Yeni bir yılın ilk ayı bitti bile. İçinde bulunduğumuz Şubat ayı itibariyle 2020 yılında tez hazırlama sektörü büyümeye devam edecek mi? Tez hazırlama 2020 yılında artan bir talebi mi görecek yoksa düşüş trendi mi söz konusu olacaktır? Her alanda olduğu gibi bu sektörde de ilerleyen süreç içerisinde durum nasıl olacaktır tüm işletmeler bunu merak etmektedir. Genel eğilim olarak bakıldığında hacim olarak her yıl büyüme beklenmektedir. Çünkü sektör sürekli büyümeye aç ve buna paralel olarak birçok insanın yeni yeni haberi olduğu düşünülürse yakın gelecekte önemli bir sorun olmadığı takdirde büyüme eğiliminin devam edeceği yorumunda bulunmak mümkündür. Bu öngörülere ek olarak her geçen gün konuyla alakalı olarak yeni işletmelerin ortaya çıktığı da anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca da işletmelerin kendileriyle alakalı olarak öngörülerinde bu durumu dikkate almaları gerekmektedir. Çünkü sektörel bir büyüme bekleniyor bu doğrudur ancak firma açısından bakıldığında bu durum tam tersine seyredebilir. Her daim olduğu gibi tez/dönem projesi yazdırma alanında da kuşkusuz işlerini hakkıyla yapan ve gerekli alt yapı yatırımını yapan şirketlerin başarılı olması beklenmektedir. Açıkçası işini hakkıyla yapan kurumların kısa vadede olmasa bile uzun vadede kazançlı çıkacakları su götürmez bir gerçektir. Başta yüksek lisans öğrencileri olmak üzere, tüm seviyelerden talebelerin en çok aradığı kıstas güven olarak görünmektedir. Bu nedenle de müşteriye karşı gerekli güveni veren ve doğru işler yapan kurumların da büyüme eğiliminden payına düşeni alacağı düşünülmektedir. Biz de yukarıda anlatılanların tamamına bağlı bir kurum olarak müşteri memnuniyeti esaslı büyüme hedefliyoruz.

Tez Hazırlama 2020 Hakkında

Kendi adımıza her yıl sonunda geçmiş yıl ve gelecek yılla ilgili değerlendirme yapıyoruz. Bu sebeple tez hazırlama 2020 hakkında konuşmak gerek. Tez hazırlama 2020 hakkında söylenebilecek ilk ve en mühim bilgi aslında ülkemizin genel ekonomik görünümüyle alakalıdır. Bildiğiniz üzere 2018 yılı yaz aylarında önemli ekonomik problemler meydana geldi. Bu süreçten sonra her alanda olduğu gibi bu sektörde de bir daralma meydana gelmiştir. Söz konusu durum son derece olağandır çünkü bu hizmet alanı lüks tüketim kategorisine girmektedir ve olası ekonomik buhran dönemlerinde bireylerin ilk kontrol edeceği ödeme kalemleri bu ve benzeri alanlardır. Hal böyle olunca da bahsi geçen ön görü doğrultusunda yaklaşık bir yıl boyunca bir daralma gözlemlenmiştir. Ancak an itibariyle toparlanma eğilimi söz konusu olduğundan dolayı beklentileri ve hedefleri de buna göre kurgulamak gerekiyor. Nasıl ki ilk daralmanın başladığı alanlardan birisi bizim hizmet verdiğimiz akademik danışmanlık sektörü ise, olumlu ivmeden nasibini alacak son sektör de yine bizim faaliyetlerimize devam ettiğimiz bu alandır. Dolayısıyla da tez hazırlama 2020 hakkında izlenim kısaca şu şekilde beklenmektedir; yılın ilk yarısında dengeli bir ilerleme ve yılın ikinci yarısında ise pozitif yönlü bir ivme beklenmektedir. Özellikle yüksek lisans ve doktora düzeyi işlerin önemli düzeyde artacağı öngörülmektedir.

Tez Nasıl Hazırlanır?

