0532 612 18 80Pzt Cuma 09:30 18:30

Tez Danışmanlık Hizmetleri Uzmanlığı

Kategori: Tez Yazar

Tez Danışmanlık Hizmetleri Uzmanlığı

Tez Danışmanlık Hizmetleri Uzmanlığı

Halihazırda birçok tez danışmanlık hizmetleri veren kurum bulunmaktadır. Biz de bu makalede konuyla ilgili faaliyet gerçekleştiren tez danışmanlık hizmetleri firmaları ve bu alanda gerçekleştirilmeye çalışılan faaliyetlere kısaca değinmeye gayret göstereceğiz. Öncelikle bu hizmetin ne olduğu konusunda kısaca açıklama yapalım. Daha sonrasında ise konuyla ilgili olarak bize yöneltilen sık sorulara mümkün olduğunca yanıt verilmeye çalışılacaktır. İlk olarak şunu söylemek gerekir, yükseköğrenim gören talebelerin derslerini başarılı olarak tamamlaması akabinde, akademik içerikli bir çalıştay hazırlanması talep edilmektedir. Buradaki temel amaç öğrencinin araştırma becerileri kazanması ve bu doğrultuda, akademik bir araştırma ortaya koyabilmesidir. Bu amaca ne kadar hizmet edildiği günümüzde tartışmaya açık olsa da, an itibariyle böyle bir zorunluluk olduğu ortadadır. Temel hedefin anlatıldığı halde ortaya konulduğu süreçte, artık gelişen teknolojik

Tez danışmanınız

olanaklarla beraber süreci delege ederek bir başkasına devretme davranışı son günlerde sıklıkla karşılaşılan bir durum olmuştur. Aslında eski zamanlarda da benzer faaliyetlerin olduğu düşünülse de, günümüzde internetin hayatın her noktasına girmesi ve iletişim olanaklarını geliştiren bir platform olarak karşımıza çıkması birçok öğrencinin bu sektörü keşfetmesine neden olmuştur. Hatta birçoğu ise tamamen tesadüf olarak böyle bir iş kolu olduğunu tespit etmektedir. Konuyla alakadar etik kıstaslar tartışmaya açık olsa da anlatıldığı şekilde talepler her geçen gün arttığından dolayı, sektörün anlatılanlara paralel olarak git gide büyüdüğü gözlemlenmektedir. Yakın gelecekte söz konusu büyüme ivmesinin artarak devam edeceği düşüncesi konuyla ilgili uzmanlarca sıklıkla dile getirilmektedir. Ki halihazırdaki mevcut bilgiler de bahsedilen öngörüyü destekler niteliktedir. Şöyle ki, tez danışmanlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren kişilerin/kurumların günden güne arttığı da ilgili taraflarca gözlemlenmektedir. Bu durumda şu tespitte bulunmak mümkündür; artık birçok kişi/kurum bu işi yaptığından dolayı insanların zihninde bir karmaşa hakimdir. Çünkü ticari faaliyetlerin her alanında olduğu gibi burada da güven olgusu ön plana çıkmış durumdadır. Kötü amaçlı bazı kimseler, sektörde faaliyet gösteren birçok kişiyi de töhmet altında bırakmaktadır. Hal böyle olunca da tüketiciler neye göre seçim yapacağını bilememektedirler. Bu hususta aşağıda kısaca açıklamalar yapılacaktır.

