Tez Hazırlama Programı Tezde İlerlemenizi Kolaylaştırır!

49
tez hazırlama programı

Tez Hazırlama Programı Hakkında Bilgilendirme

Genellikle akademik çalıştayların belirli planlama etrafında ilerlemesi gerektiğini savunuyoruz. Çoğu öğrencinin tez hazırlama programı hakkında istekli olması bir yana ne yapacağını bile bilmediğinden dolayı süreçle ilgili hazırlık yapamadığını gözlemledik. İşte tam da burada ilgili taraflara katkısı olabileceği düşüncesiyle böyle bir doküman hazırlayacak ve süreçte nelerin yapılması gerektiğini ortaya koymaya çalışacağız. Böylece sizlerde programlı ilerleme şansına sahip olacaksınız ve zamanınızı son derece verimli kullanmak suretiyle yüksek lisans tezleri ya da yüksek lisans dönem projelerini tamamlama durumunda olacaksınız. Genel manada herkese göre değişkenlik göstermekle birlikte bizim sistemimizden bahsedeceğimiz tez hazırlama programı ile üst düzeyde yarar sağlayacağınızı düşünüyoruz. Başlangıçta normal bir tez öneri formunda olması gerektiği gibi konu, amaç, hipotezler, araştırma yöntemi ve ulaşılması istenen sonuçlar gibi çeşitli başlıklar oluşturulur. Bunlarla alakalı yaptığınız hazırlığı en kısa sürede tez danışmanınızla paylaşırız. Üniversitedeki tez veya dönem projesi danışmanınız bu dokümanı inceledikten sonra size genel manada fikir verecektir ve hepsinden önemlisi siz aynı zamanda tez ya da dönem projesi öneri formunu hazırlamış olacağınızdan dolayı tabiri caizse bir taşla iki kuş vurmuş olacaksınız. Danışmanın önerilerini dikkate almanızla birlikte devamında yapmanız gereken tezin bölümlerini oluşturmak ve bu bölümleri hangi tarihlerde tamamlamayı ön gördüğünüzü ortaya koymak olacaktır. Örnek vermek gerekirse araştırma yöntemi bölümünde meydana getireceğiniz anketi seçmeniz ve veri toplama işlemini nerede, kimlere ve ne şekilde uygulayacağınızı somut olarak ortaya koymanız gerekiyor. Bunun yanında anket veri analizi, literatür taraması ve kaynak araştırması gibi işlemleri de tarihleri ile birlikte ne zaman yapacağınızı belirtmeniz gerekiyor. En nihayetinde nihai teslim süresini de ortaya koymak suretiyle meydana geçireceğiniz dosyada artık tez hazırlama programı somut olarak ortaya çıkmış olacaktır. Bundan sonraki aşamada geriye kalan söz konusu tarihlere riayet etmeye çalışmak ve tez yazımı sürecinde meydana getirdiğiniz her bir ilerlemeyi mutlaka danışmana onaylattırmak olacaktır. Emin olunuz tez veya dönem projesi yazarken anlattığımız şekilde ilerlerseniz planladığınızdan çok daha önce teslim etmeniz mümkün olacaktır. Detaylı bilgi için bizimle irtibat kurunuz.