Sektörel büyümenin genel olarak pozitif yönde olacağı çıkarımından hareketle tez nasıl hazırlanır? Sorusuna yanıt arayalım. Tez nasıl hazırlanır sorusunun aslında tek bir yanıtı olduğunu ifade etmek mümkün değildir. Herkesin farklı bir tarzı olabilir ancak burada anlatılmak istenen bizim uyguladığımız sistemden bahsedilmesi biçiminde olacaktır. Kısaca özetlemek gerekirse ilk olarak konu belirlemek lazım geliyor. Burada önerimiz şudur ki hem içerik olarak ilgi duyulan bir konu üzerinde çalışılması hem de literatür bakımından zengin bir seçim yapılmasıdır. Doktora seviyesi tez hazırlama sürecini ayrı tutacak olursak, yüksek lisans veya daha altı programlarda bu hususlara önemle riayet etmenizi rica ediyoruz. Çünkü özellikle kaynak bakımından sınırlı olan ya da ağırlıklı olarak yabancı literatürün mevcut olduğu bir konuyla ilgili sürece girişmek pek mantıklı olmayacaktır. Özellikle de yabancı dil düzeyi ileri olmayanların böyle bir yola girmesi hiçbir durumda önerilmez. Konu seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus ise eğer ki anket/mülakat uygulaması söz konusu ise hazır bir ölçek bulunup bulunmadığını kontrol etmektir. Bugüne dek dönem projesi yazdırma ve tez hazırlama aşamasında en sık yapılan hata olarak bu maddeyi gösterebiliriz. Talebelerin büyük kısmı bu konuyu bilmemekte veya dikkate almamaktadır. Danışman da çok ilgili değil ise hazır ölçek olmayan bir konu seçildiğinde süreç genel manada çıkmaza girmektedir. O halde konu belirlemeden hemen önceki araştırma sürecinde anket (ölçek) araştırması yapılmalı ve elde edilen bilgilere göre gerekirse konu revize edilmelidir. Anlatılan noktalara dikkat edilmesi neticesinde ise tez/proje öneri formu hazırlanmalıdır. Buna ek olarak eğer ki gerekiyor ise etik kurul başvuru formu da hazırlanmalıdır. Söz konusu belgelerin talep edilmesi ilgili okulun mevzuatına göre değişmekte olduğundan dolayı konuyla alakalı kesin hususlar için enstitüden bilgi almanız önerilmektedir. Anlatılanlara ek olarak devam eden süreçte sorun yok ise içindekiler (taslaklar) hazırlanmalıdır. Danışmanın kontrolü neticesinde varsa düzenleme işlemleri yapılmalı ve sonrasında ise yazmaya başlanmalıdır. Elbette yazmaya başlamadan önce kapsamlı bir literatür taraması ve kaynak okumalarının yapılması gerekiyor. Okuma aşamasında tekrar geriye dönüldüğünde bilgilere kolay ulaşmak adına not alınmalıdır. Söz konusu kaynaklar elektronikse bilgisayar üzerinden, somut kaynaklar ise (kitap, gazete veya dergi gibi) kağıt üzerine not alınabilir. Bu tamamen çalışmayı yürüten kişinin tercihine kalmıştır. Mühim olan gerek duyulduğu anda söz konusu bilginin nereden alındığını kolayca tespit edebilmektir. Ortalama bir yüksek lisans tezi için düzenli olarak iki – üç haftada bir yapılanları danışman öğretim üyesi onayına sunmak ve görüşme sonrasında varsa düzenlemeleri yerine getirmek tez yazım sürecinin en mühim noktasıdır. Bu işlemler yürütülürken zaten netleştirmiş olduğunuz anket/mülakat uygulaması da yapılır ve kısacası veriler toplanır. Literatürü bitirmeye yakın zamanda veri toplama işleminin tamamlanmış olması önerilmektedir. Sonrasında ise elde edilmiş olan verilerin girişi sayısal olarak SPSS ya da excel programına yapılır. Bu işlemler bittikten sonra danışmana hangi analizlerin yapılacağı ön bilgi olarak iletilir ve onay gelmesi akabinde SPSS veri analizi işlemleri tamamlanmış olur. Analiz sonuçlarının Word ortamına aktarılması, tablo haline getirilmesi ve yorumların yapılması sonunda ise tekrardan danışmana onay için gidilir. Onay gelirse literatür kısmı ve analiz kısmı tek bir dosya haline getirilir ve özet-sonuç yazıldıktan sonra tez yazım kılavuzuna göre format düzenlemesi işlemleri yapılır. Kısaca tez hazırlama veya dönem projesi yazım süreci bu anlatıldığı gibi tamamlanır.

