Tez Hazırlatmak İstiyorum

Mezuniyet aşamasına gelmiş birçok öğrencinin tez hazırlatmak istiyorum ama nasıl dediğini duyar gibiyiz. Gerçekten bu aşamaya ulaşmış ve tez hazırlatmak istiyorum diye düşünmekte olan talebeler, nereden başlayacağını bilememekte veyahut neyi nasıl yapacağını tam manasıyla kestirememektedirler. Hal böyle olunca da profesyonel destek gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Belirli bir grup öğretim görevlisi gerçek manada bir danışmanlık örneği göstermek suretiyle, öğrencilerine neyi nasıl yapmaları gerektiği konusunda açıklayıcı ve yönlendirici biçimde destek olmaktadırlar. Ancak önceki cümlede de ifade edildiği gibi bu şekilde yönlendirici olan danışman öğretim üyesi maalesef ki belirli bir grup ile sınırlı düzeyde kalmaktadır. Hal böyle olunca da arkadaşlarına oranla görece şanssız olan kitle konuya vakıf değil ise önemli sorunlarla karşılaşmaktadır. Aslında konu hakkında okullarda genellikle seminer veya seminer benzeri dersler talebelere sunulmaktadır. Ancak bu dersler öncelikle kredisiz olmaları, bunun dışında ise çeşitli nedenlerle gereken ilgiyi görmemektedir. Kredisiz olması dışında birden çok neden sayılabilir ancak temel sebep kredisiz olmalarıdır. Kredisiz bir derse öğrenci zaten önyargılı olarak yaklaşmaktadır. Bahsedilen olumsuz yaklaşım ile derse ilgi gösterilememektedir. Buna başka nedenler de eklenince insanların bilgi noksanlığı sebebiyle sorun yaşadıkları bilinmektedir. Anlatılan temel sebebin yanında, özellikle sosyal bilimler disiplinlerinde sıklıkla anket uygulaması gerçekleştirilmektedir. Bu anketlerin bulgularının tespiti ise SPSS veya benzeri istatistik analiz programları ile mümkün olmaktadır. Yıllarca bu eğitimi almış istatistik disiplinlerinden mezun olan kişilerin bile zaman zaman zorlandıkları bu programı kullanma konusunda, danışmanlar öğrencilerin sorunsuz biçimde bu programı kullanmasını ve tez hazırlama için gerekli analizleri yapmasını beklemektedir. En temel problemlerden birisi de budur çünkü; bu programı kullanmayı bilmek bile verimli şekilde kullanım için yeterli değildir. Öyle ki istatistik bilimine tam manasıyla hâkim olmayan birisinin analizleri uygulayabilmesi pek gerçekçi bir beklenti değildir. Ayrıca öğrencilerin anket(ler)i nasıl seçeceklerini bilmemeleri, kaç kişiye uygulayacakları gibi konularda yeterli donanıma sahip olmamaları nedenleriyle de sıkıntıya düştükleri bilinmektedir. Öyle ki buna bir de bu bilim dalı hakkında yeterli bilgi sahibi olmayan danışmanlar eklendiğinde ilgili talebeler ne yapacaklarını bilememektedirler. Tüm anlatılan sebeplerle tez hazırlatmak istiyorum şeklinde arayış içerisine giren kişilerin sayısında her geçen gün bir artış görülmektedir. Bu durumun sonucunda ise talebelerin süreci bir başkasına devretmeye olan yönelim ilgisi gün geçtikte artmaktadır. Konu hakkında danışmanların gerekli desteği sunmadığı durumlarda, size taleplerinizle ilgili profesyonel destek hizmetleri sunabilmekteyiz. Gerek istatistik analiz gerekse de literatür kısımları hakkında destek almak için bizimle iletişim haline geçebilirsiniz.