İSTANBUL’DA TEZ YAZAN YERLER

             Tez yazımı ciddi bilgi birikimi ve deneyim gerektiren bir faaliyettir. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri eğitim hayatlarının sonunda tez yazmak durumundadırlar. Ancak özellikle ülkemizde öğrencilerin bu konuda yeterli bilgi düzeyine sahip olmadıkları, tez yazımında nelere dikkat edilmesi gerektiği, tez planının nasıl olması gerektiği gibi konularda yetersiz oldukları görülmektedir.

istanbulda tez hazırlayan

istanbulda tez hazırlayan

Bununla birlikte hem okuyup hem yüksek lisans ya da doktora yapan çok sayıda kişi bulunmaktadır. Bunlar da tez yazımı konusunda bilgi ve deneyime sahip olsalar da zaman bulamadıkları için sıkıntı yaşamaktadır. Bu nedenle de alternatif çözümler bulmaya çalışmaktadırlar. Tez yazımı konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan ya da tez yazımına zaman ayıramayan kişiler tezlerini yazdıracak birilerini aramaktadırlar. Günümüz bilgi ve teknoloji çağında ise bu kişilerin yardımına internet yetişmektedir. İnternet başında tez yazan yerler, İstanbulda Tez Yazan Yerler, vs., gibi kelimeleri aratarak tezlerini yazdırabilecekleri yerler ararlar. İstanbulda Tez hazırlayan firmalar çok fazla olmakla birlikte buraların güvenilirliği tartışmalıdır. Zira yazdırmış olduğunuz yüksek lisans ya da doktora tezi artık sizin özgeçmişinizde hayat boyu bulunacak olan son derece önemli bir künye durumundadır. Bu nedenle de tez yazımında tüm kurallara uyulması, ileride sizi ve danışmanınızı sıkıntıya sokacak herhangi bir

durumun olmaması gerekiri. Türkiye’nin hemen hemen her ilinde tez yazan yerler bulunmakla birlikte İstanbulda tez yazan yerler daha popülerdir. Zira İstanbul gerek nüfusu, gerek trafiği ve gerekse diğer pek çok etmenden ötürü insanların zamanlarının büyük kısmını iş, yol ve evde geçirmekte olup bu da tez yazımına çok zaman ayıramamalarına neden olmaktadır. Bu nedenle de tez yazdıracak birilerini aramaktadırlar. Daha önce de belirttiğimiz gibi yüksek lisans ve doktora tezleri kişinin yaşamında son derece önemli olup yazımda her türlü hususa dikkat edilmesi gerekir. Bu nedenle de tezinizi en güvenilir yerlere yazdırmaya çalışın.