Online Tez Destek Sistemi CANLI Uzman Yardım

11
Online Tez

Online Tez Destek Sistemi

Covid-19 pandemi dönemi ile birlikte insan hayatının dijitalleşme hızı artmıştır ve bunun sonucunda online tez destek sistemi kurulum aşamasındadır. Temas ile yayılan bir hastalık olarak covid-19, insanların birbirleri ile olan temaslarını en aza düşürmeye yönelik girişimleri ortaya çıkarmıştır. Bunun sonucunda öğrencilerin okul ortamında sıralarda ders almaları yerine online ortamlarda derslerini almaları tüm dünyada yayılan bir uygulama haline gelmiştir. Öyle ki 2020 yılında başlayan bu eğilim 2022 yılı itibariyle olağan bir durum olarak görünmektedir. Tez çalışmalarının savunmaları dahi online olarak yapılabilir durumdadır. Sonuç olarak bu dönemde internet kullanımının yaygınlaşması ve pek çok sürecin dijitalleşmesi ile birlikte insanların yaşam tarzları önemli ölçüde değişmiştir. Online sistemlere olan ilginin artmasında gözle görülür artış covid-19 ile birlikte zirve noktasına ulaşmıştır. Hayatın tüm alanlarında değişimin yaşanmasına paralel olarak eğitimin de online ortama taşınması, bunun en büyük göstergesidir. Artık çalışma şekilleri de değişmiştir ve insanların kayda değer bir kısmı işlerini uzaktan çalışarak yapabilmektedir. Tez, proje ya da makale gibi akademik çalışmaların hazırlanmasında iletişim süreçlerinin online ortamlara taşınması söz konusu olmuştur. Böyle bir durumda tüm sektörlerin internet ortamında iş yapmaya yönelik girişimleri de artmaktadır. Bunun kaçınılmaz bir sonucu olarak online tez destek sistemi kurulum aşamasındadır. Öğrencilerin akademik süreçlere dair kafalarındaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak amacıyla yürütülen bu girişimler aynı zamanda son dönemde tüm dünyadaki eğilimin takip edilmesi anlamına gelmektedir. Gelinen noktada insanların bilgi almak amacıyla interneti kullanma oranları gün geçtikçe artmaktadır. Tez hazırlama süreçlerine dair bilgi almak isteyen öğrencilerin de interneti kullanma düzeyleri büyük bir artış göstermektedir. Özellikle yazılan tezlerin biçimsel açıdan düzenlenmesi konusunda öğrencilerin sorun yaşadıkları ve çözüm üretmekte güçlük çektikleri bilinmektedir. Sizlerin biçimsel düzenleme ve istatistik analiz gibi konulardaki isteklerini yanıtlayabilmek için tarafımızca yürütülen online tez destek sistemi kurulum aşamasındadır. Bizlere telefon ya da elektronik posta yoluyla Pazar günleri hariç ulaşmanız halinde taleplerinize yanıt verilecektir. Mesai saatlerimiz dışında yapılan başvurular sonraki iş gününde yanıtlanmaktadır.