Tez Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

En az diğer bilgiler kadar tez yazarken dikkat edilmesi gerekenler hususu da mühimdir. Çünkü tez yazarken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi sahibi olunursa sık yapılan hataların önüne geçmek mümkün olacaktır. Konuyla alakalı olarak en sık yapılan hata ise ilgi duyulmayan bir konuda danışman yönlendirmesi ya da farklı nedenlerle işe koyulmaktadır. Eğer ki ilgisiz olursanız tez hazırlama işlemlerinin sonu gelmeyecektir. Bunun yanında en çok yapılan hatalardan bir diğeri de anket olan tezlerde/projelerde konu belirledikten sonra anket araştırmaktır. Oysa en baştan konuyu netleştirmek gerekiyor ki gerektiği durumlarda konuyu revize etmek mümkün olsun. Bu husus işin yarısına geldiğinizde ciddi manada can sıkıcı olabilir. Anlatılan sebeple başlangıç aşamasında buna dikkat ediniz. Birçok danışman anketi kendin hazırla dese bile bu bilimsel olarak kabul edilemez, anket hazırlamanın çok uzun ve sancılı bir süreci olduğunu unutmayınız. Yapılan hatalar konu olunca burada birçok sıralama söz konusu olabilir ancak bizim amacımız tabiri caiz ise ölümcül olanları anlatmak olacaktır. Bu sebeple farklı düşünceleriniz varsa bize iletebilirsiniz. Konuya dönecek olursak gözlemlerimize göre kullanılan kaynaklarla ilgili not alma sisteminin yetersiz olması sık karşılaşılan bir hatadır. Bu sebeple de herhangi bir hata durumunda geriye dönüp doğrusunu öğrenmek mümkün olmamaktadır. Çünkü ilgili bilginin nereden alındığı belirli değildir. Benzer şekilde kullanılan kaynakların arşivlenmemesi de önemli sorun teşkil edebilir. Bu hususta eklenecek son not, bazı okullar yalnızca soyadı ve yıl şeklinde metin içerisinde atıf istemektedir. Biz bunu kesinlikle önermiyoruz. Siz mutlaka alıntı kısmında sayfa no yazınız. Çünkü yukarıda anlatıldığı gibi olası geriye dönüş durumunda ilgili kaynağı bulabiliyorsunuz ancak hangi sayfadan aldığınızı tespit edemezseniz sizin için dipsiz kuyu sendromu söz konusu olacaktır. Şöyle düşünün eğer ki bu kaynak 100 sayfalık bir kaynak ise o bilgi herhangi bir sayfada olabilir. Oysa sayfa no yazsaydı nokta atışı bilgi elde edilebilirdi. İş bitiminde sayfa numarası yine istenmiyorsa silmek emin olunuz birkaç dakikanızı alacaktır. Bunların dışında son eklemek istediğimiz bilgi danışman ile sık görüşme yapılmaması ya da yapılsa bile danışman ilgisizliği karşısında sessiz kalma hatasıdır. Unutmayınız ki akademik çalışmalar olan tez ya da dönem projesi yazım sürecinde işin niteliği kadar danışmanın görüşleri de mühimdir. Eğer ki danışmanı bir şekilde sürecin içine çekmezseniz ileride çok ciddi problemler ile karşı karşıya kalmanız mümkün olabilir. Bu sebeple aktif olarak danışmanı sürece dahil etmeniz önerilmektedir.

İyi Bir Tez Nasıl Anlaşılır?

