ANKET ANALİZİ YAPAN YERLER

Analiz günümüz dünyasında çok sayıda toplanan verinin düzenlenip çeşitli yöntemlerle içinden gerekli olan sonucu almamızı sağlar. Günümüzde gerek akademik anlamda gerekse güncel konularda verilerin toplanmasıyla analizler çokça yapılmaktadır. Seçimler, yapılacak yeniliklere halkın fikri, bir şirkette çalışanların motivasyonu ya da hayati önem taşıyan bir ilacın etkisi bile analiz çalışmalarıyla sonuca bağlanmaktadır. Analiz çalışmalarının akademik anlamda kullanılması birçok olasılık arasında kolaylıkla doğru sonucu elde etmemizi sağlar. Bu sonuç da akademik kariyerimizde kullanabileceğimiz bir makaleye bile dönüştürülebilir.

Analizi yapılacak çalışmanın önce ne türde bir çalışma olduğu belirlemek gerekir. Yapılan çalışmanın akademik ya da iş hayatında kullanılacağını belirlemek gerekmektedir. Daha sonra çalışma konusunu netleştirmek kullanılacak uygulama türü seçiminde önemlidir. Çalışma için kullanılacak veri toplama türü belirlemede ise kullanılan farklı yöntemler vardır. Çalışmanın yapılacağı alanlarda kullanılan veri toplama türlerine göre bir seçim yapmak gerekmektedir. Örneğin müşteri memnuniyeti için anket ölçeği kullanırken, tıpta uzmanlık çalışmaları için tahlil ya da tetkik sonuçları veri olarak kullanılır. Kullanılan bu veri toplama araçları seçimi kullanılacak branşa göre farklılıklar gösterir.

Veriler toplandıktan sonraki süreç en zor süreçtir. Toplanan verilere ne türde analizler yapılacağı ya da hangi veri analiz programının kullanılması gerektiğini belirlemek hem çalışmanın yapılacağı alanda hem de analiz programı kullanmada yorumlamada uzmanlık gerektirir. Günümüzde anket analizi yapan yerler vardır. Bu konuda hizmet veren bu birimlerin bazıları sadece analiz hizmeti verirler. Bu firmalarla çalışacaksak şunu da unutmamalıyız ki analiz sonuçlarını yorumlama işi bize kalmaktadır. Bu sebeple yine analiz programlarında uzman olmak gerekir. Bunun yanında hem analiz hem de çalıştığınız branşta her anlamda danışmanlık hizmeti veren anket analizi yapan yerler bulunur. Bu şekilde danışmanlık hizmeti veren bir kurumla çalışmak bize her anlamda kolaylık sağlar. eğer bir tez yazdırıyorsak bu bağlamda hem literatür hem analiz anlamında destek veren bir danışmanla çalışmak bize yaratmak istediğimiz farkındalığa kolayca ulaşmayı da beraberinde getirir. Anket analizi yapan yerler arasında tercihiniz biz olmalıyız ki uzman bir ekiple istenilen sonuçlara kolaylıkla ulaşabilsin.