Çevrimiçi tez danışmanlığı

61
Çevrimiçi tez danışmanlığı - KalemTez: Tez Hazırlama

Tez danışma kurulu

Öğrencilere ek destek ve rehberlik sunan PPU programının merkezi bir bileşeni, her öğrencinin tez projesinde kaydettiği ilerlemeyi takip eden tez danışma komitesidir (TAC).
Tac’nin rolü, projeyi orijinal amaçlarla ve bilimsel alandaki yeni gelişmeler ve gelecek yıl için araştırma planı ışığında tartışmak ve bilimsel ve kariyer konularında tavsiyelerde bulunmaktır. Her Komite üç ila dört üyeden oluşur: doktora danışmanı, bir öğretmen (akıl hocası), öğrencinin doktora projesi alanında harici bir uzman ve doktora okulunun bir üyesi. İkincisi üniversite tarafından önerilirken, doktora danışmanı iki uzmanın isimlerini PPU Program Komitesine önerir.

Öğretim Direktörü, öğrencinin bağlı olduğu bilimsel bölüm müdürü ile anlaşarak öğretmeni atar. Öğretmen, TAC başkanı olarak görev yapar. Bu rol, PPU program ofisini bilgilendirerek önceden anlaşarak dış uzmana veya doktora okulunun temsilcisine (danışmana değil) verilebilir. Çoğu durumda, TAC diğer programlarda yer alan üniversite komitelerinin yerini alır.

Öğrenciler gerektiğinde TAC ile görüşürler, ancak yılda en az bir kez. Toplantılar, öğrenci tarafından doktora danışmanı ve PPU program ofisi ile istişare edilerek düzenlenir. İlk TAC toplantısı ilk yılın Şubat ayında gerçekleşir. İkinci ve üçüncü TAC toplantıları, sonraki akademik yılların Ekim ve Mart ayları arasında programlanır.

Toplantıdan önce öğrenci, planlanan toplantıdan en az bir hafta önce TAC Komitesine ve PPU program ofisine gönderilmek üzere araştırma ilerlemesini ve planlarını, derslerini, yayınlarını ve öğrencinin teziyle ilgili ek bilgileri ele alan kısa bir ilerleme raporu yazar.

Toplantı aşağıdaki sırayla düzenlenir:

1. Öğrencinin yokluğunda TAC üyeleri arasında kısa bir tartışma.

2. İlerleme raporunda açıklanan çalışmaları ayrıntılı olarak tartışma fırsatı sağlamak için öğrencinin araştırma ilerlemesi ve gelecek planlarının sunumu.

3. TAC üyeleri öğrenciye soruları ele alır, ortaya çıkabilecek engelleri tartışır ve önerilerde bulunur (danışman talep edilmedikçe tartışmaya katılmamalıdır).

4. Tez danışmanının yokluğunda öğrenci ile kısa bir tartışma.

Toplantıdan sonra başkan, tezin ilerleyişi ve planları hakkında bir rapor yazar. Bu rapor Institut Pasteur’daki PPU program ofisine gönderilir, tac’nin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde, tercihen daha erken. PPU ofisi raporun bir kopyasını öğrencinin doktora okuluna sunar. Bu rapor, PPU programının ve doktora okulunun öğrencinin ilerlemesi ve TAC tarafından yapılan öneriler hakkında güncellenmesi amacına hizmet eder.

Makaleyi değerlendirin!
Toplam: 1 Ortalama: 5