Bitirme Tezi Hazırlayan Yerler’i Nasıl Seçmeliyim

Birçok bitirme tezi hazırlayan yerler genellikle çevrimiçi olarak hizmet vermektedir. Araştırma konusu olan bitirme tezi hazırlama merkezleri arasında bilgi kirliliğini önleyebilmek adına, konuyla ilgili olarak birkaç hususa değinilmesi amacıyla bu yayını hazırlama gereksinimi hissetmiş bulunmaktayız. Bu yayında, konuya dair genel geçer bilgiler sizlerle paylaşılacaktır. Böylelikle tercih kıstaslarınız neler olmalıdır, neye göre alternatifleri değerlendirmeniz gerekmektedir gibi hususlarla ilgili olarak bildiklerimizi ilgililere aktarabilme umudu taşımaktayız. Bilindiği üzere, geride kalan yıllarda bir elin parmakları ile sayılabilecek kadar az sayıda bu işi yapan ilgililer bulunmakta idi. Ancak gelinen noktada internet üzerinden dolaştığımızda, inanın o kadar çok bu işi yapan kişi-kurum bulunmaktadır ki, bu işi uzun süredir gerçekleştirmekte olan bizim bile kafamız karışmış durumdadır. Konuya pek vakıf olmayan, böyle bir iş olduğunu yeni keşfetmiş kişilerde nasıl bir izlenim

Herkesten farklı düşün

olduğunu inanın biz bile kestiremiyoruz. Öyle ki, hizmet sunanlar açısından kesin sayı vermek mümkün görünmemektedir. Bildiğiniz üzere, teknolojinin gelişmesi çeşitli handikapları ortaya çıkarmış durumdadır. İnternet sayfası kurmak zor bir işlem olmadığından dolayı, bu işlemlerden anlayan/anlamayan birçok kişi bu işi

ben de yapabilirim düşüncesiyle girişime atılmıştır. Rekabet açısından bakıldığından son derece doğal ve yerinde görülen bu girişimler, aslında gereken katkıyı sağlamamıştır. Sağlamamıştır çünkü birçok kişinin bu proje – tez hazırlama konusundaki tecrübesi, yalnızca eğitim döneminde kendi tezini hazırlamaktan başka bir şey değildir. Birkaç tane de eşe dosta ödev hazırlamış ise değmeyin bu kişinin keyfine! Ancak gerçekte bakıldığında ise durum hiçte böyle değildir. Hatta bu bile önemli bir tecrübe olarak kabul edilebilir, ancak; ilgili kişinin kendi konusu ile uzaktan yakından alakası olmayan bir kıstasla ilgili akademik çalıştay hazırlama düşüncesi kabul edilebilir bir durum değildir. Burada kesinlikle belirli bir disiplin grubunda faaliyet yürütülebilir manası çıkarılmamalıdır. İfade edilmek istenen alakalı/alakasız birçok konuda herhangi bir seçim yapılmadan, istisnasız konuların tümüne yapılabilir yanıtı verilmesi ve dolayısıyla da ücret gibi kıstaslarla ilgili anlaşma sağlandığı takdirde, hizmet faaliyetlerine girişilmesidir. Oysa gerçekte durum çok farklıdır. Amiyane tabirle ben bu işte oldum diyen bir kişi bile sınırlı bazı alanlarda tez-proje yazımı konusunda hizmet verebilir. Çünkü bu iş sadece oku-yaz işlemlerinden ibaret değildir. Tam aksine bilgi ve genel kültür yanında, konuyla alakalı temel entelektüel bilgi gerektirmektedir. Gerçekler bu şekilde karşımızda gün gibi dururken, bazı arkadaşların neredeyse her alanda çalışma yaptığını iddia etmesi doğru değil; hatta mümkün de değildir. Bu noktada herkesin anladığı işi yapması gerekmektedir. Maalesef ki millet olarak anlamadığımız işlerle ilgili görüş bildirme durumumuz da buna eklenince, olumsuz yanıt vermeyi bir noksanlık olarak görmekteyiz. İlginç olan bazı durumlarda mevzubahis konuyla alakadar araştırma yapamayacağımızı ilettiğimizde, bazı talebelerin tepkisi ile karşılaştığımız gerçeğidir. Evet, doğru anladınız! Talep edilen bilimsel istikşafı yapamayacağımızı ilettiğimizde eleştiriler, yergiler ve hatta hakaretlerle karşılaşmaktayız. Üzücü olan bunların büyük çoğunluğu yüksek lisans düzeyi programlarda eğitim görmektedirler. Neyse biz bu konuda kendimizle barışık olduğumuzu ve yalnızca ‘’anladığımız işleri’’ yaptığımızı özellikle vurgulamakta yarar görmekteyiz. Allah’tan bizi anlayan bir kitle, bu düşüncemize karşı saygı duymaktadır. Talep edilen süreçle alakalı olarak zihnimizde en ufak bir bulanıklık görüldüğü takdirde size kati olarak olumsuz yanıt verildiğini net bir dille iletebiliriz. Çünkü karşılıklı olarak

Orjinal bitirme tezi nasıl hazırlanır

birbirimizi yıpratmanın bir manası olmayacaktır. Amacımız sizi dolandırmak olmadığına göre, neden bilmediğimiz veya az

bildiğimiz bir hususta akademik bir araştırma yapmaya girişelim ki! Sonuç olarak faaliyet gösterdiğimiz bitirme tezi hazırlayan yerler arasında, yalnızca size yarar sağlayacağımıza inandığımız hususlarda, süreçleri üstlenmekteyiz. Konu hakkında olumsuz bir öngörümüz olduğu anda, tezinizi/projenizi hazırlamamızın mümkün olmadığını sizlerle paylaşmaktayız. Aslında bizi biz yapan en önemli olgulardan birinin tam olarak da bu husus olduğunu ifade etmek gerekmektedir. Aksi takdirde, geçici bir süre var olacağımız bu rekabet şartları içerisinde, bir süre sonra bu düşünce yapısında olanlar gibi yok olup gideceğimizin kesinlikle farkındayız. Konuya vakıf olmayan birçok kişinin aksine, biz olumsuz yanıt vermekte bir problem görmüyoruz. Aksine yarar sağlayamayacağımızı düşündüğümüzden dolayı bunu karşı tarafa iletmenin insani bir değer olduğuna inanıyoruz. Aldığımız tepkileri stratejimizin doğru olduğunun en önemli göstergesi olarak görüyoruz. Siz de sadece ‘’anladığı konularda’’ hizmet veren bir kurum ile çalışmak isterseniz, detaylarla ilgili olarak bizimle irtibat haline geçebilirsiniz.