Bu tip yayınları sizlerle paylaşıyoruz ancak tez taslağı nasıl hazırlanır konusunda hiçbir zaman tek doğru olmadığını biliniz. Tez taslağı nasıl hazırlanır diye konuyla ilgili gerçek manada donanıma sahip kişilere sorsanız emin olunuz kesinlikle aynı yanıtları alamazsınız. Genel manada birçok ortak nokta olsa bile, herkesin farklı düşünce ve tarzı bulunduğundan dolayı ilerleyişi ya da kurgusu farklı olabilir. Bunları neden söylüyorsunuz derseniz bizim söylediklerimiz adeta bir kanun maddesi ya da değişmez bir yönetmelik değildir. Aksine sadece bizim kendi tecrübelerimize dayanarak bildiklerimizi size aktarmaktan başka bir şey değildir. Bazı durumlarda öğrenci arkadaşlar bize bu şekilde iletildi ya da danışman bu olmazsa olmaz dedi gibi geri bildirimler aldığımız için bu anekdotun sizlerle paylaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Böyle bir durumda ne biz ne de danışman haklı olmaz ancak hiyerarşinin en üstünde danışman hoca olduğundan dolayı mantıklı olan sizin danışman ne talep ediyor ise onu yerine getirmenizdir (Yazım kılavuzu ya da yönetmelikte açıkça belirtilmiş bir konu olmadığını varsayıyoruz. Aksi takdirde danışman haklı olabilir tabii ki. Bizim ifade ettiğimiz standart olmayan bir husustur). Birlikte çalıştığımız takdirde tam olarak biz de bunu yapacağız, yapacağız ki başarıya ulaşabilelim. Anlatılan biçimde bir durumla karşılaşılır ise (ki danışman % 100 haksız bile olabilir), biz size diyeceğiz ki bu yanlış, nedeni de …’dur. Ancak biz danışmanın istediğini yerine getiriyoruz. Sizin de bilginiz olsun, ileride sorun çıkarsa biz mesuliyet kabul etmeyiz deyip işlemleri sağlıyoruz. Peki bizim düşüncelerimize göre tez taslağı nasıl hazırlanır derseniz bunları birkaç adımda sıralayabiliriz. Madde madde olarak aşağıda görebilirsiniz;

tez danışmanlık şirketi

 • Öncelikle konu seçiminde sık yapılan hataların yapılmamış olması hedeflenir (örnek literatürün yetersiz olduğu konu seçimi yapmak gibi).
 • Eğer bu hatalar gözlemlenmiyor ise, konu ile ilgili benzer yayınlar araştırılır,
 • Konunun az da olsa bilgimiz olan bir alandan seçilmesi önemlidir. Çünkü alt başlık vs. oluştururken bu bizi ciddi kolaylık sağlayacaktır.
 • Danışman ile görüşerek beklentilerini öğrenmek gerekiyor (ön görüşme veya birinci görüşme).
 • Mümkünse inceleme konumuz ile ilgili üç – beş kitap incelenir ve konuya ne biçimde yaklaştıkları algılanmaya çalışılır.
 • Yabancı diliniz yeterli düzeyde ise yabancı literatürden birkaç yayın incelemenin önemli katkısı olabilir.
 • Benzer veya yakın konularda tezler var ise incelenir ve onların konuları ne şekilde planladıkları ve işledikleri tespit edilmeye çalışılır.
 • Fazla detaya inilmemesi önem arz eder. Yani her konuya değinmek mantıklı olmaz ki tez/proje çalışmalarında sizden bu istenmemektedir.
 • Uzun başlıklar olmamalıdır. Hem dosyanın tamamı hem de her bir başlık uzunca olmamalı ki anlaşılabilirlik sağlanabilsin.
 • Başlık sayısının gereksiz şekilde fazla olmaması ve konuyu dağıtmamak gerektiğini akıldan çıkarmamak gerek. Sadelik ve özüt bilgi her daim daha yararlı olacaktır ve amacınıza hizmet edecektir.
 • Yukarıda anlatılan bilgilerden kaba taslak notlar çıkarılır.
 • Mümkünse ikinci kez danışman ile görüşerek ortaya çıkarılmış olan plan danışmana sunulur ve danışman görüşüne göre nihai hali ortaya konulur.
 • Danışman talep ediyor ise yukarıdaki işlemler tekrarlanır ve üçüncü görüşmede artık nihai halini ortaya çıkarmak gerekmektedir.

Yukarıdaki işlemler sonucunda ana hattıyla tez taslağı nasıl hazırlanır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Ancak şu hususları da eklemek gerekiyor ki, eğer mevzubahis konuda üst düzey donanıma sahip değilseniz (ki bir öğrenci için bu çok zordur), yazma aşamalarında tez taslağı kesinlikle revize olacaktır. Çünkü kaynakları yüzeysel inceleme ile detaylı okuma yapmak çok farklı hususlardır. Yazdıkça yeni bilgiler öğrenmeniz kuvvetle muhtemeldir. Ayrıca sizin çalışmanızda yöntem (metodoloji) kısmı olacak ise odaklanmanız gereken noktayı yüksek ihtimalle bu bölüm netleştirecektir. Bu ise ancak siz belirli bir aşamaya geldikten sonra mümkün olabilecektir. Aksi bir durumda bunu sağlamak mümkün olmaz çünkü süreç başlı başına birçok belirsizlik içermektedir. Kısacası bir akademik çalışmanın nihai halinin ortaya çıkışı, kesinlikle yazma aşamalarında ilerledikçe mümkün olacaktır. Yalnızca sizin konuyu idrak etmeniz neticesinde değişiklik olmaz, danışmanın da yönlendirmeleri süreç içerisinde olmazsa olmazdır. Bunu ilerledikçe görebilirsiniz. Anlatıldığı şekilde hazırlık yapmak size yarar sağlayabilir. Daha kapsamlı bilgi almak veyahut hizmet talebinde bulunmak için bize ulaşabilirsiniz.