İnternet üzerinden yapılan araştırmalar neticesinde tez yazdırma forum konusunda birçok kişinin arayış içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Tez yazdırma forum ile tam manasıyla bir portal meydana getirilse ve birçok kişi buradan süreçle ilgili bilgi elde etse çok iyi olacaktır. Ancak günümüze dek sanal olarak böyle bir ortam meydana getirmek mümkün olmamıştır. Bizim meydana getirdiğimiz blog çalışması da çok işlevsel olmadığından mıdır bilinmez, beklenen ilgiyi görmemiştir. Sonuçta bu işle ilgili araştırma yapan, bilgi almak isteyen kişilerin sistemli bilgi elde edeceği bir internet ortamı meydana getirmek mümkün olmamıştır. Maalesef ki sistemli bilgi yer almadığından dolayı iyi araştırma yapamayan ve/veya belirli bilgi birikimi olmaması sebebiyle farklı bilgilerle kafası karışan birçok kişi için aslında ciddi manada bilgi kirliliğinden söz etmek mümkündür. Bu sebepledir ki böyle ihtiyaç olduğu ortada olmasına rağmen henüz somut olarak başarılı bir projeden bahsetmek mümkün görünmemektedir. Diğer taraftan anlatılan biçimde bir platform olsaydı birçok kişi burada sorularını yöneltme şansına sahip olacaktı ve karşılıklı olarak bilgi paylaşılacaktı. Burada iyi ya da kötü birçok kişi elini taşın altına koyacak ve bilgisi olan kişiler soruları yanıtlamak suretiyle bir şekilde karşısındakine bilgi aktarımı yapabilecektir. Oysa biz ya da bizim gibi kar amaçlı işletmeler bu potansiyeli karşılayamaz. Şöyle ki elbette biz teklif aşamasında genel manada bilgileri talep eden kişiler ile paylaşmaktayız. Söz konusu paylaşım sözlü veyahut yazılı olabilmektedir. Ancak sınırlı bir kapasiteye sahip olmamız sebebiyle tüm soruları yanıtlamamız imkan dahilinde değildir. Eğer bunu yapacak olursa bırakınız kazanç elde etmeyi giderlerimizi bile karşılayamayız. Oysa tez yazdırma forum olsa ve her üye bir tane soru yanıtlasa bile önemli miktarda yükü üstlenmiş olacağı yorumunda bulunulabilir. Bir de üye sayısının binlerle ifade edilmeye başladığını düşününüz, yüksek ihtimalle zaman içerisinde çok az soru yanıtlanmamış olacaktır. Ki böyle durumlarda da biz devreye girebiliriz. Son olarak ön plana çıkan soruları da ana sayfaya eklerdik ve böylece sorusu olmasa bile konuyla alakalı fikir sahibi olmak isteyen kişilerin burayı ziyaret etmesi sonucunda temel bilgileri elde etmesi sağlanabilirdi. Kısacası bu sistem herkesin işine yarayacak şekilde dizayn edilebilirdi. Kim bilir belki de yakın gelecekte yeni bir proje anlatıldığı biçimde hayata geçirilebilir. Aklımızdaki tez yazdırma forum sayfası için örnek mahiyetinde aşağıda birkaç soruya yanıt vermeye çalışalım.

Soru: En kaliteli tez nasıl yazılır?

Cevap: Akademik çalışmalarda ‘’kalite’’ biraz göreceli bir kavramdır. Bu sebeple bu soruya net yanıt verilmesi çok olası değildir. Yine de en basit ifade ile şu cevap verilebilir; intihal olmaması ve doğrulanabilir kaynak kullanılması gibi asgari gerekliliklerin sağlanması durumunda danışmanın beğendiği akademik çalışma en kaliteli olandır. Bu yanıttan hareketle göreceli bir kavram olduğunu anlayabilirsiniz.

Soru: Önceki soruda bahsedilen tez yazımı için asgari gereklilikler nelerdir?

Cevap: İlk önce orijinal ve özgün bir akademik çalışma olmalıdır. Yani başkasının eserlerinden kaynak göstermeden bilgi aşırma (bilgi hırsızlığı ya da intihal) kesinlikle kabul edilemez. Bu bilgilerden hareketle tez hazırlama işlemlerinde intihal olmaması, özgün olması ve doğrulanabilir kaynak kullanılması gibi kriterler asgari gereklilikler olarak nitelendirilebilir.

Soru: Alıntı oranı düşük çalışma özgünlüğü en yüksek olan ve dolayısıyla da en kaliteli çalışma mıdır?

Cevap: Kesinlikle hayır. Alıntı oranı ölçen programlar yalnızca bir başka kaynaktan aynen alınan bilgileri kontrol edebilir. Peki siz bu bilgileri değiştirmek suretiyle kendi düşünceleriniz gibi yazarsanız ne olacak? Bunu program algılayamaz. Yine de bu yapılan bilgi hırsızlığı olmaz mı? Eğer böyle bir şey yapılır ise meydana getirilen tez/proje kesinlikle intihaldir. Programda %0 (sıfır) çıksa bile intihaldir. Maalesef ki pratik olması sebebiyle günümüzde hem üniversiteler hem de danışman yalnızca alıntı ölçen programlara odaklanmış durumdadır. Oysa bu programı yapan insandır ve nihayetinde program her şeyi ölçemez. Dolayısıyla hem program hem de insan gücü ile birlikte kontrol etmek doğru bir yöntem olacaktır. Söz gelimi intihal olan bir çalışmayı yapacağınız işlemler ile programdan başarılı olarak sonuç alabilirsiniz. Bu gerçekten mümkündür.

Soru: Tez yazım için süre öneriniz nedir?

Cevap: Birçok değişkene bağlı olan tez yazım süreci için net ifadeler kullanmayı doğru bulmuyor olsak bile, ortalama olarak 3-7 ay arasında bir süre önerdiğimizi paylaşabiliriz. Konu, danışman ile görüşme olanakları, tezin dili, araştırma yöntemi, bölüm, yabancı kaynak kullanım düzeyi gibi kıstasların hepsi süreyi direkt olarak etkilemektedir. Ayrıca kişisel durumlar ve okulların prosedürleri de bağlayıcıdır ve teslim süresini direkt olarak olumlu/olumsuz manada etkilemektedir.

Soru: Size güveniyorum, ben hiçbir şeye karışmak istemiyorum. Mümkün mü?

Cevap: Öncelikle bize güvendiğiniz için teşekkür ederiz, bu güveni boşa çıkarmamak için elimizden geleni yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Ancak sadece güvenmeniz tek başına yeterli olmayacaktır. Sürece bir şekilde müdahil olmanızı ve çalışmanıza hakim olmanızı beklediğimizi ifade etmemiz gerekiyor. Ayrıca bizim meydana getirdiğimiz tez ve/veya proje hazırlama sürecinde yapılanlarla ilgili olarak adeta bir kontrolör gibi işlemleri kontrol etmenizi rica ediyoruz. Belirli bir denge etrafında yaptıklarımızı kontrol etmenizi bizi rahatsız etmez, aksine; bundan memnuniyet duyarız. Tez yazdırma forum olarak sizin eleştirilerinizi de öğrenmek isteriz.

Detaylarla ilgili bilgi almak için e-posta ve/veya telefon aracılığı ile bizimle irtibat haline geçebilirsiniz.