Kalemtezhazirlama.com İşleyiş Sistemi 

Hizmet talep formunun bize ulaşması https://www.kalemtezhazirlama.com/hizmet-talep-formu

Yanıt olumsuz ise, bu iş için süreç başlatmak mümkün değildir

Yapılacak araştırma neticesinde öğrenciye e-mail üzerinden olumlu/olumsuz geri bildirim

Yanıt olumlu ise, ücret ve diğer detayların öğrenci ile paylaşılması
‘’İş Anlaşma Metni’’ formunun doldurulup bize iletilmesi ve ücret ödemesi sonrasında süreç başlar

Öğrenci onayı
İlk aşamada istenenlerin hazırlanması (Örnek: Öneri formu ve/veya taslakların hazırlanması)
Danışman onayı için öğrenciye gönderim. Onay gelirse yazmaya başlanır. Revize varsa talepler yerine getirilir
Yapılanların düzenli aralıklarla öğrenciye gönderimi ve danışman kontrolüne sunulması. Asgari 3-4 kez danışman kontrolü öneriyoruz.
Anket/mülakat verilerinin analiz edilmesi
Yöntem kısmının literatür bilgileri ile birleştirilmesi ve tezin/projenin birleştirilmesi suretiyle tek parça haline getirilmesi

Anket ve/veya mülakat var ise saha uygulamasının gerçekleştirilmesi. Veriler hazır olunca bize iletmeniz gerekmektedir
Anket ve/veya mülakat var ise araştırma yönteminin belirlenmesi
Teorik kısmın tamamlanması
Varsa tartışma bölümümün yazılması
Özet ve sonuç yazılması
Okulun tez/proje yazım kılavuzuna göre dosyanın düzenlenmesi
Son kontroller ve teslim
A. DETAYLAR HAKKINDA
Kalem Tez olarak hedefimiz, eğer birlikte çalışma yapacak isek aklınızda en ufak bir soru işarete kalmamasıdır. Temel hedefimiz böyle olsa da süreç başlı başına belirsizliklerden meydana geldiğinden ve ortada kesin-kati kurallar/standartlar olmaması sebepleriyle tüm belirsizlikleri ortadan kaldırmak maalesef mümkün görünmemektedir. Elbette söz konusu durumun nedeni biz olsaydık bir çözüm üretmek için gayret göstermeye devam ederdik ancak buradaki temel problem tez/proje hazırlama sürecinde bir standardizasyon bulunmaması ve danışmanların göreceli değerlendirmeleridir. Hal böyle olunca da öğrenci ve biz ne kadar fikir alışverişinde bulunursak bulunalım, hiyerarşinin en üst düzeyinde danışman öğretim görevlisi olduğundan dolayı süreci danışmana göre optimize etmek durumundayız. Bu durumda belirsizlikleri ortadan kaldırmamız mümkün olmadığından, biz de hedefimizi olası bir belirsizlik durumunda ne yapılacağını netleştirmek üstüne kurgulamış durumdayız. Anlatılanları bu gerçeklik etrafında değerlendirmeniz adına bu bilgiyi paylaşmak istedik.

Yine de kendi adımıza çeşitli standartlar belirlemek durumundayız. Konu hakkında tüm detaylar aşağıda başlıklar halinde sizinle paylaşılacaktır.

 

B. BAŞLANGIÇ ÖNCESİNDE SİZDEN BEKLENENLER
Birlikte çalışmaya başlamadan önceki değerlendirme aşamasında kapsamlı bilgi vermeniz, ileride daha doğru biçimde ve hızlıca ilerleyebilmek adına yarar sağlayacaktır. Ancak birçok öğrencinin konu belirlemeden bize ulaştığı durumlarda, zaten bunları hazırlamamız için bizimle çalışmak istediğini iletmektedir. Genel manada doğru olsa da öğrencinin en azından konuyla ilgili genel bilgi sahibi olması gerekmektedir. Konu belirleme sürecini biz üstlenebiliyoruz ancak burada öğrencinin üstleneceği rol çok önemlidir. Örnek vermek gerekirse, anket uygulanacak bir çalışmada sizin hangi koşullarda ve nerede saha araştırması yapabileceğinizi bize iletmeniz gerekir. İhtiyacımız olan bilgiler iletilmeden yapacağımız bir hazırlık, sizin bu imkanlara sahip olmamanız nedeniyle işe yaramayabilir. Bu gibi detaylar hakkında bize bilgi vermeniz en az sorunla süreci tamamlamanıza yardımcı olacaktır. Mümkün olduğu takdirde, sizden ilk aşamadaki taleplerimizi aşağıda maddeler halinde sıralayabiliriz. Bunlar:

