Birçoğunuzun merak ettiği bitirme projesi nasıl hazırlanır sorusuna bugün birlikte yanıt arayacağız. Bitirme projesi nasıl hazırlanır?

konusunda verilecek tek bir yanıt yoktur, burada birden çok komplike süreçten söz etmek mümkündür. Şöyle ki aşağıda birkaç madde ile sıralayacağımız hususların hiçbirisi birbirinden ayrılmaz. Eğer ki ayrılırsa o zaman sistemde sorun çıkacak ve aksaklıklar meydana gelecektir. Hazırlık sürecinde yapılacak işlemler aşağıda kabaca sıralanmıştır. Bunlar;

 • Planlı hareket etmek,
 • Düzenli ilerleme yapmak,
 • Yapılan ilerlemeyi her işlem akabinde danışman onayına sunmak,
 • Özgün iş çıkarmak
 • İntihal olmadan dönem projesini meydana getirmek,
 • Bildiğiniz bir konu seçiminde bulunmak,
 • Literatürün yeterli olduğu bir konu seçiminde bulunmak,
 • Her daim ön görülemeyen durumlar ile karşılaşılacağını unutmamak ve planlamayı gerçekçi bir biçimde hazırlamak,
 • Uzun süre ara vermemek,
 • Anında bitirmeye de çalışmamak,
 • Adım adım ancak kontrollü bir çalışma metodu kullanmak,
 • Yazdıklarınızı ve özellikle de kaynaklarınızı arşivlemek,
 • Danışmanın notlarını yazılı olarak almak ve ileride olası sorunlar için bu notları saklamak.

Yukarıda kısaca ifade edildiği üzere bitirme projesi nasıl hazırlanır konusunda birden çok değişkenin etkisinden söz etmek mümkündür. Bunlardan şu çok önemlidir, bu ise hiç önemli değildir gibi bir çıkarımda bulunmak mümkün değildir. Şöyle ki anlatılan ölçütleri bir bütünün parçası olarak görmek gerekiyor. Birisinde herhangi bir aksama olur ise bu durum diğerini de etkilemek durumundadır. Kısacası akademik çalıştay hazırlamak ciddi bir iştir ve eğer ki ciddiye alınmaz ise ciddi manada baş ağrıtabilir. Ancak çok kez vurgulandığı üzere artık bu işlemlere bir standart getirilmesi gerekmektedir. En basiti birebir alıntı yapılan kurallar ve bunların test edilmesi aşamalarında bir standart getirilmeli diye düşünüyoruz. Çünkü bazı çalışmalarda kapak, kaynakça ve hatta okulun istediği beyan, yemin metni gibi kısımlar da test ediliyor. Oysa o kapaklar, kaynaklar ya da yemin metni gibi kısımlar binlerce kişinin çalışmasında aynı şekilde yer almaktadır.  Yer almaktadır çünkü bunu mevzubahis okul istiyor. İşin ilginç yanı bu durumu bazı danışman öğretim üyelerine açıklayamıyoruz. Yüksek lisans tezi hazırladığımız birçok çalışmada emin olunuz bu konu başımıza gelmiştir. Biz de kendilerine bunu ekran görüntüsü olarak ilettik ve duruma bu şekilde çözüm üretmiştik. Kısacası burada anlatılan durumlar birçok kişi açısından can sıkıcı olmakta ve gereksiz yere talebe arkadaşları strese sokmaktadırlar. Böyle bir duruma bize sorarsanız gerek yoktur. Bitirme projesi nasıl hazırlanır noktasında bazı bilgileri sizler ile paylaşmaya çalıştığımız bu yayının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gerek ek bilgi almak, gerekse de söz konusu süreçle ilgili hizmet satın alma talebinde bulunmak için bizimle iletişim kanallarımız üzerinden irtibat haline geçebilirsiniz.