Master Tezi Hazırlama

Master eğitimi, lisans öğretimini tamamladıktan sonra bir branşta alınan uzmanlık eğitimidir. Yüksek lisans eğitiminde seçilen branşta uzmanlık tez veya makaleyle ispat edilir.

Günümüzde her alandan birçok mezun vardır. Mezun sayısının çok olması beraberinde işsizliği getirir. Eğitim devamlılığı ise bu duruma bir nebze çözüm olmaktadır. Ülkemiz koşullarına bakıldığında ise aynı alandan mezun sayısına ters orantılı bir istihdam söz konusudur. Mezun olunan programın ileriye yönelik avantajlarının az olması durumunda, farkındalık ve bir branşta uzmanlaşarak geleceğimizi şekillendirmek de yüksek lisans eğitimiyle mümkün kılınabilir. Master lisans eğitimi sadece farkındalık ve branşta uzmanlaşmayı sağlamakla kalmaz aynı zamanda akademik kariyerde bilimsel saygınlıkta ilk basamağı geçmeyi sağlar. İş hayatında yönetim koordinasyonunda basamak atlamayı sağlar. Eğer yüksek lisansı yapacak birey memursa kıdem artışı olur. Bu koşullar göz önüne alındığında yüksek lisans yapmak neredeyse zorunlu hale gelmiştir.

Master Tezi Hazırlama tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Tez Yazım Faliyet Alanları içinde yer alan Tezsiz yüksek lisans eğitiminde mezun olunacak yüksek lisans programı sırasında alınan eğitimin nasıl kullanılacağını öğretmek amaçlanmaktadır. Tezli yüksek lisans programlarını bilimsel anlamda kariyeri kapsamaktadır. Çoğunlukla akademik kariyer yapmak isteyenler tarafından tercih edilmektedir. Bu programda araştırma yapılarak bilgiye erişim ve toplanan bu bilgilerden sonuca varım amaçlanmaktadır. Araştırma yaparken bilgiye ulaşma kabiliyeti kazanımı da programın amaçlarındandır. Tezli yüksek lisans programının en zor kısmı tez hazırlama aşamasıdır. Program kapsamında alınan ders dönemi sonunda her öğrenci tez yazım aşamasına gelir. Karmaşa tam da bu safhada başlar. Peki tez yazımında

neler dikkat edilmelidir? Tez nasıl yazılır? Tez hazırlamada öncelikli olarak çalışılacak konuya ilişkin benzer kaynakların taranması ve buna bağlı olarak yol haritasının belirlenmesi gerekir. Yapılacak tezin özgünlüğü ve bilim dünyasına kabulü için bir farkındalık yaratmak gerekir. Özgünlük yüksek lisans tez kapsamında yapılacak deney, anket, veri toplama veya belirlenen ölçek kullanımı ve bu toplanan sonuçların analizleriyle sağlanır. Tüm bunlar da uzmanlık gerektiren konulardır. Bunların yanı sıra üniversitelerin bağlı olunduğu enstitü tez yazım kılavuzları, her koşulda değişkenlik gösteren çalışma kapsamları, kaynak bulma konusundaki yetersizlik, mevcut bilgileri derlemede, yabancı dil konusundaki yetersizlik ve 15 Ocak 2015 tarihi itibariyle YÖK’ün aldığı “intihal tespit/özgünlük raporu” Master Tezi Hazırlamayı daha da zorlaştırmaktadır. Ayrıca yapılan çalışmanın tüm yönleriyle ele alınması hususunda zamansal sıkıntıları da beraberinde getirmektedir.

Bu koşullar dikkate alındığında bir uzman desteğine gereksinim duyulur. Bu uzman desteği tez danışman hocaları karşılayamaz. Bu tezin yürütücü konumundaki danışmanlardan tez hazırlama ve yazım aşamalarında destek alamamak başka bir uzmana gereksinimi artırmaktadır. Yüksek lisans tezi hazırlamada tam bu noktasında yaşayacağınız sıkıntılarda biz devreye giriyoruz. Tezinizin sahanızdaki uzman kadromuzdan size spesifik olanı gerek yol haritası belirlemede gerekse tezinizin hazırlanması ve yazım aşamalarında destek vermektedir. Sizin yüksek lisans teziniz için göstereceğiniz özeni ve mükemmeliyetçiliği biz sizin yerinize gösteriyoruz. Yapmanız gereken sadece bize başvuru yapmak.