 

Tez danışmanlık merkezi

Kararsızlık yaşadığınız tez danışmanlık merkezi seçimi ne şekilde olmalıdır? Veyahut tez danışmanlık merkezi seçimini en doğru şekilde nasıl yapabilirim? Gibi sorulara yanıt arayan tüketiciler, neye göre tercihini yapacaklardır? Bu sorulara kısaca bu yayında yanıt verilecektir. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki satın alma aşamasına geçmeden önce belirli bir zaman ayırıp, tercihinizi ona göre sonuçlandırmalısınız. Birçok kez şahit olduğumuz üzere, ‘’benim zamanım yok’’, ‘’müsait değilim’’, ‘’form dolduramam’’ veyahut ‘’mail gönderecek vaktim yok’’ gibi cümleler kuran talebelerin varlığı maalesef ki gerçektir. Bu şekilde düşünen öğrenciler için söylenecek çok bir şey olmadığı kanaatini taşımaktayız. Ki zaten bu düşünce yapısına sahip kişilerin büyük bölümü, bu makale dahil olmak üzere, yayınladığımız birçok yayına göz atmayacaktır. Hatta bu yazıyı bile okumalarını beklemiyoruz. Hazırlanmış olan bu yayınları okuduğunuza göre bu sınıflandırmaya girmiyorsunuz

Uzman Tez danışmanı

demektir. Şöyle ki, arkadaşlar kesinlikle çok basit şekilde mezun olmak gibi bir durum söz konusu değildir. Diyelim ki sıfır sorun ile tez/proje hazırlayıp (veya dışarıdan satın almak suretiyle başarıya ulaştınız) mezun oldunuz. İnanın bu durumda bile mezuniyetinizi basit olarak görmeniz mantık dışıdır. Kendiniz hazırladı iseniz zaten böyle bir cümle kurmanız olanak dışıdır. Ancak bedelini maddi anlamda ödemiş olsanız dahi ‘’kolay’’ kelimesini kullanmanızı doğru bulmuyoruz. Maddi manada bir bedel ödediğiniz halde işi ciddiye almamak mantıklı bir seçenek değildir. Çünkü bu çalışmalar asla ‘’basit’’ şekilde ortaya çıkmamaktadır. Aksine, yoğun emek gerektirmektedir. Ki bu varsayımı dikkat ederseniz, sıfır sorun üzerine konumlandırıyoruz. Yine de sıfır sorunla kabul edilen çalışmaların bugüne dek % bir (1) düzeylerinde bile olmadığını, daha düşük bir oranda olduğunu net bir dille elimizdeki verilerden sizinle paylaşabiliriz. O halde bu denli düşük bir ihtimal dahilinde olan sorun yaşamama durumu söz konusu olduğuna göre, genellikle danışmanlar çeşitli taleplerde bulunmaktadır. Öyleyse yükseköğrenim gören bir kişi olarak bahsi geçen süreçte meydana getirilecek olan olguyu basite indirgemek son derece yanlış olacaktır. Hatta bu düşünceye sahip olmakta doğru değildir. Bu düşünceye sahip olan kişilerin, ALES sınavının kaldırılması, vakıf üniversitelerinin hiçbir değerlendirme kriteri olmadan öğrenci alması gibi sebeplerle ilgili programlara dahil olan talebelerden meydana geldiğini gözlemlemekteyiz (ağırlıklı olarak). Bu sebeple kolay elde edilenin değersiz olduğu düşüncesinin hakim olduğunu düşünmekteyiz. Öyleyse burada ilk yapılması gereken bu düşünce yapısını zihinlerden atmak olacaktır. Velhasıl, tez danışmanlık merkezi seçerken, sizi nelerin beklediğini iyi bilmeniz gerekir ki, alternatifleri buna göre şekillendirebilesiniz. Sonuçta kısaca toparlayacak olursak, ortada yoğun emek gerektiren bir iş vardır. Bu işle ilgili hizmeti satın almak için öncelikle, öğrenicinin nasıl bir çalışma gerektiğini idrak etmesi önem ihtiva etmektedir. Sonrasında ise, bu detayları sıralamalıdır ve ilgili yerlere süreçlerin ne şekilde yönlendirildiği sorusunu sormalıdır. Değerlendirme aşamasında sadece sözlü değil, yazılı olarak sistemsel süreçleri talep etmelidir. İleride siz bunu yanlış anlamışsınız denirse, bu durumda çalışmanın yarım durumda kalması olasıdır. Ki yazılı olması da bunu garanti etmese bile, sonuçta meydana getirilmiş ilgili evraklar bile, hizmeti satın almayı düşündüğünüz şirketin ciddiyetinin bir göstergesidir diye düşünüyoruz. Tüm anlatılanlar da yetmiyor ise, mümkünse yüz yüze görüşme talep ediniz ve ilgili kurumu yerinde ziyaret ederek ikna olmaya çalışınız. Unutmayınız ki öncelikle kendi içinizde ikna olgusunun gerçekleşmesi gerekiyor. Ondan sonrasında varsın biz sizi ikna etmiş gibi görünelim. Siz yeter ki iç hesaplaşmanızda kendinizi rahat hissedin! Sezilerimiz bizi çoğu zaman doğruya götürmüştür değil mi?

