Popüler aramalarla ilgili kelime öbeklerden bir diğeri de tez proje araştırma olarak son günlerde karşımıza çıkmaktadır. Aslında tez proje araştırma kelime grubu bakıldığında açıkçası anlamlı bir arama grubu olarak nitelendirilemez çünkü tez/proje birbirlerinden farklı akademik çalışmalardır. O halde bunların bir arada kullanılması yanlış olsa bile, bu şekilde yaygın kullanım olduğu da anlaşılmaktadır. Bu noktada bizim yapmamız gereken her iki çalışmanın içerikleri hakkında size bilgi vermek ve benzerlikler ya da farklılıklar konusunda bildiklerimizi sizlerle paylaşmak olacaktır. İlk olarak değinilmesi icap eden nokta tezlerin ve projelerin farklı programlara özgü çalışmalar olduklarıdır. Yani tezsiz programlarda proje hazırlanırken, bunun dışındaki programlarda tez hazırlanması gerekmektedir. Bu sebeple her ikisi birden talep eden bir öğrencinin olma ihtimali çok küçük bir ihtimaldir. O halde hepinizin bildiği bu farklılığa da değindiğimize göre, diğer hususlarla ilgili bilgileri ortaya koyabiliriz. Aslında temel manada her iki akademik çalışmanın da hazırlanması benzer olsa bile, gerek danışmanlar gerekse de ilgili programa devam eden öğrencilerin tezsiz programları ciddiye almaması sebebiyle projelerin gereken öneme sahip şekilde hazırlandığını söylemek güç görünmektedir. Bu sebeple de yıllar içerisinde artık projeler son derece basit çalıştaylar olarak düşünülmektedir. Oysa intihal olmaması, belirli bir araştırma/emek dengesi gerektirmesi gibi birçok konu hepsinde aynıdır. Bunun dışında bizim akademik çalışmaların tamamına bakış açımız aynıdır. Şöyle ki ilk olarak söylemek lazımdır ki, akademik çalışma akademik çalışmadır. Yani bizim bakış açımıza göre tek sayfalık bir özet dahi olsa, bizim çalışma ilkelerimizden ve akademik çalışma prensiplerinden kesinlikle ödün vermeyiz. İnanın siz de bu şekilde gerçek manada emek vermek suretiyle çeşitli çalıştaylar oluştursaydınız, mecbur kalsanız dahi hiçbir şekilde intihal yapmazdınız. Çünkü bu tür çalışmaların ne zorluklarla meydana getirildiğini en iyi bilenlerdeniz. Burada binbir emek ile ortaya çıkarılan eserlerle ilgili tek beklenti alıntı yaptıysanız kaynak göstermenizdir. Üstelik biliyorsunuz ki kaynak göstermek ücretli değildir. O halde incelemekte olduğunuz tez proje araştırma işlemleri hakkında bu kadar basit bir işlem için neden kendinizi töhmet altına atasınız? Ayrıca işin hakkaniyet boyutu ve etik kısmı da söz konusudur. Dolayısıyla her durumda emeğe saygı göstermek gerekiyor ve alıntılama yapıldı ise kaynak göstermek gerekiyor. Eğer bu alışkanlığı kazanırsanız emin olunuz bir kelime bile yararlandığınız çalışmalara kesinlikle atıf yaparsınız. Kısacası bu anlatılan hususlar bizim hiçbir şekilde taviz vermediğimiz noktalardır. Bunlara ek olarak bir başkasının eserinden fazla miktarda alıntılama yapılması ve yüzeysel olarak bile olsa model olarak benimsenmesini çok doğru bulmuyoruz. Bunları yapabilmek için de kabul etmek gerekiyor ki belirli bir bilgi birikimi gereklidir. Tam da bu sebeple her konuda çalışma yapmak gibi bir iddiamız bulunamamaktadır. Biz tez proje araştırma konusunda gelen taleplerin hepsine kesinlikle olumlu yanıt veririz gibi iddialı bir cümle kuramıyoruz. Tam aksine yukarıda anlatılanlara paralel olarak yalnızca yeterli uzmanlığımızın olduğu konularda çalışmaları üstlenmekteyiz. Eğer ki uzman ekip arkadaşlarımız sizden gelen bilgilerden hareketle bize olumsuz görüş bildirirler ise biz de size olumsuz yanıt vermek durumundayız. Anladığımız işi yapmak en önemli hedeflerimiz arasındadır çünkü aksi durumda ileride sizi memnun etmemiz mümkün olmayacaktır. Siz de herhangi bir konuda profesyonel destek istiyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Eğer ki size yardımcı olabilecek uzman ekip arkadaşımız var ise elimizden gelenin en iyisini yapmaya özen göstereceğimizden emin olabilirsiniz. Bilgi almak için bize ulaşınız.