Tez Yazan Şirketler

97
kalem tez
En Kaliteli Tez Yazdırma Merkezleri

Tez Yazan Şirketler

Toplumların eğitim düzeylerine bakıldığında yıllar geçtikçe yukarı yönlü ivmeden söz etmek mümkündür. Devamında ise insanlar tez yazan şirketler aracılığı ile bu eğitim hayatlarını tamamlama yolunda harekete geçme eğilimindedir. Özellikle gelişmiş ülkelerde başlayan trendlerin gelişmekte olan ve geri kalmış ülkeler tarafından takip edildiğini söylemek eğitim-öğretim faaliyetleri için de yanlış olmayacaktır. Çünkü yalnızca üniversitelerdeki lisans eğitim oranları veya yüksek lisans mezunu olma verilerine bakıldığında dahi, bu verinin doğruluğu teyit edilebilir. Özellikle ülkemiz Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere bakıldığında çok değil bundan yirmi yıl önce lisansüstü programlardan mezun sayısı günümüze göre çok çok azdı. Ancak geldiğimiz 2023 yılında gözlemlendiği üzere artık lisansüstü programlara erişim son derece kolaydır ve çok fazla mezun vardır. Özellikle de ALES sınavının kaldırılması sonrasında herhangi bir ön koşul olmadan (bazı üniversitelerde) direkt olarak yüksek lisans programına kaydolabiliyorsunuz. Hal böyle olunca insanların dersleri tamamlamaları ve devamında yüksek lisans dönem projesi veyahut yüksek lisans tezi hazırlama işlemlerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Ancak pek çok kimse çalışma hayatının yoğun temposunda olduğu için ve özellikle de ne istendiği noktasında kendilerine yeterli eğitim verilmediğinden dolayı alternatif çözüm yollarına girişmektedirler. Söz konusu alternatiflerden birisi de tez yazan şirketler olarak ilgili bireylerin karşısına çıkmaktadır. Bildiğiniz üzere olağan koşullarda olması gereken insanların kendi akademik çalışmalarını kendilerinin hazırlaması ve süreci bireysel manada bitirme ödevini yerine getirmesidir. Sebepleri şu anki inceleme konumuz olmadığından ötürü bu aşamanın neden yerine getirilemediği, tez hazırlamayla alakalı ne gibi problemlerin öğrencilerin karşısına çıktığı ayrı inceleme konusudur. Kısacası başta yüksek lisans programları olmak üzere tüm akademik düzeylerden insanların tez yazımı konularında kısmi olarak dahi olsa profesyonel desteğe gereksinim duyduğu anlaşılmaktadır.

1. Tez Yazmak Ama Nasıl?

Aslında profesyonel destek almadan önce bireylerin genel manada süreci başlattıkları görülür. Ancak yanıtlanması gereken soru tez yazmak ama nasıl? Olmaktadır. Her ne kadar enstitülerde bitirme tezi hazırlama noktasında eğitim veriliyor olsa bile bunların ne düzeyde verimli oldukları tartışmaya açık konulardır. Kaldı ki bizler bilimsel araştırma yöntemleri derslerinin genel manada göstermelik olduğunu, sistemli ve standart eğitim verilmediğini düşünüyoruz. Zaten ülkemizde konu hakkında standardizasyon sağlanamadığı için sorunların temelden çözülmesi en azından kısa vade için pek olası görülmemektedir. Şöyle ki bir üniversitede meydana getirilen yüksek lisans dönem projesi, başka bir üniversitedeki yüksek lisans tezinden daha nitelikli olabilmektedir. Oysa böyle durumlar için adaletten söz etmek mümkün değildir. Bırakınız bunu, bazı anlarda aynı danışmandan destek alan öğrenciler bile eşitlik ilkesi etrafında tez yazım aşamasını tamamlayamamaktadır. Bu durumda danışmana ve aslında sisteme olan inancını yitirmekte, alternatif çözüm arayışlarından birisi olan tez yazan şirketler araştırmasına başlamaktadır. Bu seçeneği değerlendirmeden önce kendinizin proje/tez yazma işini yerine getirmeye çalışmasını öneriyoruz. Öncelikle ne tamamen idealist davranmayı tercih etmeli, ne de tamamen işlemleri danışmana bırakmayı seçmelisiniz. Orta bir yol tercih etmeli ve öncelikle literatürde yeterli kaynak var mı bunu tespit etmelisiniz. Kaynak araştırmaları için yalnızca arama motorları dahi size önemli düzeyde fikir verir, buraları inceleyiniz. Ayrıca birkaç tane ilgili kitap olup olmadığını tespit ederseniz tez hazırlama aşamasında emin olunuz çok rahat edersiniz. Çokça kaynak okumak sizin için ilerleme yapılmıyor gibi görünüyor olsa bile acele etmeyiniz, zihninizde zaman içerisinde parçalar birleşecektir. Aklınızda bir şeyler belirmeye başladıktan sonra artık okuduklarınızı not alma aşamasına geçebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken bitirme tezi hakkında alınan notların hangi kaynaktan alıntılandığını mutlaka not etmek olmalıdır. Devamında yavaş yavaş yazmaya başlarsınız ve ara kontrollerde danışman öğretim üyesi ile görüşerek hızlanma eğilimine girebilirsiniz.

