Sivas tez hazırlama merkezi

Sivas’ta Tez Yazan Yerler – sivasta tez yazan yerler

Ülkemizin ve hatta dünyanın her noktasında hizmet veren işletmeler, sivasta tez yazan yerler olarak yerlerini almıştır. Biz de sivasta tez yazan yerler olarak faaliyetlerimizi çeşitlendirme amacıyla çeşitli çalışmalarda bulunmaktayız. Şöyle ki şehirde gereksinim duyan talebelere özel çalışmalar sunulmaya çalışılacak ve mümkün olduğunca aynı okuldan gelen taleplere aynı uzmanların yanıt vermesi sağlanacaktır. Böyle bir sistemi başarılı bir biçimde uygulamaya koyacak olursak ilerleyen aşamalarda artık şehirde eğitimlerine devam eden öğrencilerin işleri görece daha kolay olacaktır. Çünkü aynı okula ya da aynı danışmana ne kadar çok çalışma yapılır ise ilgili kişinin yetkinliği daha fazla artacaktır. Böylelikle danışmanın olası tepkilerini bilmiş olacak ve ondan gelecek olası tenkitlere karşı deyim yerindeyse gardını almış olacaktır. Bunun bir diğer manası da şudur ki daha az hata yapılacaktır, daha az düzenleme alınacaktır ve en önemlisi de süreç mümkün olan en hızlı şekilde başarıyla sonuçlanacaktır. Böyle bir durumla kim karşı karşıya kalmak istemez ki! Daha önce çok kez ifade edildiği üzere akademik çalışma hazırlamanın en kötü yanı herhangi bir standart olmamasıdır. Yani günümüz şartlarında bile hala net bir standardizasyon olmaması gerçekten çok ilginç bir durumdur ve bu sürecin nihayeti tamamen danışman hocanızın inisiyatifine kalmış durumdadır. Birçok kez objektif olmayan birbiriyle son derece tutarsız eleştirilerin geldiğini gördüğümüzden mi bahsedelim yoksa aynı danışmanın benzer konulardaki çalışmalara farklı yaklaşmasından mı bahsedelim bilemiyoruz. Sadece bu birkaç cümle ile paylaşılanlardan hareketle bile yukarıda anlatılan hususun ne denli önemli olduğunu anladığınızı umuyoruz. Kısacası bir danışmanın yaklaşım tarzını az çok bilmek yüksek düzeyde yarar sağlayabilecek bir durumdur. Tam olarak bunu sağlayabilmek adına biz de sivasta tez yazan yerler etiket kelimesi ile alakalı çalışma yapma gereği duymuş bulunmaktayız. Gerçekleştirilecek bu işlemler sayesinde uzmanlaşmış ekip üyelerimizle birlikte çalışmanın keyfiniz süreceksiniz çünkü mümkün olduğunda aynı danışmana aynı çalışma arkadaşımızı yönlendireceğiz. Şunu da özellikle ifade etmek gerekiyor ki, alıntı ve intihal konusunda her zamanki koşullar geçerlidir. Bu sebeple en basit ifade ile konuya şöyle yaklaşıyoruz; bir (1) sayfalık bir ödev dahi söz konusu olsa alıntı oranı en çok yüzde yirmi (%20) ya da daha altında olacaktır. Bu koşul her durumda geçerlidir. Bu hususu hatırlatmamızın nedeni aynı hocadan yapılan çalışmada alıntı/intihal konusunda sorun çıkar mı şeklinde zihninizde belirecek sorular sebebiyledir. Yakın gelecekte faaliyete geçirmeyi hedeflediğimiz planlar ile bu hususta bize daha kolay ulaşabilir olabilirsiniz. Gelişmelerle ilgili paylaşımlarımız devam edecektir. Konuyla alakalı bilgi almak isterseniz bizimle iletişim bilgilerimiz üzerinden irtibat kurabilirsiniz.