AKADEMİK TEZ HAZIRLAMA MERKEZİ

Tez mezun olunacak eğitim programının son aşamasıdır. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının seviyesine göre kapsamları değişen tezlerle mezuniyet tamamlanmaktadır. Ayrıca akademik kariyer planlarına göre tezlerin kapsamları da değişmektedir. Akademik kariyerin zor basamaklarının aşabilmeyi kolaylaştırmak özgün bir tezle sağlanabilir. Akademik kariyer basamaklarında istenen kriterler arasında iyi seviyede yabancı dil, çeşitli yurtiçi ve yurtdışı kongrelerine katılım ve seçkin dergilerde yazılan makaleler vardır. İyi bir tez hazırlama bize beraberinde çeşitli kongrelere katılım ve makale hazırlama kolaylığını getirir. Özellikle yüksek lisans ve doktora tezleri makale hazırlanacak nitelikte ve kapsamda olmalıdır.

Tez hazırlama süreci ve aşamaları disiplin, sıkı çalışma, iyi seviyede bir yabancı dil, araştırma yapabilme kabiliyeti, iyi seviyede bilgisayar kullanmak ve hatta analiz programlarını iyi kullanmak gerekmektedir. Bağlı bulunan eğitim programlarından ancak konunun kapsamını belirlemek ve araştırma yapmada kolaylık öğretilir. Tezi tamamlayıcı unsurlarda kendi kendimize çeşitli kurslar, eğitim programlarıyla kazanılır. Spss analizi günümüz akademik tezlerinin çoğunluğunda kullanılmaktır. SPSS veri analizi sadece programı iyi kullanmakla olmaz. Çıkan sonuçların yorumlanması ve kaynaklarla desteklenmesini de gerektirir. Akademik tez hazırlama süreçlerinde en çok sıkıntı yaşanan durumlardan biride yapılan çalışmalar, uygulamalar, anket ve deneylere uygulanacak analizin yorumlanamamasıdır. Akademisyenler çoğu zaman bu konuda bir başka uzmanın yardımına ihtiyaç duyarlar.

Tez hazırlama sürecini kısaca özetleyecek olursak;

  • Tez konusunun belirlenmesi,
  • Bu çalışmadaki hedefin belirlenmesi,
  • Literatür taranması,
  • Tez taslağının oluşturulması,
  • Çalışmanın zamansal planını belirlemek,
  • Çalışma kapsamında analiz yapılacaksa kullanılacak uygulamanın türüne göre en uygun veri topla ölçeğinin hazırlanması,
  • Verilerin toplanması,
  • Çalışmanın literatür kısmın yazılması,
  • Verilerin uygun istatistiksel yöntemlerle analiz edilmesi,
  • Tezin akademik tez hazırlama kurallarına göre sonuçlandırılmasıdır.

Yaşanan zorluklar sebebiyle akademik tez hazırlama merkezlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Akademik tez hazırlama konusunda destek alınan birçok akademik tez hazırlama merkezi bulunmaktadır. Sizin de çok kapsamlı ve dönütü çok olan bir akademik tez hazırlamanız gerekiyorsa güvenilir uzmanlarımızla akademik tez hazırlama merkezi olarak güvenle bizi tercih edebilirsiniz.