2. Tez Yazmak İçin Destek Şart Mı?

Konumuz tez yazan şirketler olmasına rağmen tez yazmak için destek şart mı? Sorumuzun yanıtı kısaca hayır olacaktır. Çünkü ortalama bir öğrencinin belirli düzeyde emek ve zaman ortaya koyması neticesinde başarılı kabul edilebilecek seviyede yüksek lisans tezi veyahut tezsiz bitirme projesi oluşturabilmesi gayet mümkündür. Ancak sizler internetten ya da elde ettiğiniz herhangi bir kaynaktan kopyalama yapıp tez, makale ya da proje meydana getirecek olursanız başarılı olmayı beklememeniz gerekiyor. Nasıl ki bir dersin sınavından başarılı olmak için belirli düzeyde ders çalışmak, derslere katılım sağlamak gerekiyorsa akademik çalıştay meydana getirmek için de emeğinizi ortaya koymak olmazsa olmaz bir noktadır. Bize göre her talebenin ilgili aşamaları kendisinin yerine getirmesi ilk olarak kendi adına faydalı olacaktır. Süreç içerisinde eğer anket uygulaması ya da mülakat uygulaması yaptıysanız tamam, bunlarla ilgili SPSS veri analizini yapamıyor olabilirsiniz. Ya da mülakatların ses dosyalarından yazıya aktarılması, bunların kodlanması neticesinde çözümü için nitel analizi yapamayabilirseniz profesyonel hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Nihayetinde tezsiz dönem projelerinde ya da tez yazımı aşamasında literatür kısmını her halükarda yapabileceğinizi düşünüyoruz. Toparlayacak olursa istatistik veri analizi, nitel veri analizi ya da anket analizi gibi konularda destek gerekli olabilir ancak ortalama düzeydeki öğrenciler tez literatür kısmını belirli düzeyde emek ortaya koyarak tamamlayabilir.