Çoğu kişi satın alacağız hizmetin en iyiler arasında olmasını ister. Öyleyse iyi bir tez nasıl anlaşılır? Açıkçası yıllardır hizmet veriyor olsak bile iyi bir tez nasıl anlaşılır sorusuna kesin yanıt verebilmemiz mümkün değildir. Çünkü akademik çalışmaların bir standardı olmadığı için bu kesinlikle iyidir veya tam tersi olarak bu kesinlikle kötüdür gibi bir çıkarımda bulunmak pek mümkün değildir. Söz konusu durumla alakalı olarak en iyi yorum şu olabilir; en kaliteli tez/proje danışmanın beğenip onayladığıdır. Elbette burada alt sınırlardaki asgari gereklilikleri sağlıyor olması bir diğer mühim konudur. Söz gelimi intihal olan bir tezin başarılı olması bir yana, hiçbir işe yaramayacağı yorumu yapılabilir. Bu ve benzeri asgari gereklilikleri sağlama zorunluluğu zaten en basit nitelikli bir ödev için dahi geçerlidir. Anlatılanlardan hareketle biz bile kesin tahminde bulunamazken sıradan bir öğrencinin durum tespiti yapması pek mümkün görünmemektedir. Önerimiz güvenilir bir kurum ile çalışmanız ve bunun neticesinde maksimum sayıda danışman ile ara kontrol görüşmesi yapmanızdır. Eğer bunu sağlarsanız ve ara kontrol sonrasında olası düzenlemeler yerine getirilirse önemli bir sorunla karşılaşma ihtimalinizi en aza düşürmüş olacaksınız.

Tez Nasıl Yazılmaz?

Merak edilen bir diğer husus tez nasıl yazılmaz? Evet, yanlış görmediniz, bir işin nasıl yapıldığı yanında nasıl yapılmadığı da önemlidir. Tez nasıl yazılmaz? Hususu da tam olarak bu amaca yönelik olarak hazırlanan bir yayındır. Konuyla alakalı olarak birkaç cümle ile durumu toparlayacak olursak ilk öncelikle belirli bir emek ve zaman ayırmadan tez yazılmaz. Çünkü gerek kendiniz yazacak olunuz gerekirse de profesyonel hizmet almak maksadıyla bu işi bir başkasına delege edecek olunuz sonuç değişmez! Her durumda sizin işin niteliğine bağlı olarak belirli bir emek sarf etmeniz gerekiyor. Özellikle de dışarıdan destek alan bireyler ücretini ödeyip tez yazım merkezi aracılığı ile bu işi sonuçlandırıyorsa kendisinin hiçbir şey yapmayacağını düşündüğüne sıklıkla şahit oluyoruz. Böyle bir durumda ciddi yanılgıya düşmüş olursunuz. Söz gelimi tez hazırlama aşamasında yapılanlara hakim olmanız ve olası bir soru yöneltilmesi durumunda açıklayabilmeniz çok önemlidir. Eğer ki bunu yapamazsanız danışmanınızdan gelecek bitmek tükenmek bilmeyen revizelere hazır olmanız gerekiyor. Söz gelimi danışman öğretim üyesi bir açıklama istedi ve siz bunu yapamazsanız şüphe çeken bir davranış olmaz mı? Bu sebeple de hizmeti profesyonel olarak alıyor olsanız dahi, konuyla alakalı olarak yapılanları gözden geçirmeniz ve hatta çok kez okuyup varsa sorularınızı bize iletmeniz gerekmektedir. Bunun dışında çok kısa sürede tez/proje yazılmasını önermemekteyiz. Özellikle amiyane tabirle uzatmalı bir talebenin bir yıldan uzun süredir hiçbir işlem yapmaması ve sonrasında birkaç ay içerisinde iyi olarak nitelendirilebilecek bir çalıştay meydana getirmesi bize göre şüpheli bir durumdur. Bunun dışında en mühim

