Akademik çalışmalarda en sık yapılan hataların başında intihal gelmektedir. Bu sebepledir ki yayınımızda intihal hakkında bilgilendirme çalışması yapmayı planlamaktayız. Böylelikle akademik çalışmalar hazırlarken en önemli hususla ilgili bildiklerimizi sizlere aktarmayı umuyoruz. Öncelikle bilgi aşırma gibi bir karşılık ile Türkçe’mize geçmiş olan bu kavramın tam manasıyla ne olduğunu bilmek gerekmektedir. Bilgi hırsızlığı olarak da tabir edilen bu kavram, en basit ifade ile kendimize ait olmayan bir düşünce ya da fikri sanki bize ait gibi göstermektir. Bilindiği üzere akademik bir çalışma hazırlarken (tez yazımı, makale hazırlama gibi) bir düşünce ya da hipotez ortaya atılmakta ve çalışmanın sonucunda bu düşünce ya da hipotez kabul ya da reddedilmektedir. Hazırlanacak olası çalışmanın birçok yerine çeşitli kavramlar ve bilgiler paylaşılmaktadır. Burada suyun yüz santigrat derecede kaynaması gibi küçük bir çocuğun bile bilebileceği kavramlar hariç olmak üzere, herhangi bir konuda tanımlama yaparken ya da bilgi aktarırken çeşitli kişilerden esinlenilmektedir. Örnek vermek gerekir ise yönetim ve organizasyon konusunda bir makale hazırlıyorsunuz ve bu makalede geride kalan yıllarda yönetim kavramının evriminden bahsediyorsunuz diyelim. Bu konuda ilgili programda eğitim almış bir öğrencinin kesinlikle kurabileceği birkaç cümlesi olacaktır. Ancak aklımızdan yazacağımız bu ifadeler (eğer kaynak gösterilmez ise) bir makale değil; deneme türü bir yazı olacaktır. Oysa akademik bir çalışmanın temeli atıf yapmaktır. Bu sebeple de ilgili bilgileri bilimsel olarak kabul edilebilecek bir yayından desteklemek suretiyle aktarmak gerekmektedir. Eğer böyle olmaz ise alıntı programında sorun çıkmasa bile bu akademik bir çalışma olarak nitelendirilemez. Bunun yanında en can alıcı nokta ise şurasıdır ki bir başkasının yayınladığı herhangi bir dokümantasyondan bilgileri almak ancak hiçbir şekilde ilgili yazar ya da yayına atıf yapılmaz ise bu tam manasıyla bilgi hırsızlığı kategorisine girmektedir. Çünkü kullandığımız bilgi bize ait değil; alıntı yapılan bilim insanına aittir. O halde doğan bir sonuç olarak bizim yararlandığımız yayına atıf yapmamız gerekmektedir. Eğer bunu yapmıyor isek söz konusu yayından intihal yapmış oluyor. Genellikle bilgi hırsızlığı çok bilinen bir kavram değildir. İnsanlar ancak somut bir şey olunca hırsızlık gibi düşünüyor. Ancak bu önemli bir yanılgıdır çünkü bilgi çağında olduğumuz düşünüldüğünde aslında bilginin birçok somut maldan daha önemli olduğu anlaşılacaktır. Ki kaynak göstermenin ücretsiz olduğu düşünüldüğünde olası bir intihal durumunda ortaya çıkacak sonuçlardan kurtulmak kaynak göstermek kadar kolay olmayacaktır. Sonuçta intihal hakkında bilgilendirme amacıyla giriş mahiyetinde olması planlanan bu yayın ile temel manada bilgi verilmiştir. Devam eden yayınlarda öğrencilerin neden intihale yakalandığı, bilim insanlarının bu konuda yeterlilik düzeyi ve danışman ya da üniversitelerin bu konuda ne tür bir eğitim verdiği gibi konulara değinilmesi planlanmaktadır.