Tez istatistik analiz aşaması

12

Yüksek lisans veya daha üst seviyelerde istatistik veri analizi ya da yarı yapılandırılmış görüşme uygulanmaktadır. Tez istatistik analiz aşaması ise bu kısma ulaştığınızda hazırlanan bölümü ifade etmektedir. Böylece tez istatistik analizleri ortaya konulur ve bulgular meydana getirilir. Kısacası yöntem veya metodoloji de denilen bu bölüm tezin adeta kalbi konumundadır. Eğer ki anket uygulaması söz konusu ise SPSS veri analizi gerekecektir. Bunun dışında mülakat vs. uygulandı ise manuel olarak yorum yapabilir veya NVivo benzeri programlardan yararlanabilirsiniz. Devamında ise tartışma, sonuç ve özet kısımları hazırlanmaktadır. Üniversiteniz ya da enstitünüz sizin için tez yazım kılavuzu meydana getirmiştir. Buradan alacağınız bilgilere göre format işlemini yerine getirirsiniz ve her şeyi ile tamamlanmış bir tez meydana gelmiş olacaktır.