İNSAN KAYNAKLARI TEZİ HAZIRLAMA

Günümüz dünyasında rekabet koşulları her geçen gün farklılaşmaktadır. Gün geçtikçe daha da çetin hale gelen bu zorlu rekabet ortamında işletmelerin varlıklarını devam ettirebilmeleri de bu bağlamda çok daha güç hale gelmiştir. İşletmelerin en önemli kaynağı insandır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler neticesinde tüketiciler artık çok daha bilinçli hale gelmiştir. Dünyanın herhangi bir yerinde üretilen ürünle ilgili her türlü bilgiye artık anında ulaşılabilmektedir. Bu da tüketici taleplerinde ve tercihlerinde farklılığa neden olmuştur. Bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda işletmelerin her daim kendilerini yenilemeleri, teknolojinin yanı sıra bilhassa insan kaynaklarına da azami özen göstermeleri gerekir. Her ne kadar bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler üretimin daha hızlı gerçekleşmesini, ürün çeşitliliğini ve kalitesini artırmış olsa da işletmelerin vazgeçilmez unsuru har daim insandır. Dolayısıyla da insan kaynakları konusunda oldukça hassas davranılması gerekir. Bu nedenledir ki günümüz dünyasında işletmeler kalifiye elamanları bünyelerine çekme, bünyelerindeki elemanları da kaybetmememin çabası içerisindedirler. İş dünyasında yaşanan gelişmeler doğrultusunda insan kaynakları konusu özellikle son yıllarda oldukça popüler hale gelmiştir. İnsan kaynaklarıyla ilgili yaşanan gelişmelerin yakından takip edilmesi ve bu alandaki sıkıntıların açığa çıkarılması açısından bilimsel çalışmalara ihtiyaç

duyulmaktadır. Bu nedenle de hemen hemen tüm üniversitelerde yüksek lisans programları bulunmaktadır. İnsan kaynakları alanındaki yüksek lisans tezlerinin sayısında da bu bağlamda ciddi bir artış olduğu görülmektedir. Günümüz işletmelerine bakıldığında insan kaynakları alanında kendini yetiştirmiş kişilerin çok ciddi ücretlerle çalıştıkları açık bir şekilde görülmektedir. Bu durum özellikle öğrenciler üzerinde de etkisini göstermiştir ki insan kaynakları alanında yüksek lisans ya da doktora yapan öğrenci sayısı adeta tavan yapmıştır. İnsan kaynakları tezi hazırlama diğer tüm alanlarla benzer prosedürlere sahip olmakla birlikte kullanılan yöntemler açısından farklılıklar vardır. Bununla birlikte iş dünyasının bir günü bir gününü tutmamakta, sürekli olarak yeni bir gelişme yaşanmaktadır. Dolayısıyla da insan kaynakları tezi hazırlama konusundaki en büyük sıkıntı gündemden kopmamak, her daim yaşananları takip etmektir. İnsan kaynakları tezi hazırlama süreci bu gibi zorluklar içerse de hazırlanan tezden elde edilen sonuçların iş dünyasına yön verecek nitelikte olması sayesinde ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağı unutulmamalıdır. Siz de insan kaynakları tezi hazırlama konusunda destek arıyorsanız doğru adrestesiniz. İnsan kaynakları Sosyal Bilimler Tezi Hazırlama kategorisine girer.