınırlı bilgisi olan öğrenciler konu yöntem olunca, istatistik veri analizi ile ilgili hemen hemen hiçbir bilgiye sahip değillerdir. Hal böyle olunca en azından bu kısımlarla alakalı profesyonel destek alma girişiminde bulunabilirler. Öncelikle tez yazım süreçleri hakkında konulardan bahsedeceğiz ve devamında ise aşağıda ayrı başlıklar halinde makalenin ana omurgasını meydana getireceğiz.

Tez Yazım Süreçleri

Her öğrencinin veya uzmanın farklı şekilde sınıflandırmasının bulunduğu tez yazım süreçleri bizim açımızdan üç ana kategoriye ayrılabilir. Bunlardan ilki danışman seçimi ve konu başlığı belirleme aşaması olan ön bölümdür. İkinci aşama ise iş yükü bakımından önemli düzeyde zahmet gerektirecek kısım literatür tarama ve bu kısımların yazılması süreçleridir. Elbette ikinci aşamada eğer bilimsel araştırma varsa (yani anket veya mülakat gibi) bunları da ikinci tez yazım sürecine dahil edilebiliriz. Tez yazım süreçleri hakkında son aşama ise teslim etme sonrası prosedürlerdir. Açıkçası iş yükü bakımından neredeyse ortaya konulacak emeğin %80’i yalnızca ikinci aşamadadır. Bu bilgiye rağmen birinci aşamanın sizin için önemi, emin olunuz %90 düzeylerindedir. Çünkü doğru kişiyle doğru konu üzerinde tez yazım işlemlerini yapmıyorsanız, ortaya koyacağınız emek miktarı önemli olmaksızın başarıya gitmeniz son derece zorlu veya zahmetli olacaktır.

Acil Tez Yazmak

Öğrencilerin doğasından mıdır bilinmez ancak acil tez yazmak çoğunlukla pek çok kimsenin tercih etmekte olduğu yöntemdir. Hemen hemen tüm makalelerde vurguladığımız üzere böyle bir şeyi biz genellikle önermiyoruz. Yüksek lisans dönem projesi ya da tez yazarken yapmanızı istediğimiz izlence, daima işin başından itibaren programlı şekilde ilerlemek ve erkenden tezi/projeyi teslim etmektir. Anlatılanlara rağmen bazı durumlarda kısıtlı süresi kalmış ancak bu halde herhangi bir işlem yapmamış kimselerin çalışmalarını teslim etmek suretiyle okula katılmalarını tabii ki önermiyoruz. Eğer siz de çeşitli sebeplerle bu aşamaya geldiyseniz, zamanı doğru yönetmek suretiyle başarılı şekilde çalışmanızı tamamlamanız mümkündür. Ancak hemen şunu bilmeniz gerekir ki normal şartlarda on birim emek harcamanız gerekiyorsa, bu kadar kısıtlı süre içerisinde tez hazırlama işlemleri için 12-15 birim emeği harcamanız gerekebilir. Mühim olan tezle alakalı sizin bu emeği ortaya koymanız mümkün olur mu?

Ortalama Tez Yazım Süresi

Açıkçası bu sorunun kısa yanıtı yoktur. Çünkü ortalama tez yazım süresi paylaşabilmek için ilgili kimsenin yetkinlikleri, eğitim alanı, bölümü ile alakalı donanımı, danışmanın ilgi düzeyi ve üniversitenin/enstitünün doğrudan etkileri bulunmaktadır. Hal böyle olunca genel manada şu kadar süreli çalışma yapılır veya tezi … sürede hazırlayabilirsiniz demek mümkün değildir. Ancak yüksek lisans düzeyi tez/proje olduğunu varsayarsak ve ortalama üstü bir öğrencinin böyle işe giriştiğini düşünürsek 2-3 ayda doğru planlama ile tez yazmak mümkündür. Ancak yukarıdaki kriterlerden herhangi biriyle alakalı problem var ise bu durumda ortaya konulan süreç yeterli olmayacaktır. Özellikle anket uygulaması vs. yapılacak ise istatistik veri analizi için tez yazdırma işlemleri yapan kişilerle irtibat kurabilirsiniz. Böylelikle en azından istatistik veri analizi ile alakalı tezin ilgili kısımlarını yerine getireceksiniz. Detaylı bilgi için bizimle irtibat kurabilirsiniz.