I.         İlk olarak ne yapmak istediğiniz konusunda kararlı olmanız gerekiyor,

II.         Olabildiğince fazla detay vermeniz gerekmektedir,

Mümkünse konu, konu belli değilse en azından bir odak noktası iletmeniz,

III.         Araştırma metoduna karar vermiş olmanız,

IV.         Çalışmanızla ilgili kesin olmasa bile zamanlama öngörüsünde bulunmanız,

V.         Başlangıçta bizden tam olarak ne istediğiniz,

VI.         Mümkünse, danışmanın ilgisi olan bir konu seçmeniz,

VII.         Tüm aşamalarda danışman ile iletişimi yönlendirmeniz,

VIII.         Okulla ilgili prosedürleri gerçekleştirmeniz,

IX.         Lütfen ne istediğinizi bize açıkça belirtiniz. Özellikle iş anlaşma metni dosyasındaki mesaj kısmına tüm talepleri yazınız. Sonraki aşamalarda bunu yazmaya gerek mi vardı demek mantıklı bir yaklaşım olmayacaktır. Bu sebepledir ki karşılıklı zaman kaybını önlemek adına sürecin başında her iki tarafın beklentilerini net şekilde ortaya koyması önemlidir.

X.         Talep ettiğiniz akademik çalışmaya önce sizin hâkim olmanız gerekmektedir. Aksi takdirde başarıya ulaşmayı bekleyemezsiniz. Her adımda size iletilenleri birkaç kez okumalı ve gerektiği takdirde ekleme/çıkarma yapabilecek durumda olmalısınız.

C. NEDEN BİZİ TERCİH ETMELİSİNİZ?
Birçok öğrenci arkadaşlarımızın güvenle ilgili akıllarında soru işaretleri olduğunu gözlemlemekteyiz. Aslında bu konuda haksız sayılmazlar. Hayatımızın her noktasında ilişkilerimizi ‘’güven’’ olgusu üzerine inşa etmek isteriz. Bu durum ticari eylemler için de sosyal hayat için de geçerlidir. Bu noktada kendimizi uzun uzun anlatmak suretiyle biz böyleyiz, çok iyiyiz, hiçbir sorun yaşamazsınız gibi iddialı ve bir o kadar da mantıktan uzak klişe cümleler kurmayı doğru bulmuyoruz. Bize göre doğru olan yaptığımız işin inceliklerini, bilgi birikimimizi ve çalışma sistemimizi ortaya koymak ve nihai takdiri tüketiciye bırakmaktır. Bu noktada bazı konulara özellikle vurgu yapmak istiyoruz. Bunlar;

I.         Hakkımızda kısa bir araştırma yapmak size yarar sağlar. Bu araştırma ve aşağıda bahsedilenlerin sonucunda nihai karar vermenizi öneriyoruz.

II.         Web sayfamızı kapsamlı biçimde incelemek size önemli düzeyde fikir verecektir.

III.         Telefonla görüşme gerçekleştirildi ise konuşmalarımızı analiz edebilirsiniz.

IV.         Talep edilen konuda uzmanımız yok ve/veya bilgi düzeyi sınırlı ise bu konulardaki işleri kesinlikle üstlenemeyeceğimizi en başta size iletiyoruz.

V.         Aksi şekilde anlaşılmadı ise en geç 14-16 günlük zaman aralıklarında yapılan çalışma size iletilmektedir. Gönderimler anlaşılan günün mesai saati bitiminde yapılmaktadır. Eğer anlaşılan zaman iş günü olmayan tarihlere denk geliyor ise, gönderim bir sonraki iş gününde yapılacaktır.

VI.         Ara kontroller için mutabık olunan tarihte gönderim yapılmaktadır. Belirlenecek olan tarihlerde gönderim yapılmasına özen göstermekteyiz.

VII.         Yerli ve yabancı literatürden yararlanıyoruz.

VIII.         Ödemeyi tek seferde talep etmiyoruz. İşin ücretine ve teslim tarihine göre değişmekle birlikte 2-4 arasında taksit seçeneği sunuyoruz.

IX.         Orijinal ve tamamen yeni bir akademik çalışma ortaya çıkarılmaktadır.

X.         Kişisel bilgilerinizle ilgilenmiyoruz.

XI.         Gizliliğe önem veriyoruz.

XII.         İstatistik analiz içeren bir çalışmanız var ise, analizlerin yapılması, bulguların tablo haline getirilmesi ve elde edilen bulgulardan hareketle bu tabloların yorumlanması işlemlerinin tamamı tarafımızdan yerine getirilecektir.

XIII.         Önceki maddede belirtilen işlemlerin sonrasında bulgular ve literatür kısmı birleştirilmekte ve tez/proje bir bütün haline getirilmektedir.

