Akademik çalıştaylarınızı meydana getirmeden önce ilk olarak tez konusu belirleme safhasını geçmeniz gerekiyor. Çünkü tez konusu belirleme aşaması ilk adım noktasında hem çok önemlidir hem de yalnızca konuyu belirlemek olarak düşünülmemeli, bu sürecin kabaca dahi olsa planlama da dahil olmak üzere tüm işlemlerin kurgulandığı aşama olduğu unutulmamalıdır. Bu sebepledir ki birkaç kelimenin bir araya getirilmesi maalesef ki konu belirleme olarak nitelendirilemez. Daha doğrusu bu haliyle konuyu belirlemiş olsanız dahi çok sık yapılan bir hataya düşmüş olursunuz. Şöyle ki bir programdan/bölümden mezun olmak üzere olan bir talebe elbette bir değil birkaç konu bile belirleyebilir. Bu son derece olağan bir durumdur. Ancak konu belirlerken ilk yapılması gereken gerekli literatür alt yapısı olup olmadığı hususunu değerlendirmek olmalıdır. Bir örnekle açıklamak gerekir ise, işinize katkısı olabileceğini düşündüğünüz bir konu belirlediğinizi varsayalım. Ancak bu öyle bir konu ki, Türkçe literatüre yeni girmiş olsun ve siz anket uygulamayı planlamanıza rağmen ilgili konuda hazır bir ölçek olmadığını varsayalım. Eğer bu anlatılan şekilde bir durum başınıza geldi ise en kısa olarak şu şekilde bir yorumda bulunmak mümkün olur; harcayacağınız emek ortalama bir öğrencinin harcayacağı emekten en az iki kat fazla olacaktır ki yüksek ihtimalle çok daha fazla olur. Üstelik şunun altını çizmekte yarar vardır, bu iyimser bir olasılık tahminidir, belki de çok daha fazlasının gerektirdiği durumlar ile karşılaşabilirsiniz. Tez konusu belirleme aşamasında gerçekleştirdiğiniz bu işlemler neticesinde iki temel hatadan bahsetmek mümkündür. Bunlardan ilki Türkçe literatürün yetersiz olması sebebiyle, yoğunlukla yabancı literatürden yararlanmak durumundasınız. İngilizce düzeyiniz eğer ki ileri düzeyde değil ise zaten bu konuda işlerin çok daha kötüye gitmesi kuvvetle muhtemeldir. İkinci önemli hata ise hazır ölçek olmaması sebebiyle sizin ölçek geliştirmek durumunda kalmanızdır. Emin olunuz bu durum yabancı dilden yayın çevirmekten çok daha zorludur. Özellikle de istatistik disiplini konusunda yeterli eğitim almamış iseniz bu süreçte çok yıpranmanız yüksek bir ihtimaldir. Ölçek geliştirme doktora düzeyi çalışmalarda ya da hakemli dergilere hazırlanan yayınlarda tercih edilebilir ancak yüksek lisans veya daha alt seviyelerde çok tercih edilen bir işlem değildir. Elbette bu bir kural değildir, dilediğiniz takdirde bu işlemi yapabilirsiniz ancak harcayacağınız emek çok fazla olacaktır. Bu anlatılan sebeplerle eğer ki siz ben bu zorlu yolun farkındayım, gereken ne ise yapacağım diyorsanız bu çok ayrı bir konudur ve size saygı duyarız. Ancak bugüne dek gözlemlediğimiz tespitlere göre birçok kişi kesinlikle hiçbir bilgisi olmadan tamamen bilmediğinden dolayı yukarıda anlatılan iki tercihten birisi üzerinden (veya her ikisinde birden) ilerlemiştir. Oysa başa dönmek istediklerinde ise süreç çok daha sancılı olabilmektedir. Böyle bir durum ile karşı karşıya kalmamak adına tez konusu belirleme aşamasında iyi araştırma yapmak son derece önem arz etmektedir. Yukarıda paylaşılan somut örnekler ile anladığınızı umuyoruz. Çünkü birçok kez bize başvuruda bulunan talebe arkadaşlar yalnızca konu belirlemek bu kadar zor mu gibi yaklaşımlarda bulunabilmektedirler. Oysa yapılan işlem eğer doğru biçimde gerçekleştirilir ise konu belirlemekten çok daha fazlasını yaptığımız ortadadır. Bu gibi sebeplerle işe başlamadan önce süreçle ilgili tam manasıyla hazırlık yapmanız üst düzeyde öneme sahiptir. Detaylı bilgi almak veyahut başvuruda bulunmak için bizimle iletişim haline geçebilirsiniz.