noktalardan bir diğeri ise tez yazdırma aşamasında danışmandan onay almadan ilerlemektir. Bu ciddi bir hatadır. Genelde öğrenciler danışman ile görüşüyor ancak ilgisiz bir danışman olduğunda ise durumu akışına bırakıyor. Böyle bir durumla karşılaşırsanız acil olarak müdahale etmeniz gerekiyor. Eğer ki müdahale etmezseniz iş bitiminde ciddi manada revizeler almanız kuvvetle muhtemeldir. Çünkü biz de olsaydık süreç içerisinde bilgimiz olmadan ilerleyen bir teze ya da dönem projesine onay vermezdik. Kısacası danışman hocanız ilgisiz olsa bile bir şekilde kendisini sürecin içine çekmeniz ve bildirim için zorlamanız gerekiyor. Bunu nasıl yaparız diyorsanız belirli bir yöntemi olmamakla birlikte olmazsa olmaz bir kıstas olduğunu önemle vurgulamak isteriz. Devamında ise oradan buradan kopyala yapıştır ile tez yazmak mümkün değildir. Artık alıntı tespit eden yazılımlar vardır ve sizin için tek ve en doğru yol özgün ve orijinal içerik meydana getirmektir. Bunun aksini düşünmeyiniz ve planlarınızı buna göre oluşturunuz. Son olarak bilmediğiniz bir konuda akademik çalıştay meydana getirmemelisiniz. Çünkü savunma süreçlerine genel manada hep tezin ya da projenin kendisinden soru gelmez. Genel bir soru da size yöneltilebilir. Ancak danışman ve jüri üyeleri bu ve benzeri sorulara da yanıt verilmesi gerektiğini düşündüğünden dolayı olası bir soruya yanıt vermeniz elzemdir. Bu sebeple de hâkim olduğunuz bir konuda işi üstlenirseniz olası riskleri minimize etmiş olursunuz.

En Kaliteli Tez Hazırlama Merkezi

Sonuç olarak en kaliteli tez hazırlama merkezi öğrenciler için ulaşılmak istenen noktadır. En kaliteli tez hazırlama merkezi tespitini yapabilmek ise bir nebze de olsa emek istemektedir. Konuyla alakalı olarak en yüksek memnuniyet düzeyini sağlamayı hedefleyen bir kurum olarak kaliteden taviz vermeden tüm işleri özenle hazırladığımızı ifade edebiliriz. Bunu sağlayabilmenin yolu ise yukarıda anlatılanların tamamını dikkate almak ve tamamen özgün tez/proje meydana getirmekten geçmektedir. Aksi bir şekilde doğru olmayan yol ve yöntemlerle bir başkasının emeğini görmezden gelmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Çünkü orijinal olmayan bir eserin başarılı sayılması mümkün olmaz. Biz de tüm bu anlatılanları en temel çalışma prensiplerimiz olarak biliyor ve buna göre hareket ediyoruz. Kısacası hiçbir durumda kolaylıkla işinizi meydana getirmemiz söz konusu değildir. Bunun tam tersine en basit işlerde dahi işimizi hakkıyla yaptığımızı ve son derece ciddiye aldığımızı ifade edebiliriz. Zannediyoruz bizi başarılı kılan ve müşterilerimizin güvenini kazanmamızı sağlayan da tam olarak budur. Ayrıca anlatılanları bir bilgi ya da düşünce olarak görmemekteyiz. Tam aksine, en temel ilkelerimiz olarak bunları biliyor ve daha da mühim olanı bilmenin yanında bunlara bağlı kalacağımızı taahhüt ediyoruz. Nitelik ayırt etmeksizin en basit lisans ödevi ya da yüksek lisans tezi hazırlama aşamasında mevzubahis konularında tamamına sıkı sıkıya bağlı kalacağımıza söz veriyoruz. Şunu biliyoruz ki memnun kalan her müşteri bize yeni bir müşteri getirecektir. Bu sebeple de akademik çalışma hazırlama hakkında faaliyet gösterdiğimiz bu sektörde kaliteden asla taviz vermiyoruz. Detaylarla ilgili bilgi almak ve başvuru için bizimle irtibat kurabilirsiniz. Çalışma saatlerimiz hafta içi her gün 09.30 – 18.30 saatleri arasındadır.