Lisansüstü eğitimi ilk basamağı olan yüksek lisans programları tezli ve dönem projesi hazırlama olarak iki farklı kategoriye ayrılmaktadır. Dönem projesi hazırlama tezsiz programlarda eğitim gören talebeler için mezun olmadan önce hazırlanması icap eden akademik çalışmadır. Burada genel manada teze kıyasla görece daha basit bir çalıştaydan söz etmek mümkün olsa bile, temel manada içerik noktasında

Tez Proje Destek

benzerliklerden söz etmek mümkündür. Şöyle ki temel olarak intihal, alıntı gösterme ve danışman eleştirilerinin yerine getirilmesi gibi işlemler en basit bir ödev hazırlama konusunda da geçerlidir. Nedendir bilinmez ancak danışmanlar tez yazım işleminin çok daha zorlu olduğunu ifade etmektedirler ve buna göre gerekli gereksiz birçok talebi sıralamaktadırlar. Açıkçası bu düşünceyi yanlış buluyoruz, çünkü her iki çalışmanın da asgari gereklilikleri benzerlik göstermektedir. Lütfen bu anlatılanları danışman öğretim üyesi tenkit vermemelidir, basit şekilde öğrencinin mezun olmasını sağlamalıdır gibi algılamayınız. Birçok danışmandan öğreniyoruz ki tez yazımı kolay bir şey değildir, öyle bir seferde mezun olmak mümkün değildir gibi standardı olmayan cümleler duymaktayız. Oysa akademik içeriğe sahip yüksek lisans projesi hazırlama çalışmalarında hiçbir standart yok mudur? Ya da bu çalışmalar niteliksiz mi olmalıdır? Elbette bu soruların yanıtı hayırdır. Geçmiş tecrübelerimize dayanarak gördüğümüz üzere, öyle projeler var ki, birçok teze adeta taş çıkartacak niteliktedir. O halde böyle bir düşünce yapısının yanlış olduğunu ifade etmek mümkün görünmektedir. Burada dönem projesi hazırlama noktasında hizmet veren bir yer olarak şunu paylaşabiliriz ki, tamamen özgün içeriğe sahip işler meydana getirmekteyiz. Kaldı ki yükseköğretim kurumlarının sizlerden beklentisi de tam olarak orijinal bir iş meydana getirmenizdir. O halde bu anlatılanlardan hareketle, nitelik ayrımı yapmaksızın bizden istediğiniz tüm akademik içerikli çalıştaylarda özgün ve tamamen orijinal bir iş meydana getirildiğini ifade edebiliriz. Bu sebepledir ki, yukarıda anlatılan sebeplerle dönem projesi hazırlama safhasının önemsiz olduğunu düşünmemekteyiz. Aksine, her bir işlemi ciddiye alıyoruz ve özgünlüğü her koşulda sağlıyoruz. Sizlerin gereksinim duyduğu tezsiz programlardan mezun olmak için gereken akademik içerikli çalışmayı tamamen danışman beklentileri etrafında şekillendirmekteyiz. Bunu sağlamanın yolu ise sık sık danışman öğretim üyesi ile görüşme yapmaktan geçmektedir. O halde sizlerin yapması gereken işi son dakikaya bırakmadan bizimle veyahut bizim gibi hizmet veren yerler ile irtibat haline geçmektir. Gerek yüksek lisans projesi hazırlama gerekse de diğer tezli programlardaki akademik nitelikli çalışmalar için sizlere hizmet vermek için hazırız. Detaylarla ilgili bilgi almak ve/veya başvuruda bulunmak için bizimle irtibat haline geçiniz.