XIV.         Tamamını üstlendiğimiz işlerde biçimsel düzenlemeler tarafımızdan yerine getirilmektedir.

XV.         En önemlisi danışmanın revize taleplerinin tamamını yerine getiriyoruz.

XVI.         Dilediğiniz biçimde kaynak gösterme işlemi yapılmaktadır. Elbette burada okulunuzun birden çok sayıda alternatif kaynak gösterme biçimini kabul ediyor olması söz konusu olabilir. Konu hakkında danışmanınızın tercihi üzerinden ilerlemek mantıklı bir tercih olacaktır. Bu konunun işin başlarında, henüz yazmaya başlamadan önce bize iletilmesi önemlidir. Hata yapılmaması adına kılavuzdan sayfa numarası belirterek tercihinizi paylaşmanız yararlı olacaktır.

D. AKADEMİK BİR ÇALIŞMA HAZIRLARKEN NELERE DİKKAT EDİYORUZ?
Akademik araştırmalarda aslında tez, proje, ödev veya makale gibi keskin çizgiler bulunmamaktadır. Birçok kişi bu konuda farklı düşünüyor olsa da bu yanlış bir inanıştır. Hazırlanma amaçları farklı olsa bile, birtakım gereklilikler tartışmaya açık değildir. Özellikle proje veya ödevlerin basite indirgenmeye çalışması önemli bir hatadır. Çünkü birkaç sayfalık ödev hazırlıyor olsanız bile intihal yapmak suçtur. Ya da kaynak göstermek tüm araştırmalarda bir zorunluluktur. Birebir alıntı oranına getirilen sınırlama, doğrulanabilir kaynak kullanılması ve danışman taleplerinin yerine getirilmesi zorunluluğu yine bu çalışmaların ortak noktalarını meydana getirmektedir. Dolayısıyla temel manada bu bahsedilenlerin tamamına dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu temel kuralların tüm akademik çalışmalarda uygulanmaları gerekir. Anlatılanlar temel akademik prensipler olduğundan dolayı, biz bu kurallara uymayı zorunluluk olarak görmekteyiz. ‘’C’’ başlığında anlatılanlara ek olarak aşağıdaki liste meydana getirilmiştir. Aynı ölçütlerden bahsetmemek adına iki listeyi bir arada değerlendirmek en doğru tercih olacaktır. Sonuç olarak, ‘’C’’ başlığındaki ve aşağıdaki ölçütlere uymak sadece bizim için değil, bu işi hakkıyla yapmak isteyen herkes için bir zorunluluk olarak nitelendirilebilir. Bunlar:

I.         Özgünlük,

II.         Güncel ve doğrulanabilir kaynaklar kullanılması,

III.         Talep edilmesi halinde kaynakların size iletilmesi,

IV.         Sınırlı bir oranda birebir alıntı yapılması (En çok %18-20),

V.         Danışman kontrolleri ve olası revize taleplerinin yerine getirilmesi,

VI.         Yalnızca yeterli teknik bilgiye sahip olunan konularda araştırmaların üstlenilmesi,

VII.         İstatistik analiz ve mülakat içeren araştırmalarda sonuçlara en ufak şekilde müdahalenin yapılmaması.

E. DİĞER KONULAR
Günümüz tüketicisi şüphesiz geçmişe göre çok fazla alternatife sahiptir. Aslında bu durum hem tüketiciler hem de bizim gibi hizmet veren kuruluşlar için olumlu bir gelişmedir. Çünkü tüketicinin istek ve beklentilerine yanıt veremeyen bir işletmenin sürdürülebilirliği sağlaması imkansızdır. Ancak bu demek değildir ki, anlaşma ölçütlerini dikkate almaksızın tüm talepleri karşılayabiliriz. Aksine, bizim hedefimiz size vaat edilenlere tam manasıyla yanıt vermektir. Yani yazılı anlaşmada size ne vaat edildi ise biz onları gerçekleştireceğimizin garantisini sunmaktayız. Size sunulan geçme garantisi gibi mantıktan uzak vaatlere inanmamanız önemlidir. Unutmayınız ki talep ettiğiniz akademik çalışmanın kabul edilip edilmemesi – asgari koşullar sağlandığı takdirde – tamamen sizin kontrolünüzdedir. Belirtilen asgari gereklilikler önceki başlıkta maddeler halinde sıralanmıştır. Aşağıdaki durumlarda anlaşmamızı tekrar gözden geçirmek gerekecektir. Başlangıç aşamasında mutabık olunmuş ve ‘’İş Anlaşma Metni’’nde buradaki maddelerden birisi farklılık gösterir ise elbette sizinle yapılan anlaşmamız geçerli olacaktır. Bunlar;

I.         ‘’İş Anlaşma Metni’’nde belirlenen sınırın dışına çıkan talepler,

II.         Bir miktar ilerleme sonrasında konunun tamamen değişmesi,

III.         Benzer şekilde önemli miktarda ilerleme sonrasında metodolojinin değişmesi,

IV.         Sayfa sayısının birkaç sayfadan daha fazla artması,

V.         Tez/proje yazım kılavuzunda olmayan talepler ve/veya bir buçuk satır aralığı dışında bir aralıkta yazım talepleri,

VI.         Anket/mülakat gibi araştırma uygulamalarını her koşulda öğrenci yapmak durumundadır. Uygulama sonrasında veriler hazır olunca bize iletmeniz gerekmektedir. Gerekli analiz(ler) tarafımızdan yapılacak ve tezin/projenin içeriğine eklenecektir. Saha uygulaması hususunda hizmetimiz yoktur.

