SPSS Veri Analizi

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) istatistiksel analiz için kullanılan bir programdır. SPSS eldeki verilerin sistemli bir hale getirilmesi ve kolayca kıyaslanmasını sağlar.  SPSS kullanım alanları olarak çok geniş bir skalaya sahiptir. Oldukça pratik bir arayüze sahip olması, analiz çeşitliliğinin fazla olması bu programı en yaygın kullanılan istatistik programlarından birisi haline dönüştürmüştür. Verilerin sürekli ve kategorik olmasına göre birçok analiz çeşidiyle hizmet sunan bir programdır. Akademik kurumlar ve bilimsel çalışmalarda da yaygın olarak kullanılmaktadır. Çoğunlukla Master tezleri, doktora tezleri ve makalelerde kullanılmaktadır.

Yüksek lisans tez analizi ve doktora tezi hazırlamada SPSS kullanımıyla yapılan teze özgünlük, bireysel olarak yapılan çalışmada varolan sonuçların analizi ve yorumlanmasıyla bilim dünyasında farkındalık ve nitelik sağlamaktadır.

Amaçlanan özgünlük için SPSS ile yapılan çalışmadan elde edilen verilerin analiz edilmesi gerekir. SPSS veri analizini bütün yönleriyle değerlendirmek ise ancak SPSS programını iyi kullanmakla ve aynı zamanda istatistikle ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olmakla mümkündür. Programı kullanmayı öğrenmek için birçok kurs, internet eğitim notları ve videolarına rağmen zordur. Zorluk eldeki veriler için SPSS

bünyesindeki analiz çeşitlerinin hangisinin kullanılması gerektiğinin tespiti ve aynı zamanda yapılan analizlerden elde edilen sonuçların yorumlanabilmesinden ileri gelmektedir. Analiz için istenen yönteme bağlı olarak da zamanlama süreci değişir. Analiz sonucunda çıkan sonuçların yorumlanması bizi sonuca ulaştırır. Yorumlayabilmek ise SPSS programına hâkim olmak ve alanda üst düzey bir uzmanlık istemektedir. Düzenli ve sistemli yorumlanmış veriler ancak bir sonuç verir.

SPSS veri analizi yukarıda da ifade edildiği gibi master, doktora tezleri, bilimsel makalelerde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalara özgünlük katabilmek için SPSS veri analizinin alanında uzman kişiler tarafından yapılması gerekir.

Analizlerinde size uzman kadromuzla destek olabilmemiz için ise bize verilerinizle ilgili bilgi aktarmanız gereklidir. Bu verdiğiniz bilgi ışığında çalışmanız için size gerek anket, ölçek aşamasında gerekse SPSS veri analizi aşamasında bir yöntem belirlenir. Bu anket, ölçek veya veri toplama anahtarlarını siz hazırlayacağınız gibi çalışmanıza uygun olarak biz de sizin yerinize hazırlayabiliriz. Sizlere bu koordinasyonu sağlayabilmemiz için bize başvurunuz kâfi. İstatistik Analiz Merkezine Gelin zor gibi gelen bu yolu kolayca size hazır hale getirelim.