MAKALE HAZIRLAMA

Makale belirli bir konu hakkında yazarın özgün olarak yada derlediği bilginin sunumudur. Birçok makale çeşidi olmasına rağmen günümüzde gazete ve dergi makaleleri, bilimsel makaleler öne çıkmaktadır. Sosyal Bilimler Tezi Hazırlamada makale çok ön plana çıkar.

Bilimsel makale yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçların bilim dünyasına duyurulmasıdır. Makale yazımıyla amaçlanan; fikir alışverişi, bilim dünyasında saygınlık ve küresel anlamda yapılan çalışmanın duyurulmasıyla çalışmanın fark edilmesini sağlamaktır. Yapılan çalışmalar ne kadar iyi olursa olsun yayınlanmayan bir çalışma tamamlanmamıştır.

Makale hazırlama sadece çalışmayı hazırlamaktan ibaret değildir. Makaleyi yazabilmek için eğitim olarak yeterli donanıma sahip olmak, geniş bir literatür taraması yapabilmek, gerekli kaynaklara ulaşabilmek ve bu kaynakları uygun biçimde kullanabilmek için yeterli dil eğitimini almış olmak, bir yazar vasfı taşımak, çalışma için gerekliyse verilerin analizini yapabilmek ve gerekli grafik tasarımlarla makaleyi destekleyebilmek gerekir.

Makale hazırlamada yazım aşamasında sürecin en zor kısmı makalenin nerede yayınlanacağını belirlemektir. Bu yollanacak derginin kriterlerine ve biçimsel kurallarına göre makaleyi yazmayı

gerektirir. Makale hazırlayıp yayınlamak akademik kariyerin yapıtaşlarından biridir. Akademik yükselme için üst düzey saygın bir dergide makale yayınlamak zorunludur. Bu nedenle makalenin ulusal, uluslararası, hakemli dergiler ve Science Citation Index (SCI)   olarak yayınlanacağının seçimi önemlidir. Makale hazırlama özen ve titizlikle bilgilerin koordinasyonudur. Makale hazırlanıp yayınlama sürecinde uluslararası dergi editörleriyle yapılan yazışmalarda iyi bir yabancı dil eğitimi gerektirir. Buda makale hazırlama ve yayınlama koordinasyonunun bir parçasıdır. Bu koordinasyonun iyi sağlanmaması hazırlanan makalenin yayınlanması için gönderilen dergiden red cevabıyla bile sonuçlanabilir. Bu koordinasyonun iyi sağlanması durumunda ise bilim dünyasına kabul edilmiş bir çalışmayla yüzümüz güler.

Makalelerin hazırlanmasında IMRAD akronimisine hemen hemen bütün dergiler için esas olarak kabul edilir. Çalışmanızın bu akronimiyle uygun yazımı da kabulünde rol oynar.

Bütün bunlar göz önüne alındığında  makale hazırlama yada makale yazma basamaklarında sorun yaşamak kaçınılmaz olabilir. Eğer bu zorlukları yaşıyorsanız makale hazırlama işini uzman kadromuza teslim ederek rahat bir nefes alın. Makale yazımı konusunda hangi safhada sorun yaşadığınızı belirlemeniz bize sizin için izlenecek yolu belirlememizi sağlar. Etik kurallara, intihal yönetmeliğine ve bilimsel makale hazırlama akronimisine uygun üst düzey bir makaleye ihtiyacınız varsa buyrun biz burdayız…