SPSS ANALİZİ YAPAN YERLER

İnsanoğlu sürekli olarak bir şeyleri araştırma, gruplandırma, karşılaştırma çabası içerisinde olmuştur. Meraklarını gidermek adına sürekli olarak çalışmalar gerçekleştirmekte ve bu çalışmalardan da çeşitli sonuçlar elde etmektedirler. Elde edilen sonuçlar çerçevesinde de çeşitli çıkarımlarda bulunup bunları diğer insanlarla paylaşmaktadırlar. Bilim dünyasında olduğu kadar diğer pek çok alanda pek çok çalışma yapılmakta, her çalışmadan da çeşitli değerler elde edilmektedir. Elde edilen değerlerin doğru ve düzenli bir şekilde dünyaya sunulabilmesi için de elbette doğru bir şekilde analiz edilmesi gerekir. Bu durum insanlara pek çok yararlı veri sağlamaktadır. Şöyle ki; doğum-ölüm oranının analizi, bu oranının çeşitli değişkenlerle olan ilişkisinin karşılaştırılmasından elde edilen sonuçlar göz önünde bulundurularak olumsuz durumların ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirler alınabilir. Geçmişte bu tarz hesaplamalar elle yapılmakta iken günümüzde ise analiz için geliştirilmiş olan pek çok program söz konusudur. Bunlar arasında en yaygın olarak kullanılanı ise SPSS’tir. SPSS Veri Analizi bilhassa sosyal bilimler alanında çok

daha fazla kullanılmakla beraber sağlıkla ilgili araştırmalar, devlet kurum ve kuruluşları, piyasa araştırmaları, anket şirketleri, pazarlama kurumlarında da yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.  Çalışmalardan elde edilen verilerin pek çok değişkene göre ve birçok farklı analiz yöntemi ile hızlı bir şekilde karşılaştırılmasına imkan tanıyan SPSS kullanımı çok da kolay olmayan, bununla birlikte de istatistik bilgisi gerektiren bir programdır. Zira istatistik bilgisi olmadan hipotezinize hangi analizin uygun olduğunu bilemezsiniz ki bu da elde ettiğiniz sonuçları anlamlı olmaktan uzaklaştırır. Çok yaygın kullanım alanı olmasına karşın SPSS analizi yapan yerler ise oldukça az sayıdadır. Bu nedenledir ki Türkiye’de pek çok alanda yeterli veri tabanı bulunmamaktadır. SPSS Analizi Yapan Yerler arttıkça pek çok alanda sağlam veri tabanları elde edilmesinin yanı sıra bilimsel çalışmaların kalitesinde ciddi bir artış olacağı aşikardır. Ülkemizde SPSS analizi yapan yerler genellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdedir. Böyle yerlerin yaygınlaşmasını ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine çıkmasına katkıda bulunacağı yadsınamaz bir gerçektir. Zira gelişme bilimle olur ve istatistiksel analiz de bilimsel çalışmaların en önemli parçalarından birisidir.  Kalem İstatistik Analiz Merkezi olarak  SPSS analizi için danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.