3. Tez Yazmaya Buradan Başlayın

Hayatınızda çok kez duymuş olacağınızı tahmin ettiğimiz bir söz var: Başlamak işi bitirmenin yarısıdır. İnanın basit görünse bile aynı durum tez yazmaya buradan başlayın diyebileceğimiz bir kıstastır. Çünkü ne olursa olsun eğer siz başlangıç adımını atamazsanız, iş gözünüzde büyür, büyür ve büyür. Devamında ise bir bakmışsınız zamanı boşa geçirmişsiniz ve teslim tarihi gelmiş. O halde sizin yapmanız gereken ilk işlem, takvim ilan edildikten hemen sonra araştırmaya başlamak ve tez hazırlama işlemlerini nasıl yerine getirebilirim sorusuna yanıt vermek olmalıdır. Öncelikle danışmanla tanışmaya gitmeden önce kendisine söyleyecek birkaç cümleniz olmalıdır. Çok değil, inanın 1 saatlik internet üzerinden yapacağınız araştırma bile danışmanınızın size bakışını değiştirecektir. Zaten ilgili bölümde eğitim görüyorsunuz ve belirli bir donanıma sahipsiniz. O halde hemen acil tez yazan şirketler ile irtibat kurmak yerine, yapmanız gereken görüşmeye gitmeden kaba taslak çalışmak istediğiniz konuları ve araştırma yöntemini (metodoloji) zihninizde tasarlamak olacaktır. Bu bilgiler ışığında tez/proje hususunda danışmanla görüşürseniz işleri kolaylamanız mümkün olacaktır.

4. En İyi Tez Nasıl Yazılır?

Öğrencilerin belki de hiç hayal etmediği kadar en iyi tez nasıl yazılır, tez yazım işlemleri nasıl yerine getirilir gibi konulara değiniyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu işin doğru şekilde öğretilmemesi nedeniyle bireyler profesyonel destek almaya başlamaktadırlar. Emin olunuz konumuz tez yazan şirketler olmasına rağmen sizlerin mümkün olan en kolay şekilde tez yazmayı öğrenmenizi isteriz. Burada en iyi tez/proje nedir derseniz intihal olmamak kaydı ile danışman hocanızın beğendiği akademik çalışmadır diyebiliriz. O halde bunu sağlayabilmek için kendisi ile çok sayıda görüşme planlamalısınız. Elbette planlama yetmez, söz konusu görüşmelerde tezinizle alakalı taleplerini dikkate almanız elzemdir. Unutmayın ki en iyi dönem projesi ya da yüksek lisans tezi danışmanın beğendiği ve onayladığıdır. O halde sizin yapmanız gereken bunu danışmana beğendirmek adına isteklerine karşılık vermek olacaktır.

Tez Danışmanlık al
Kalem Tez Danışmanlık Yardım Hizmetleri

5. Mümkün Olan En Kısa Yoldan Sonuca Götüren Tez Yazan Şirketler

Bilimsel araştırmalarda bu işi meslek olarak yapanlar haricinde mümkün olan en kısa yoldan sonuca götüren tez yazan şirketlerden destek almayan kimseler tabiri caizse bir elin parmaklarını geçmeyecek kadardır diye düşünüyoruz. Çünkü günümüzde tez formatlama dediğimiz ve yazım kılavuzuna göre biçimsel düzenleme olarak bilinen işlemler bile son derece önem arz etmektedir. Bu durumda ise insanların her şeyi kendileri yerine getirmiş olsalar bile biçimsel düzen nedeniyle tezi ya da dönem projesini teslim edemedikleri görülmektedir. Konuyla ilgili profesyonel destek alınmakta ve tez dizgi işlemi hızlı biçimde yapılmaktadır. Diğer taraftan sosyal bilimler disiplinleri başta olmak üzere, pek çok alanda SPSS, Lisrel gibi programların yaygın biçimde kullanılmaları nedeniyle bunlarla alakalı istatistik veri analizi yapılması icap etmektedir. Oysa yüksek lisans mezunu olanlarda bile bu programı kullanabilen öğrencilerin oranı %1-2 civarındadır. O halde tez yazan şirketler aracılığı ile SPSS veri analizi ya da tez anket analiz gerekebilir. Aslında sürece baktığımızda yalnızca literatür taramadan ibaret olmadığını, yukarıdaki tez hazırlama işlemlerinin bir parçası olan işlemlerle alakalı profesyonel hizmet almanın adeta kaçınılmaz olduğu sonucuna varılabilir. Üstelik bunlarla alakalı destek almak etik manada sorun teşkil etmeyecektir. Bu tür gereksinimleriniz varsa hizmet koşulları ve süreçlerle ilgili bilgi almak adına bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Makaleyi değerlendirin!
Toplam: 8 Ortalama: 4.9