Psikoloji Tez Hazırlama

56
Psikoloji Tez Hazırlama

Psikoloji Tez Hazırlama

Dünyanın içinde bulunduğu durumdan mı yoksa insanlık olarak bilimin ilerlemesi nedeniyle mi bilinmez ancak psikoloji tez hazırlama konusuyla ilgilenen bireylerin sayısı artmıştır. Elbette normal olarak söz konusu programlarda eğitim görmekte olan öğrenci sayısında artış görülmektedir. Bu rakamların ilerleyen süreçlerde artarak yükseleceği tahmin edilmektedir. Çünkü konuyla ilgilenen bireylerin sayısı her geçen gün artmakta, söz konusu sektörde hem talep eden taraflı hem de destek hizmeti veren psikologlar taraflı yükseliş gözle görülmektedir. Aslında bahsedilen durumun ortaya çıkmasında sosyal bilimler disiplinlerinin gelişiminin görece yeni olmasına bağlı olabilir. Çünkü fen bilimleri bildiğiniz üzere binlerce yıldır üzerinde çalışılan konu olmakla birlikte, sosyal bilimlerde gelişmeler son yüzyılda büyük sıçrayış gösterdiğinden dolayı görece daha geriden geliyor gibi düşünebiliriz. Psikolojiyle alakalı olarak gerek fakülte programlarından eğitim görenler, gerekse de yüksek lisans eğitimlerine devam edenler kendi bölümleriyle alakalı tez veya dönem projesi meydana getirmek durumundadır. Şimdi konumuzla alakalı birkaç başlık halinde bildiklerimizi ortaya koymaya çalışalım.

1-) Psikoloji ve Klinik Psikoloji Bölümlerine Olan İlgi

Üst kısımda genel manada ifade edildiği gibi psikoloji ve klinik psikoloji bölümlerine olan ilgi her geçen gün artmaya devam etmektedir. Bu ilgiden nasibini alan yüksek lisans programları sayıca önemli düzeyde artmıştır. Hem tezli yüksek lisans programları hem de tezsiz yüksek lisans programları yoğun ilgi görmektedir. Bu programların türüne göre tezsiz yüksek lisans dönem projesi ya da yüksek lisans bitirme tezi yazım icap eder. Elbette bu projeler/tezler ortalama bir yüksek lisans tezinden inanılmaz farklı olmaz ancak sonuçta psikoloji ve klinik psikoloji disiplinleri genel manada sosyal bilimlerden biraz ayrılmaktadır. Özellikle klinik psikoloji çalışmalarında insan üzerinde klinik araştırmalar yapılması durumu vs. söz konusu olduğundan dolayı, psikoloji tez hazırlama sürecindeki araştırmacıların titiz olması ve bilimsel etiğe uygun hareket etmesi gerekiyor.

2-) Psikoloji Tezleri Konu Belirleme

Bitirme tezi yazmadan önce ilgili programda eğitim gören öğrenci olarak psikoloji tezleri konu belirleme işlemini tamamlamanız gerekiyor. Eğer bu planlamayı sorunsuz ya da minimum sorunla kurgularsanız emin olunuz ileride çok az problem yaşarsınız. Çünkü psikoloji tez hazırlama doğru danışman öğretim üyesi ile birlikte hareket etmeyi gerektirir ve buna göre planlı-programlı çalışmak icap eder. Anlatılan aşamada dikkatle üzerinde durulması gereken bir diğer kıstas ise uzmanlığınızın bulunduğu konu veya konular üzerine odaklanmak olmalıdır. Daha az bilgi sahibi olduğunuz konulardan uzak durmanızı öneriyoruz. Eğer bu şekilde bilinçli olmaz ve rast gele konular üzerine devam ederseniz ilerleyen günlerde tez yazma aşamasında sorun yaşamanız kuvvetle muhtemeldir. Ayrıca benzer şekilde bitirme tezi hazırlama noktasında yalnızca danışman yönlendirmesine göre hareket edilmez, sizin de yukarıda anlatılanları dikkate almanız önerilir.

3-) Psikoloji Tez Önerisi Hazırlama

Klinik psikoloji olsun veyahut olmasın psikoloji tez önerisi hazırlama genel manada her programda talep edilen bir işlem olarak bilinir. Çünkü öneri dosyasında konu, amaç, yöntem ve muhtemel sonuçlar gibi noktalar hakkında ön görüler bulunur ve insanlar buna göre ilerleme yaparlar. Benzer şekilde süreci birlikte yürüttüğünüz üniversitedeki danışman psikoloji tez hazırlama sürecinin doğru planlanıp planlanmadığını tek bakışta görebilecektir. Muhtemel sorunlarla alakalı olarak size düzeltmeler verecek ve daha büyük tez yazma sorunları ön görürse de konu veya araştırma yöntemi değiştirmenizi önerecektir. Kısacası temel manada klinik psikoloji bitirme tezi planlaması veya kurgusu gibi düşünülecek bu öneri dosyaları hemen hemen her üniversitede zaten meydana getirilmek durumundadır. Ancak bu zorunluluk olmasa bile biz her şekilde asgari yukarıdaki başlıklardan meydana getirilecek biçimde tez önerisi meydana getirilmesini öneriyoruz.

4-) Hemen Psikoloji Tez Yazma Yardım

Yalnızca psikoloji tez hazırlama noktasında değil, tüm akademik düzeylerde ve farklı disiplinlerde hemen psikoloji tez yazma yardım talep edenler için birkaç cümle kurmak istiyoruz. Mühim olan öğrenciler olarak danışman öğretim görevlisi ile mutabık olmak koşulu ile daha önce yapılmamış özgün akademik içerik meydana getirmenizdir. Burada daha önce yapılmamıştan kasıt konu başlığı değildir. Aynı konuda onlarca ve hatta yüzlerce makale yazımı, tez yazma veya yüksek lisans dönem projesi meydana getirilebilir. Ancak bunların içerik olarak kopyalanmaması önemli olandır. Kısacası odaklanılması gereken bu nokta ile alakalı işlemlere dikkat edilmesi icap eder ve devamında önemli olan danışman ile ortak paydada buluşmanızdır. Toparlayacak olursak sizlerin anlatılan biçimde işlemleri yerine getirmeniz icap ediyor ancak çeşitli sebeplerle bazı noktalarda profesyonel desteğe gereksinim duyuyorsanız bizimle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. İhtiyaç duyduğunuz süreçlerle ilgili kapsamlı bilgi vermeniz neticesinde gerekli incelemeler yapılacak ve size geri bildirimde bulunulacaktır. Başvuru yapmak ya da bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

Makaleyi değerlendirin!
Toplam: 0 Ortalama: 0