Bu bilgilendirmeyi okumanız sonrasında tez yazan yerler araştırmanızla ilgili temel bilgi sahibi olmanız beklenmektedir. Araştırmakta olduğunuz tez yazan yerler konusunda bilgi sahibi olmasanız bile, bu yayını okumanızla birlikte gerekenleri yaparsanız temel manada ne yapılması gerektiğini zihninizde az-çok netleştirmiş olacaksınız. Şöyle ki ilk olarak başlanması istenen temel nokta bu sürecin kendi başına bir belirsizlik içermesi ortaya bir standardizasyonun çıkmamasının en temel nedenidir. Hal böyle olunca da maalesef ki bir öğrenci on birim emek harcarken, bir başkası ise bir birim ile aynı programdan mezun olabilmektedir. Oysa bu çok ciddi bir hak değil midir? Haksızlık durumu inanın özel ya da devlet okulu olması ile alakalı bir durum değildir. Özel okulların en önemli artısı, belirli bir ücret ödediğiniz için haklarınız genel manada koruma altındadır. Bu demek değildir ki özel okullarda en niteliksiz çalışma ile mezun olmak mümkündür. Kesinlikle böyle bir mana çıkarmayınız, aksine durum zaman zaman tam tersine dönebilmektedir. Dolayısıyla burada problem özel-kamu ayrımından değil; tamamen kişilerden kaynaklanmaktadır. Elbette bazı okulların prosedürleri hakkı ile uygulamadığı durumlar ya da bazı okulların gerçek manada yetersiz olduğu durumlar söz konusudur. Ancak bu inceleme konumuz olmadığı için belki farklı bir yayında bu konu hakkında bildiklerimizi paylaşabiliriz. Kısacası süreç birçok belirsizlik içerdiği için en azından geriye kalan diğer belirsizlikleri sizin asgari düzeye indirgemeniz beklenir. Şöyle ki bu işin temel manada nasıl yapılacağını bilmezseniz anlatılanları sağlamanız mümkün değildir. Birçok müşterimiz bize ben süreci bilmiyorum, zaten bu kadar öğrenecek olsam kendim yaparım şeklinde görüş bildirmektedir. Oysa bu çok ciddi bir yanılgıdır. Aynı kişiler bir ürün aldığında ya da hizmet satın alacağı durumlarda söz konusu ürünün/hizmetin içeriğine bakmamakta mıdır? Bizce kesinlikle bakmaktadır. O halde burada da bir bedel ödeyeceksiniz ve bu bedelin hangi tür hizmetleri içerdiğini bilmezseniz ilerleyen aşamalarda sorun çıkar ve süreci yönlendirdiğiniz taraf bunu yerine getiremeyeceğini ifade eder ise o zaman ne yapacaksınız? Tez yazan yerler konusunu en başta o kadar araştıracak olsaydım kendim yapardım dediğiniz işlemler bir birim olarak düşünülür ise, inanın böyle bir sorun çıktığında harcayacağınız zaman inanın çok daha fazlası olacaktır. Bu sebeple sizden en önemli beklentimiz bu işin nasıl yapılacağını temel manada bilmenizdir. Ancak bunu bilirseniz kullanılan kaynaklar doğrulanabilir mi? Sizinle paylaşılabilir mi? Yabancı kaynak kullanılacak mı? İntihale dikkat ediliyor mu? Düzenlemeler yerine getirilmekte mi? Getiriliyor ise bunun bir sınırı var mı? (Bizce mutlaka olmalıdır) gibi sorular peşi sıra gelmektedir. Oysa bu konuda hakkında yeterli bilgi sahibi değilseniz anlatılanlara boyun eğmek durumundasınız. Bilmemek ne güzel şey değil mi? Bilmiyorsanız hiç sorun yok, ancak ya sorun çıkarsa o durumda ne yapacağınızı da birkaç saniye düşünmenizi önermekteyiz. Bu anlatılanları yaparsanız inanın ki tez yazan yerler işinin bize göre yüzde seksenlik bir kısmını bitirmiş olacaksınız. Bu işlem akabinde zaten aklınızda alternatifler genel manada şekillenmiş olacaktır. Bu alternatifleri de telefonda görüşme, sayfa incelemesi gibi kriterler ile tam manasıyla netleştirebilirsiniz. Bizim anlattıklarımız dışında kendinizin de mutlaka birkaç kriteri vardır ve bunları da değerlendirirseniz sonuç çok yüksek ihtimalle doğru seçimle sonuçlanacaktır. Yukarıda anlatılanlardan sonra ücret artık bir değerlendirme kriteridir. Hiçbir kıstas olmadan sadece fiyat odaklı araştırma emin olunuz size çok daha pahalıya patlar. Unutmayın ki eğer bu anlatılanları dikkate almaz ve düzensiz biçimde ilerlerseniz seçiminizin hayal kırıklığı ile sonuçlanması çok yüksek ihtimaldir.