KLİNİK PSİKOLOJİ TEZ DESTEK

(Klinik Psikoloji Tezi Yazdırma)

Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde her alanda olduğu gibi klinik psikoloji alanında da uyum yasaları oluşturulmuştur. Yapılan düzenlemeler ile klinik psikolog olabilmek için en az yüksek lisans mezunu olmak zorunluluğu getirilmiştir. Bu bağlamda “Çerçeve Sağlık Hizmetleri Yasası”ında belirtilen uzman klinik psikolog gereksiniminin karşılanması en acil çözülmesi gereken hususlar arasında yer almaktadır. Buna karşın ülkemizde uzman psikolog sayısının ihtiyaçların çok altında olduğu görülmektedir. Gelecekteki gelişmeler de göz önünde bulundurularak yüksek lisans ve hatta doktora yapmanın ne denli önemli bir husus olduğu da açık bir şekilde görülecektir. Bu alanda uzaktan yüksek lisans eğitimi veren üniversiteler de bulunmakla birlikte bu alanda tezli ve tezsiz yüksek lisans eğitimi veren üniversite sayısı yaklaşık yirmidir. Ülkemizde genellikle vakıf üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora programları mevcut iken yurt dışında da bu alanda master ve doktora eğitimi alınabilir. Daha önce de ifade edildiği üzere bu alanda yüksek lisans ve doktora eğitimi veren programlar genellikle vakıf üniversitelerinde bulunmaktadır. Bunların da ücretleri ortalama 10.000-45.000 TL arasında

değişmektedir. Yüksek lisans programları 2 yıl, doktora programları en az 4 yıl sürmektedir. Bu alanda lisansüstü eğitim almak günümüz dünyasında yaşanan gelişmeler dikkate alındığında artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle de sadece psikoloji lisans mezunu olmak tek başına bir şey ifade etmemeye başlamıştır. Hemen her alanda olduğu gibi klinik psikoloji alanında da kalifiye ve uzman elemanlara duyulan ihtiyaç bir hayli fazladır. Klinik Psikoloji Tez Destek ve Alanında farkındalık yaratmak isteyenlerin de mutlak surette kendilerini geliştirmeler gerekir ki bunun da en önemli yolu eğitimdir. Yüksek lisans ve doktora programları sayesinde psikoloji alanında mesleki açıdan etik ilkeler doğrultusunda, modern bilimsel bilgi seviyesi üst düzey uzman klinik psikologlar yetiştirilmektedir.

Her alanda olduğu gibi klinik psikoloji yüksek lisans, doktora tezi hazırlamak oldukça zahmetli ve sıkıntılı bir süreçtir. Bu durumda konuyla ilgili profesyonel destek son derce önemlidir. Klinik psikoloji tez desteği ile ilgili olarak profesyonel bir desteğe ihtiyaç duymanız halinde alanında uzman kadromuzla biz her daim yanınızdayız. Klinik Psikoloji Tez Destek birimine yönlediriliyorsunuz.