BİTİRME TEZİ HAZIRLAMA

İlkokuldan itibaren zorlu ve oldukça meşakkatli bir eğitim sürecine giren öğrenciler lise son sınıfta üniversite sınavına girmektedirler. Üniversite sınavında başarılı olup üniversiteye yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için geçmişe nazaran çok daha zorlu bir süreç başlamaktadır. Üniversite öğrencileri artık ilkokuldan beridir almış oldukları eğitimden çok daha zor ve yoğun bir tempoya girmektedirler. Üniversite hayatı boyunca pek çok ders alıp, çok sayıda sınava giren ve bu sınavlardan başarılı olan öğrenciler mezun olabilmek için bir engeli daha aşmak zorundadırlar ki bu da bitirme tezi hazırlamaktır. İlkokul, ortaokul ve lise yıllarında öğretmenlerin bizlere vermiş olduğu dönem ödevlerini hatırlatan bitirme tezi elbette çok daha disiplinli, planlı, programlı bir çalışmayı gerektirmektedir. Öğrencilerin hangi öğretim üyesinden tez konusu alacağı üniversitelerde genel olarak bölüm yönetimine bırakılmakla birlikte bazı üniversitelerde tez danışmanının seçimi öğrenciye bırakılmaktadır. Tez konusunun seçilen

öğretim üyesi tarafından belirlenip öğrenciye verilmesiyle süreç başlar. Bitirme tezi hazırlama’daki en önemli husus literatür taramasının yapılmasıdır. Konuyla ilgili yeterli literatürlerden yola çıkarak tez için bir içerik oluşturulur ki bu da tezin bir düzen dahilinde yazılmasını sağlar. Bitirme tezlerinde verilen konular bölümlere göre farklılık arz etmektedir. Bu bağlamda sadece teorik konular verilebildiği gibi laboratuvar ya da arazi çalışmalarını içeren konular da verilebilmektedir. Verilen konuyla ilgili öğrenci yapmış olduğu çalışmaları öğrenim görmekte olduğu üniversitenin tez yazım kuralları çerçevesinde bilgisayar ortamında yazarak bir kitapçık halinde danışmanına sunar. Tezin onaylanması bazı üniversitelerde danışmana bırakılmakta iken bazılarında ise anabilim dalı onayına sunulur. Tezi başarılı olarak kabul edilen öğrenciler için artık zafer zamanıdır, çünkü mezuniyet için önlerindeki en büyük engellerden birisini daha aşmayı başarmışlardır. Ancak tez yazımı konusunda sıkıntı yaşayanlar da çok fazla üzülmesinler, zira uzman kadromuzla her daim yanınızdayız. Bitirme projesi hazırlama ilgili her türlü desteğe hazırız.