 

Tez danışmanlık şirketleri

Yukarıda kabaca bahsi geçen tez danışmanlık şirketleri seçimi hususunda somut ve soyut dayanaklara yanıt aranmıştır. Tez danışmanlık şirketleri tercihi yaparken sadece somut veriler veyahut sadece soyut verilerle hareket edilmesi mümkün değildir. Tüm tüketim eylemlerinde olduğu gibi, bu alanda da zihnimiz satınalma süresinde iki taraftan (somut-soyut) toplanan verilerin bir sentezi ile karar vermektedir. Bunların bazıları somut (elle tutulabilir) verilere dayanırken, bazıları içgüdüsel (soyut) olabilmektedir. Söz gelimi karşı tarafın konuşması size ikna edici geliyor olabilir. Bu ‘’ikna’’ olma durumu tamamen sezgisel bir aşamadır. Bazı durumlarda nasıl ikna olduğumuzu bile anlayamayız. Elbette karşı taraf tüm sorularınıza tatmin edici yanıt vermiş, onların prosedürleri çok hoşunuza gitmiş olabilir. İkna olma durumu hakkında bunlar da

Tez danışma asistanı istermisiniz?

etkilidir. Ancak bahsedilmeye çalışılan husus, bazen öyle bir durum cereyan eder ki, şartlar eşit olsa dahi siz A ve B alternatiflerinden herhangi birine yönelirsiniz. Seçeneklerden birisi sizde daha ağır basmıştır. İşte tam olarak bahsi geçen seziler bunlardır. Buna benzer birçok yayından alınan tepkileri gözlemlediğimizde, bazı arkadaşların yalnızca sezilerle hareket etmelisiniz gibi bir sonuç çıkardığını gözlemliyoruz. Bu düşünceye en sade yanıt asla! olacaktır. Bu ve diğer tüm yayınlarımızda bir karmaşa (ya da anlam darlığı) söz konusu ise lütfen bizimle irtibat haline geçip, ilgili konuda kapsamlı bilgi talep ediniz. Unutmayınız ki biz ve diğer tüm bu alanda hizmet sunan tez danışmanlık şirketleri hakkında elde edebildiğiniz kadar bilgi edininiz. Sonrasında ise bu bilgiler üzerinde kısa bir süre düşünürseniz doğru alternatiflerden birisine zihniniz sizi yönlendirecektir. Bu konuda yalnızca bir hedefe odaklanmak suretiyle süreci sonlandırmak en önemli hatalardandır (sadece fiyat araştırıp, en ucuzu satın almak gibi). Yapabileceğini en ciddi hata bu olacaktır. Benzer şekilde en pahalı olan tercihin yapılması da yüksek ihtimalle sizi doğruya götürmeyecektir (pahalı olan kötüdür demek istemiyoruz, sadece en pahalı olduğu için tercih edilmesi durumundan bahsediyoruz). Sonuçta kendimize birkaç kriter belirliyoruz (en az dört tane) ve elde edilen bilgiler/yanıtlar doğrultusunda bu kriterle ilgili puanlama yapıyoruz. En yüksek puanı alan yerden hizmeti satın almak için adım atıyoruz. Yapılacak işlemlerin hepsi bu!