Bitirme Tezi Hangi Bölümler İçin Yazılır?

18
Bitirme Tezi Hangi Bölümler İçin Yazılır

Bitirme Tezi Hangi Bölümler İçin Yazılır

Akademik araştırmalar üniversite hayatına başladığınız ilk andan başlar. Mesela lisans eğitimine başlanan birinci yılda size çeşitli ödevler verilebilir. İşte bunların temel mantığı sizin bilimsel araştırma yetisi kazanmanızdır. Böylece bitirme tezi hangi bölümler için yazılır noktasında bilgi sahibi olmanız ve tüm akademik programların zorunlu tuttuğu bu işlemleri kolayca yapabilmenize olanak sağlanır. Aslında bitirme tezi yazılması üniversitenin pek yararına olabilecek durum değildir. Burada öğrencinin şahsi gelişimi söz konusudur. Devamında ise ülke olarak gelişimine katkı sunacağı düşüncesini savunanlar olmakla birlikte, aslında bunların makaleler için daha doğru olabileceği düşüncesi hakimdir. Çünkü uluslararası arenada hakemli dergide yayınlanan makale sayısı, bilimsel araştırmaların sayısı vs. değerlendirilmektedir. Ancak tezsiz yüksek lisans projeleri için bu ne denli değerlendirmeye alınmaktadır? Herhangi bir bilgimiz yoktur.

Diğer yandan akademik araştırmalar meydana getirirken insanların söz konusu süreçleri tam manası ile öğrenmemesi sorunların temelini meydana getirir. Yani sistemsel problemler kesin olarak var ancak bize göre burada sistemi düzeltmek zor seçenektir. O halde kendimizi nasıl geliştirip bu işten sıyrılabiliriz, en verimli haliyle nasıl mezuniyet projemizi oluşturabiliriz? Bunların yollarını ortaya koymak icap eder. Süreçle alakalı bilgi almak ya da başvuru yapmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

A. Bitirme Tezi Ne Demek?

Akademik eğitim düzeyleri lisans ve yüksek lisans olan bireylerin mezuniyet öncesinde meydana getirmeleri icap eden bilimsel araştırmalar bitirme tezi ne demek? Sorusuna yanıt olarak paylaşılabilir. Yani genellikle mezun olmak adına meydana getirilen bu çalışmalar tüm lisans ve yüksek lisans programlarında zorunludur. Çünkü öğrencilerin bilimsel araştırma yeteneği kazanmaları hedeflenir ve böylece ileride akademik kariyer hedeflemiyor olsa dahi belirli asgari çalışmaları meydana getirmesi beklenir. Belki hayatınızda bir daha hiç bitirme tezi yazmayacaksınız belki de basit bir bildiri meydana getireceksiniz. Sonuçta bilimsel araştırma ne şekilde meydana getirilir biliyorsunuz sorun olmaz. Kısacası bitirme tezi hangi bölümler için yazılır derseniz tüm önlisans, lisans ve yüksek lisans programları yanıtını paylaşmak icap eder.

 

B. Önlisans Bitirme Tezleri

Önlisans programları meslek liselerinden direkt geçiş ya da iki (2) yıllık barajını geçen insanların eğitime kabul edildikleri bölümlerdir. Programa dahil olan kimseler mezun olmadan önce önlisans bitirme tezleri yazmak durumundadır. Hatta bitirme tezi hangi bölümler için yazılır denildiğinde bazı kimseler bu eğitim seviyesinden emin olamaz. Hal böyle olunca kamuoyunu tez yazım süreciyle alakalı aydınlatmak gerekiyor. Açıkçası önlisans programlarındaki kimselerden talep edilen bu bilimsel araştırmanın ‘’önlisans yönlendirilmiş çalışma’’ olarak isimlendirildiği gözlemlenmektedir. İsmi her ne olursa olsun eğitim hayatımıza devam ettiğimiz ilgili programdan mezun olmanın önündeki son engel olması münasebetiyle bitirme tezi demek hatalı betimleme olmaz.

 

C. Lisans Bitirme Tezi

Minimum dört (4) yıl eğitim vermekte olan bu programlar merkezi sınav yerleştirmesi sonucunda öğrenci kabul eder. Eğitim hayatının son yarı yılına gelindiğinde ise kredili ders kabul edilen lisans bitirme tezi yazılmak durumundadır. Daha üst akademik düzeylerden farklı olarak adeta ders olarak kabul edilir ve eğer başarısız olursanız mezun olamazsınız. Bunun yanında başarılı olduğunuz durumda ise kredili ders olması münasebetiyle not ortalaması sorununuz varsa yine problem teşkil edebilir. Şöyle ki, ortalamanızın başarılı sayılma koşulu olan 2.00’a yakın olduğunu düşünelim. Bildiğiniz üzere A’dan başlamak üzere F’e kadar not sistemi vardır. Sizin de AA ya da BB gibi notlara ihtiyacınız olabilir ve bu durumda daha düşük notla lisans bitirme tezinden başarılı olursanız fakülteden mezun olamayabilirsiniz. Ancak konu lisansüstü olduğunda durum değişidir. Lisansüstü programlarda tez ya da dönem projesi yazıldığında iki alternatif söz konusu olmaktadır. Bir tezden ya da dönem projesinden başarılı ya da başarısız olursunuz. Not sistemine herhangi bir etkisi olmadığından dolayı zaten puanlamanın önemi yoktur.

