SOSYAL BİLİMLER TEZİ HAZIRLAMA 

Sosyal bilimler oldukça fazla sayıda bölümü içine alan son derece geniş bir akademik disiplinler grubudur. Ülkemizde “sözel bölümler” olarak da bilinmekte olup iletişim bilimleri, ekonomi, tarih, coğrafya, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, hukuk, felsefe, sosyoloji, sanat tarihi, psikoloji, filoloji gibi pek çok bilim dalını bünyesinde barındırmaktadır. Son derece geniş bir disiplinler grubu olan sosyal bilimler alanında yüksek lisans ve doktora yapanların sayısı da oldukça fazladır. Çok fazla bilim dalını içerdiği için yüksek lisans ve doktora tezleri de bu bağlamda oldukça farklı alanlarda yapılmakta, pek çok yöntem uygulanmakta ve bunlara bağlı olarak da öğrenciler ciddi zorluk yaşayabilmektedirler. Genel itibariyle bakıldığında sosyal bilimler alanında yapılan çalışmaların teorik olacağı düşünülmektedir. Ancak çalışılan konuya ve bilim dalına bağlı olarak yüksek lisans ve doktora tezlerindeki yöntemler de farklılaşmaktadır. Ülkemizde sözel bölüm, diğer bir ifadeyle sosyal bölüm öğrencilerinin çok daha fazla

olduğu bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda da sosyal bölümlerde okuyan öğrencilerin de iş yaşamında çok fazla rakibi söz konusudur. Rakiplerine karşı üstünlük elde etmek isteyenler için de en önemli hususların başında almış olduğu lisans eğitimini bir üst seviyeye çıkarmak gelmektedir ki bunun da yolu yüksek lisanstan geçmektedir. Sosyal bilimler alanında yüksek lisans veya doktora yapan öğrenci sayısı da bu bağlamda her geçen gün artış kaydetmektedir. Her alanda olduğu gibi sosyal bilimler alanında da yüksek lisans veya doktora yapan öğrenciler tez yazımı konusunda ciddi zorluklar yaşamaktadır. Dolayısıyla da sosyal bilimler tezi hazırlama konusunda desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Bu desteği verecek asıl kişi danışmanları olmasına karşın danışmanların büyük kısmı tez yazımı konusunu öğrencilerine bırakmaktadır. Ancak çeşitli nedenlerden ötürü tez yazımına vakit bulamayan, ya da tez yazımı konusunda yeterli altyapı ve bilgiye sahip olmayan sosyal bilimler enstitüsü öğrencileri sosyal bilimler tez yazımı konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Bu zorlu ve sıkıntılı süreçte en doğru, işini en iyi yapan, tez yazımı konusunda yeterli altyapı, bilgi ve deneyime sahip olan kişilerden yardım alınması hayati öneme sahiptir. Çünkü yazılacak olan tez kişinin gelecekteki tüm yaşamında (akademik, iş) onu temsil edecektir. Sosyal Bilimler Tezi Hazırlama konusunda sıkıntı yaşayan, güvenilir tez yazımı isteyenler için biz her konuda yardıma hazırız.