VII.         Etik kurul başvuru formu isteniyor ise bunu çalışma sahibi hazırlamalıdır. Fikir noktasında destek olabiliriz ancak aksi şekilde anlaşma yapılmadığı sürece tekliflerimiz etik kurul başvuru formunu içermemektedir. Eğer bizim hazırlamamız isteniyor ise ayrıca ücretlendirilmektedir.

VIII.         Yine yukarıdaki maddede olduğu gibi literatür tarama tablosu isteniyor ise bu talep de ayrıca ücretlendirilmek durumundadır. Anlaşmaya dahil değildir.

IX.         Talep edilen çalışmanın teslim edilmesi üzerinden bir aydan uzun süre geçtikten sonra istenen düzenlemeler.

X.         Aksi koşullarda anlaşılmadığı takdirde % 8-10 düzeyinden daha fazla yabancı literatüre yer verilmesi talebi (başlangıçta farklı bir oran üzerinde anlaşıldı ise bu maddeyi dikkate almayınız).

XI.         Danışman kontrolüne gönderilen araştırmanın, çalışma sahibi tarafından eleştirilmesi sonucu istenenler (Daha önce bize somut olarak iletilen eleştirilerin dikkate alınmamış olması bu kapsam dışındadır. Lütfen ilettiğiniz taleplerden herhangi biri dikkate alınmamış olur ise bize bildiriniz).

XII.         Tamamını üstelenmediğimiz işlerde (bölüm bazlı anlaşma), bütünlükle ilgili gelen tenkitler,

XIII.         Bazen danışmanlar ön araştırma sonucunda elde edilen kaynakları talep edebilir. Bu kaynakları sizinle paylaşabiliriz ancak yüzlerce kaynak istemek gibi pratik olmayan talepleri dikkate almamız mümkün değildir. Bu sayının makul düzeylerde olmasını bekliyoruz.

XIV.         İş bittikten sonra farklı tez/proje yazım kılavuzuna göre düzenleme talepleri veya öğrencinin hatalı bildirim yapması sonucu ortaya çıkan biçimsel sorunlar.

XV.         Yine tamamını üstlenmediğimiz çalışmalarda, daha önce hazırlanmış kısımlarla ilgili düzenlemeler ve yine bizim oluşturmadığımız kaynakçanın düzenlenmesi talepleri (aksi şekilde anlaşma yapılmadığı sürece),

XVI.         Teslim tarihinin orantısız şekilde öne alınması

XVII.         Ara gönderim ya da düzenlemenin birkaç günde istenmesi yerine getirilemeyebilir. Özellikle yarıyıl kapanışları gibi yoğun dönemlerde birkaç günde düzenleme yapılması çok zor bir seçenektir. Lütfen programınızı buna göre yapınız.

XVIII.         Kişisel bilgiler, önsöz, teşekkür ve özgeçmiş gibi öğrencinin kişisel bilgilerini içeren kısımların hazırlanması talepleri.

XIX.         Ödeme problemi olan işler.

XX.         Analiz sonuçları ve tezin genel sonuçlarına hiçbir şekilde müdahale yapılmamaktadır. Elde edilen bulgu ne ise ona göre yorumlanmaktadır.

XXI.         Son olarak amacımız profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktır. Bazı durumlarda (Özellikle SPSS gibi programlarda analiz gerektiğinde), size bu programın öğretilmesi veyahut analizlerle ilgili sunum yapılması olanak dışıdır.

F. İLGİ ALANIMIZA GİRMEYEN KONULAR
I.         Kişisel bilgileriniz,

II.         IP adresleriniz,

III.         Okulunuz (Kılavuza ihtiyaç duyulmaktadır. Aksi takdirde mümkün olsa gerçekten ilgilenmiyoruz),

IV.         Ödeme bilgileriniz,

V.         Telefon numaranız.

Bu konularla ilgili olarak farklı bir isim kullanmanız, yeni bir mail adresi üzerinden iletişim kurmanız, ödemeyi farklı biri üzerinden yapmanız sizin takdirinizdedir. Bu hususlarla ilgili olarak gerçekten ilgimiz bulunmamaktadır. Bizim için önemli olan talep ettiğiniz iştir. Geriye kalan konularla kesinlikle ilgilenmiyoruz.