D. Yüksek Lisans Bitirme Tezleri

Hizmetlerimiz içerisinde ağırlık olarak en geniş yer tutan alan yüksek lisans bitirme tezleri yazılmasıdır. Burada tezli programlar ve tezsiz programlar olarak iki farklı alternatif söz konusudur. Dileyen kimseler tezsiz programlarda eğitim görürken, dileyenler ise tezli programlarda eğitim hayatlarına devam etmektedir. Kısacası bitirme tezi hangi bölümler için yazılır denildiğinde yüksek lisans programlarının tüm disiplinlerinde yanıtını paylaşabiliriz. Yani tezli ya da tezsiz program olması önemsiz olmakla birlikte, herkesin tezlerini yazması icap eder.

Daha önceki seferlerde bahsettiğimiz üzere konuların hangisi üzerinden ilerleyeceği, ne tür araştırma yöntemi olduğu ve nereden başlanacağı tamamen danışman öğretim üyesi ile sizler arasında olacaktır. Yani kesin olan şu ki bir tez ya da dönem projesi meydana getirmeniz zorunlu olmakla birlikte bununla alakalı ne denli zahmete katlanacağınız tamamen belirsizlik içermektedir. Kişisel önerimiz derslerini aldığınız ve genel manada kendisini tanıdığınız kimselerle tez yazım sürecini yönlendirmeniz olacaktır.

 

E. Doktora Tezi Hazırlama

Çoğunlukla bitirme tezi ifadesi bu düzeydeki akademik çalışmalarda kullanılmaz. Çünkü doktora tezi hazırlama akademik seviyelerin en üstünde yer almaktadır (doçentlik sınavları vs. hariç). Bu bilgiden hareketle bitirme tezi hangi bölümler için yazılır diye soranlara yönelik olarak doktora düzeyini ayrı tutmak gerekiyor. Çünkü doktora tezleri yüksek teknik bilgi gerektirir ve herkesin kolayca üstesinden geleceği bir şey değildir. Akademik kariyer hedeflemeyen bireylerin ulaşabileceği son akademik basamak olduğundan dolayı, en üst düzey bilimsel araştırmalar tam manası ile burada oluşturulur.

Bu noktada sınırlı insan kaynakları ile sınırlı alanda faaliyet gerçekleştirilmekte ve her doktora konusunda hizmet veremiyoruz. Çünkü bu hususta son derece titiz davranıyoruz ve hizmet kalitemizin düşmemesine son derece önem veriyoruz. Eğer ki yapılacak olan akademik danışmanlık hizmetlerinde hizmet kalitemizde iddia ettiğimiz sınırların altına düşeceğimizi öngörürsek kesinlikle söz konusu işlere olumsuz yanıt veriyoruz. Böyle olmazsa insanları mağdur etme durumumuz olacaktır ve işletme geleceğimiz tehlikeye düşecektir. Ayrıca hakkaniyet boyutunu da düşündüğünüz zaman yararlı olamayacağımız işleri hiçbir durumda üstlenmiyoruz.

 

F. Acil Bitirme Tezi Yazan Yerler

Toparlayacak olursak bitirme tezi hangi bölümler için yazılır sorusuna yanıt verecek içerikleri meydana getirdiğimizi düşünüyoruz. Eğer ki anlaşılamayan noktalar varsa lütfen bizimle iletişime geçiniz. Gerek duyarsanız acil bitirme tezi yazan yerler arasında yer alan işlememizle iletişime geçebilirsiniz. Yukarıdaki başlıkların tamamında iddia ettiğimiz hizmet koşullarını birkaç sayfalık bilimsel çalışmalar olsa dahi yerine getirmeyi taahhüt ediyoruz. Çünkü bizim için ele aldığımız doktora tezi ile 5-6 sayfalık akademik olmayan araştırma aynı niteliğe sahiptir. Yani biz dilerseniz akademik manada kullanmayacağınız iş olsa dahi kesinlikle özgünlüğü ve orijinalliği sağlıyoruz. Böyle olmazsa iddia ettiğimiz kaliteyi ortaya koymamız asla mümkün olmayacağından dolayı sağlıklı biçimde faaliyetlerimizi yürütmek mümkün olmayacaktır.

Sonuç olarak nitelikli bilimsel araştırmalarla faaliyetlerimizi 12- 13 yıldır sürdürüyoruz. Ancak yukarıda iddia ettiğimiz hizmet koşullarını sağladığımız takdirde bunu başarabilirdik ki aynen bu şekilde oldu. En nihayetinde profesyonel tez danışmanlık hizmeti almak adına bizimle irtibat haline geçebilirsiniz. Detaylarla ilgili bilgi almak adına çalışma saatlerimiz içinde bizimle iletişime kurarsanız memnuniyetle yardımcı olmak isteriz.