Marmara Üniversitesi Bitirme Tezi Hazırlama Danışmanlık

29

Marmara Üniversitesi Bitirme Tezi Hazırlama
İstanbul’daki en eski kamu üniversitelerinden birisi olan bu okul çok geniş disiplinden öğrencileri bünyesinde bulundurur. Marmara Üniversitesi bitirme tezi hazırlama aşamasına gelmiş olan öğrenciler süreçle ilgili kendi okulları özelinde sistemi öğrenmeyi arzulamaktadır. Sonuçta her öğrenci kendi okulundaki sistemi öğrenmek ve bu sistem dahilinde doğru şekilde tez/proje yazım aşamasını tamamlamak ister. Tez yazım aşamasına gelmiş olan öğrencilerin öncelikli olarak danışman atamasını beklemeleri ve devamında ise konu başlığı seçmeleri gerekir. Danışmanın atanması ile birlikte kendisiyle görüşmek için randevu almanızı ve olası konu başlıklarını netleştirdikten sonra görüşmeye gitmenizi öneriyoruz. Ancak Marmara Üniversitesi bitirme tezi hazırlama aşamasında sadece konu başlığıyla alakalı danışmanla görüşmek yetersiz olabilir. Konu başlığı birkaç kelimeden ibaret olduğundan dolayı öğrencinin tez hazırlama aşamasıyla planladığı durumu net olarak göstermeyeceğinden dolayı karşı tarafı ikna etmeniz görece daha zor olabilir. Özellikle konu açısından kendi belirlediğiniz tez ya da dönem projesi bitirme başlığı üzerinden devam etmek istiyorsanız yapmanız gereken danışman hocanızı ikna etmek olacaktır. O halde bitirme tezi yazım sürecinde danışmanı ikna edebilmek adına kendisiyle görüşmeye giderken konu başlığına ek olarak araştırmanın amacı, araştırmanın yöntemi, bölümlerde neyi planladığınız ve hipotezleriniz gibi belirsizlikleri ortadan kaldırmanız ve bunlarla alakalı yapacağınız hazırlıklarla birlikte danışmanla görüşmeniz gerekiyor. Eğer böyle yaparsanız danışman hocanız sizin yeterli bilinçte olduğunuzu düşünecek ve kendisine daha önce sunduğunuz tez konusunu -önemli problem yoksa- yüksek ihtimalle kabul edecektir. Diğer taraftan konu başlığı ile ilgili olmazsa olmaz kıstasları bulunmayan öğrenciler, ne yapacağını bilemediğinden dolayı danışmanın görüşüne göre hareket etmek doğru yaklaşım metodu olabilir. Böylelikle zaten konu sizin için olmazsa olmaz görünmediğinden dolayı danışmanın size sunacağı olası alternatifler üzerinden ilerlemeniz, yüksek lisans tezi yazım aşamasında ilerleyebilmenin alternatif yöntemleri arasındadır. Son olarak Marmara Üniversitesi bitirme tezi hazırlama aşamasında olan öğrencilerin bazıları tezsiz programlarda eğitim görebilmektedir. Kamu üniversitesi olmasına rağmen bu tür programlarda özel üniversite kadar ücret ödenmekte ancak söz konusu programlara dahil olmak görece diğerlerinden kolaydır. Eğer siz de kamu üniversitesinde eğitim görmek istiyor ancak ALES gibi sınavlarla uğraşmak istemiyorsanız bu tür programlara kaydolmak suretiyle eğitim hayatınızın yüksek lisans kısmına devam edebilirsiniz. Ancak hangi programda eğitime devam ediyor olmanız tez ya da dönem projesi yazım aşaması ile alakalı izleyeceğiniz prosedürlerle alakalı farklılık teşkil etmeyecektir. Bu sebepledir ki yukarıda anlatılanları ilk olarak tez nasıl hazırlanır gibi konularla alakalı bilgi elde edebilmek için web sayfamız başta olmak üzere internet üzerinden çeşitler araştırmalara girişmeniz gerekir. Konuyla alakalı ek bilgi almak için bizim iletişime geçebilirsiniz.