Bazı hususlar vardır ki içeriğin kendisi kadar önemlidir. Tez hazırlama kuralları da benzer şekilde tezin kendisi kadar önem arz eder. Bu sebeple tez hazırlama kuralları hususunda bu yayında genel olarak inceleme yapılması planlanmaktadır. Konu hakkında öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor ki bu kuralların temel manada iki farklı alanda incelenmesi icap etmektedir. İlki evrensel olarak nitelendirilebilecek olan kategoridir ve sadece ülkemizde değil; tüm dünyanın herhangi bir yerinde yazılacak olan tezler/makaleler/projeler için de geçerlidir. Bunlara genel kurallar olarak isim verebiliriz. Genel kurallar arasında intihal yapmamak, doğrulanabilir kaynak kullanımı, kullanılmayan kaynakların kaynakçaya yazılmaması ya da bu durumun tam tersi olan kullanılan kaynakların tamamının kaynakçada yer alması, sadece somut olarak ulaştığımız yayınları kaynak gösterme zaruriyeti ve elde olmayan kaynaklarsa atıf yapılamayacağı en temel kıstaslar arasındadır. Birebir alıntı konusunda bir sınırlama olduğu düşünülür ise, her yerde değişkenlik göstermekle birlikte bu ölçütte bir genel kural olarak nitelendirilebilir. O halde bu bahsi geçen hususlar okuldan okula, danışmandan danışmana veyahut ülkeden ülkeye göre değişkenlik göstermez. Bu anlatılanlar düzeyi ne olursa olsun tüm akademik çalışmalar için geçerlidir. Yani bir sayfalık bir ödev dahi yapıyor olsanız bu kurallar olmazsa olmazdır. Uygulama noktasında bu kıstaslara ne kadar dikkat edildiği soru işaretleri içeriyor olsa da olması gereken noktalar olduğundan dolayı bunlara ehemmiyet vermeniz elzemdir. En azından şunu ifade edebiliriz ki biz kesinlikle bu kıstaslara dikkat etmekteyiz. Maalesef ki birçok akademisyenin bile bu konulardan bihaber olduğunu gözlemlemekteyiz. Bizim üstlendiğimiz bazı çalışmalarda danışmanlar elde olan tez çalışmasına değil de; tezin yazarının atıf yaptığı bir kitaba/makaleye atıf yapmanın daha doğru olduğunu iletmektedir. Oysa bizde o kaynaklar bulunmadığından dolayı bu istenen resmen ‘’intihal yap’’ demekten başka bir şey değildir. Birçok danışman tezlerden yararlanma diyor, oysa bu tezler neden hazırlanıyor acaba? Eğer bu kadar niteliksiz ise bu çalıştaylar hangi amaca hizmet ediyor olacaktır? Bu konular bile ayrı bir tartışma konusu olsa bile daha fazla konuyu dağıtmamak adına şimdilik geçiyoruz, belki başka bir yayında bu hususlara değiniriz. Kısacası yukarıda anlatılanlar tüm seviye öğrenciler için olmazsa olmaz nitelikler olarak görülmelidir. Diğer taraftan tez hazırlama kuralları konusunda ikinci kategori ise üniversiteler arasında değişebilen, hatta ilginçtir enstitüler arasında bile inanılmaz farklılıklar görülebilen biçimsel konulardır. Bunlar ise son yıllarda çok ehemmiyet verilen konular haline gelmiştir. Genelde Office Word programında hazırlanan akademik yayınlarla ilgili çeşitli düzenle ilgili talepler olduğundan temel Word kullanım bilgisi gerektirmektedir. Yani her talebenin yapmasını beklemek mümkün değildir. Buna ek olarak bazı enstitüler uygulanması mümkün olmayan taleplerde de bulunabilmektedir. Yani tez/proje yazım kılavuzunda istenen hususların Word programında uygulanması mümkün değildir. Ancak ilgili birimlerin bunları öğrenciden yapmalarını beklemek biraz ilginç bir yaklaşımdır. Anlatılan noktalar can sıkıcı olmakla birlikte, bu kuralları ortaya koyan kişilerin/kurumların öncelikle kendilerinin bilgi yoksunluğunda olduklarını anlamak zor değildir. Hal böyle olunca da birçok öğrenci bu işlemleri yerine getirememektedir. Aslında ikincil olarak ifade edilen hususlar noksan şekilde yapılmış olsa bile danışman size karşı ciddi manada bir tepki ortaya koymayabilir. Çünkü bunlar hata kategorisinde dahil edilebilir. Ancak birincil olarak ifade edilen konularda hata yaparsanız bunun anlamı bilgi hırsızlığı olacağından dolayı size karşı ciddi tepki verilmesi olasıdır. Bu sebeple en azından birincil hususlarda ifade edilen kıstaslara ciddi manada ehemmiyet vermeniz gerekmektedir. Sonuçta yukarıda anlatılan tez hazırlama kuralları önemlidir ve bunlara uymak çok büyük önem arz etmektedir. Biz de profesyonel olarak yürüttüğümüz hizmetlerimizde hem genel kurallar hem de okulların yazım kılavuzlarına harfiyen uyacak şekilde tüm süreçleri yönlendirdiğimizi önemle vurgulamak isteriz. En basit ifade ile birkaç sayfalık ödev dahi isteseniz bu kurallar bizim için olmazsa olmazdır. Özellikle temel gerekliliklerin bir tanesinden bile taviz vermemiz söz konusu olamaz. Bizden hizmet almayacak olsanız dahi anlatılanların asgari olarak sağlanması çalışmanızın başarıya ulaşması adına olmazsa olmazdır. Kendiniz yapsanız ya da başka bir yerden hizmet almayı planlasanız dahi bunların yerine getirilmesini sağlayınız. Aksi takdirde başarılı olmanız imkansızdır. Tüm bu anlatılanlar ve diğer profesyonel hizmetlerimizle alakalı bize ulaşabilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz.