Lisans ya da lisansüstü programlarda bitirme projesi yaptırma icap edebilir. Esasen bitirme projesi yaptırma öğrencinin sorumluluğundadır. Yani kendisi hazırlamalıdır. Ancak bazı durumlarda bu pek mümkün olmuyor. Çeşitli nedenlerle işler beklendiği gibi gitmiyor. Hal böyle olunca da süreci birisine delege etmek isteniyor. Bu isteğe paralel olarak konuyla alakalı incelemeler yapılıyor. Yapılan araştırmalar neticesinde öncelikle eş dost çevresinden araştırma yapılır. Eğer bu konuda referans bulunamaz ise internet başta olmak üzere çeşitli mecralardan araştırma yapılır. Bu inceleme neticesinde internet üzerinden hizmet veren bir kurum olarak bize ya da bizim gibi hizmet sunan kurumlara ulaşmak mümkün olacaktır. Peki bu tercihleri nasıl yapacağız? Açıkçası hemen hemen tüm yayınlarda vurguladığımız üzere, ilk olarak işlemlerin nasıl yapıldığını bilmeniz gerekiyor. Çünkü bilmediğiniz bir konuda nasıl hizmet satın alacaksınız? Elbette alabilirsiniz ancak işinin ehli olmayanlar söz konusu olursa başınız derde gidebilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmak istemez. Bu nedenle de önerimiz her daim temel noktaları bilmenizdir. İşin inceliklerine göre karşı tarafın niteliği hakkında karar verebilirsiniz. Bu tez yazdırma sürecinde de böyledir. Farklı iş kollarında da böyledir.

Üniversitede Proje

Başlangıçla birlikte üniversitede proje konusu irdelenecektir. Üniversitede proje ilk önce lisans düzeyinde istenir. Aslında bu tezdir ancak bazen böyle isimlendirildiği görülmüştür. Asıl olarak tezsiz yüksek lisans programlarındaki akademik çalıştaya proje ya da dönem projesi adı verilmektedir. En yaygın kullanım budur.

Bitirme Projesi Nedir?

İkinci olarak bitirme projesi nedir? Bitirme projesi genelde tezsiz yüksek lisans programlarındaki akademik çalıştaydır. Ancak nadir olarak görülse bile lisans öğrencileri de tezlerine bu ismi verebilmektedir.

Hangi Programlarda Proje Hazırlanır?

Üniversitelerde hangi programlarda proje hazırlanır? En yaygın olarak tezsiz programlarda bu tür çalışmaların yapıldığı bilinmektedir. Dönem projesi ya da yönlendirilmiş çalışma olarak isimlendirildiği de görülmüştür. Kısacası akademik içerikli olan ve tez değil ancak teze yakın içeriği bulunan ve mezun olmanız için yerine getirmeniz gereken projeler kastedilmektedir. Konuyla ilgili hizmetimiz mevcuttur.

Kaliteli Bitirme Projesi Nasıl Anlaşılır?

İsim olarak çok mühim olmamakla birlikte bir şekilde bu sürecin tamamlanması icap eder. Peki kaliteli bitirme projesi nasıl anlaşılır? Açıkçası sıradan bir öğrencinin bunu deneme yanılma yolundan başka anlamasına pek imkan yoktur. Burada hocanıza göndereceksiniz. Sonra kendisi test edecek. En nihayetinde siz konuyla alakalı olarak geri bildirim alacaksınız. Eğer alıntı konusunda sıkıntı varsa olmamış demektir. Ya da danışman sürekli eleştiri veriyorsa yine olmaz. Açıkçası iyi bir yüksek lisans dönem projesi bile olsa danışman olmaz diyorsa istekleri dikkate almak durumundasınız.

Dönem Projesi Hazırlama

Faaliyetlerimiz içerisinde dönem projesi hazırlama mühim bir yer kaplar. Çünkü dönem projesi hazırlama aşamasındaki çok kimse yoğun iş hayatındadır. Hal böyle olunca da bunu hazırlamaya vakti olmaz. Vakti olmadığı için de zaten sınırlı bilgisi olan konuda uğraşmak istemez. Bu nedenle alternatiflere yönelir. Ne yapabilir diyorsanız bizim gibi kurumlardan hizmet satın alabilir. Bir arkadaşına yaptırabilir. Bu gibi örnekler çoğaltılabilir.

Yüksek Lisans Projesi Yazdırma

Yaygın kullanımı yüksek lisans projesi yazdırma olan işlemleri yürütmekteyiz. Çünkü bu talep tezsiz yüksek lisans programlarındaki talebelerden gelir. Belki de en yoğun çalıştığımız alan olması münasebetiyle işlerimiz içinde büyük yer tutar. Ek olarak insanlar memnun kalırsa yakınlarına tavsiye ediyor. Bu tavsiye genelde aynı programdaki talebelere olur. Hal böyle olunca da yine dönem projesi hazırlama istenir. Kısacası konuyla alakalı olarak geride kalan yıllarda onlarca başarılı işe imza attık. Başvuru için bizimle irtibat kurunuz.

Anketli Bitirme Projesi

Son yıllarda anketli bitirme projesi talep ediliyor. Çünkü literatür taraması bazen yeterli görünmüyor. Bu nedenle de anketli bitirme projesi istekleri artmıştır. Bizim için anket olup olmaması aynı çerçevedeki bir iş için ücreti etkilemiyor. Sizin için ise tek fark anketin verilerinin toplanmasıdır. Yani bu veri toplama sürecini yerine getirebilirim diyorsanız anket olan bir akademik çalışma hazırlayabiliriz. Bizim için sorun yoktur.

Literatür Taraması

Dönem projelerinde ya da bitirme projesi yaptırma aşamasında bazen literatür taraması talep edilir. Burada nitel ya da nicel bir araştırma yoktur. Daha önceki bilimsel yayınların derlenmesi suretiyle işlemler sona erdirilir. Tezlerde pek tercih edilmez. Yine de kesinlikle olmaz diyemeyiz. Bizim literatür taraması ile yaptığımız işler vardır. Projelerde ise daha yaygın kullanımdan söz etmek mümkündür.

Yüksek Lisans Tezi Yazım

Hep projelerden söz ettik. Ancak yüksek lisans tezi yazım hakkında da hizmetlerimiz vardır. Konuyla alakalı olarak birçok farklı disiplinde yüksek lisans tezi yazım çalışmamız bulunduğundan dolayı mühim olan sizin ne istediğinizdir. Çünkü her konuda işlemleri üstlenemeyiz. Bazen uzmanımızın olmadığı bir konu gelebilir. Ya da uzman olsa bile takvim buna elverişli olmayabilir. Anlatılan sebeplerle sizden istenen bilgileri bize iletmenizi rica ediyoruz. Değerlendirme sonucu en kısa sürede size iletilecektir.

SPSS Veri Analizi

Son yıllarda özellikle sosyal bilimler disiplinlerinde anketli çalışmalar artmıştır. Bunun neticesinde ise SPSS veri analizi gerekir. Çünkü anketler SPSS veri analizi ile anlamlı ve sistemli veri haline getirilebilir. Biz de gerek akademik içerikli, gerekse de akademik içerikli olmayan çalışmalarınızın analizlerini yapıyoruz. Bunun için de SPSS başta olmak üzere farklı programlar aracılığı ile yardımcı olabiliyoruz. Mühim olan verileri bize iletebilmenizdir. Size düzenli olarak bulguları hazırlıyor ve yorumluyoruz.

İstatistik Veri Analizi Yapan Yerler

Genel manada istatistik veri analizi yapan yerler ihtiyacı varsa bir anketten söz edilebilir. İkinci bir alternatif ise sayısal verilerin varlığıdır. Her iki durumda da bizler çeşitli programlar ile gerekli analizleri yapıyoruz. Bunları tablolar halinde sistemli bilgi durumuna getiriyoruz. En nihayetinde ise tablolar yorumlanır. Konuyla ilgili bilgisi sınırlı olan bir insan dahi okuduğu zaman söz konusu rakamların ne manaya geldiğini idrak edebilir. Sormak istediğiniz ya da anlamadığınız noktalar varsa da bizimle paylaşabilirsiniz. Biz de bunları memnuniyetle yanıtlarız.

Tez Hazırlama Merkezi

En nihayetinde tez hazırlama merkezi olarak birçok farklı talebi yerine getirmeye çalışıyoruz. Farklı hizmet alanında bulunan bireyler için literatür tarama, istatistik veri analizi ya da tez önerisi hazırlama gibi konularda çalışmamız vardır. Özellikle yüksek lisans başta olmak üzere, tüm akademik düzeylere yönelik hizmetimiz vardır. Başvuru için sizden istenen bilgileri iletmenizi rica ediyoruz. Bunları iletirseniz olumsuz dahi olsa kesinlikle geri dönüş yapıyoruz.

En İyi Bitirme Projesi Yapan Yerler

Anlatılanların tamamından hareketle insanlar güvenilir kurumlar arıyor. Bu nedenle en iyi bitirme projesi yapan yerler hakkında araştırmalar yoğunlaşır. Çünkü buradan hareketle bitirme projesi yaptırma süreci tamamlanacaktır. Belki de yüksek lisans tezi ya da istatistik veri analizi de olabilir. Ancak ne olduğu mühim değildir. Şunu biliniz ki anlatılanların tamamı hakkında faaliyetimiz vardır. Önemli olan ortak paydada buluşabilmektir. Bunu sağlamak için ilk önce sizden çeşitli bilgileri istiyoruz. Sonrasında bunlarla ilgili inceleme yapıyoruz. Akabinde ise geri bildirim size iletilir. Eğer ki sizin açınızdan şartlar uygunsa detaylarla ilgili görüşme olanağımız mevcuttur. Planın son halini ortaya koyacağımız bu çalışmalar ile ortak bir paydada buluşacağımıza inanıyoruz. Bu aşamada size tüm koşulları da yazılı olarak iletmiş olacağız. Detaylı bilgi için bizimle irtibat kurabilirsiniz.