PROJE ÖDEVİ HAZIRLAMA

             Önlisans ve lisans öğrencilerinin yanı sıra yüksek lisans ve doktora öğrencilerine de bazı üniversitelerde proje ödevi verilmektedir. Proje ödevi verilmesindeki temel amaçlar şu şekildedir; öğrencilerinin araştırma yapma kabiliyetlerini geliştirmek, bu bilinci öğrencilere kazandırmak, araştırma yapma konusunda öğrencileri cesaretlendirmek ve aynı zamanda belirtilen tüm bu hususlarda yetenekli olan öğrencilerin tespit edilmesidir. Proje ödevleri her alanda verilebileceği gibi ağırlıklı olarak fizik, kimya, biyoloji, matematik, bilgisayar ve çevre alanlarında verilmektedir. Ödev hazırlama tek bir öğrenciye verilebileceği gibi birkaç kişiden oluşan gruplar oluşturularak bu gruplara da proje ödevi verilebilmektedir. Proje Ödevi Hazırlama işi her ne kadar yüksek lisans, doktora ya da uzmanlık tezleri gibi çok kapsamlı olmasalar da bunların hazırlanmasında da ciddi zorluklar yaşanabilmektedir. İsim olarak farklı olmalarına karşın yüksek lisans, doktora ya da uzmanlık tezleriyle benzer prosedürlere sahiptirler. Proje ödevleri de tıpkı tezlerde(Tez Proje Destek)olduğu gibi ciddi manada bilgi, deneyim

ve uzmanlık gerektiren bir iştir. Zira proje ödevlerinde de tezlerde olduğu gibi dikkat edilmesi gereken pek çok kural söz konusu olup bu kurallar tezlerdeki kurallara oldukça benzerdir. Proje ödevlerinde de etik kurallara uyulması, bu bağlamda da özgün olarak hazırlanması esastır. Proje ödevlerinde de tıpkı tezlerde olduğu gibi literatür taramasının oldukça iyi yapılması ve konuyla ilgili yeterli literatüre sahip olunması gerekir. Bu nedenle de yabancı dil bilgisi, bilhassa da İngilizce bilgisi hayati öneme sahiptir. Yine tezlerde olduğu gibi her üniversitenin kendine özgü yazım kuralları söz konusudur. Belirtilen bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda proje ödevi hazırlama sürecinin ne denli zor bir süreç olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Proje Ödevi Hazırlama konusunda öğrenciler çoğunlukla çok fazla bilgi ve deneyime sahip değildir. Proje ödevi konusunda danışmanlarından da yeterli desteği çoğunlukla göremezler ki bu da öğrencilere ciddi sıkıntı yaratmaktadır. Bu sıkıntılı süreçte de her zorlu durumda olduğu gibi size destek olacak bilgili, deneyimli ve işin ehli kişilere ihtiyaç duyarsınız. Proje Ödevi Hazırlama konusunda sıkıntı yaşıyorsanız eğer, Kalem tez merkezine başvurmanız yeter.