Bu kez akademik danışmanlık yönergesi isimli konu başlığı ile yayınımıza devam edeceğiz. Öncelikle akademik danışmanlık yönergesi ile alakalı araştırma yapan kişilerin neden böyle bir arayış içerisinde olduklarını tahmin etmek gerekmektedir. Burada yönerge denildiği zaman kelime anlamı olarak bakıldığında bir konuda izlenecek yol için meydana getirilen yazılı doküman şeklinde bir tanımdan söz edilebilir. Söz gelimi inceleme konumuzla ilgili örnek vermek gerekirse, yüksek lisans tezi hazırlama konusunda izlenecek yolun bildirilmesi için üniversitelerin öğrenciler için hazırladığı tez yazım yönergesi buna örnek gösterilebilir. Yani hazırlanacak bu doküman ile söz konusu okulda eğitim gören talebeler nasıl bir yol izleyecekleri hakkında fikir sahibi olacaklardır. Son zamanlarda sıklıkla üzerinde durulan hususlar olan tez yazım kılavuzuna göre düzenlemeleri nasıl yapacağız diyorsanız işte bunun yanıtı tam olarak ilgili okulun tez/proje yazım yönergesine göre olacaktır. Kısacası inceleme konumuzla alakalı olarak tanımlamayı detaylandıracak olursak; yükseköğretim kurumlarında işleyişle alakalı öğrencilere yönelik hususlar ve okulun işleyişiyle alakalı hususlarda yönetimin hazırladığı yasal dayanaklardır. Böylelikle işleyişin bir nizam ve intizam içerisinde olması hedeflenmektedir. Kanun kadar etkili olmasa bile, kanunla çelişmeyecek şekilde iç işleyişle alakalı hazırlanan benzer dokümanlardır. Kısacası akademik danışmanlık yönergesi ile ilgili yanlış bir algının söz konusu olduğundan söz etmek mümkündür. Çünkü bu kıstasla ilgili bir yönetmelik/yönerge olması söz konusu olmayacaktır. Öyle ise bu etiket kelime ile araştırılan nedir? Bu etiket kelime grubu ile ulaşılmaya çalışılan proje/tez hazırlama kılavuzu olabilir veyahut ikinci bir alternatif olarak ise işleyişle alakalı olarak akademik takvim başta olmak üzere, bu tür bilgilerin ve yol haritasının yol aldığı dokümana ulaşmak olabilir. Sonuçta amaç her ne ise buna göre istenen bilgilerle alakalı olarak bizden detay talep etmeniz durumunda, bildiklerimizi sizler ile paylaşmaya hazırız. Ancak hemen bu bilginin ardından eklemekte yarar bulunacağını düşündüğümüz bir husus var ki, bahsi geçen noktalar okulların iç süreçleriyle ilgili konulardır. Yani biz hangi okulda tez teslimin son günü nedir? Veya belirli bir süre sonra öneride değişiklik yapılabilir mi veyahut etik kurul ne zaman toplanmaktadır gibi sorulara yanıt veremeyiz. Çünkü bunlar adından da anlaşılacağı üzere iç süreçlerle ilgilidir. Dolayısıyla ülkemizde bile bu kadar üniversite olduğu düşünülür ise (ki biz yurt dışına da iş yapıyoruz), bizim bu bilgilere hakim olmamız beklenemez. Bizim yardımcı olabileceğimiz hususlar tez yazdırma veyahut spss analizleri gibi kıstaslarla ilgili temel noktalardır. Dolayısıyla akademik danışmanlık yönergesi olarak ulaştığınız bu bilgilendirme yayını ile sizler için temel bilgileri paylaşabiliriz. Diğer işlemlerle ilgili yeterli bilgi sahibi olmamız beklenemez. Akademik danışmanlık konusunda bilgi almak ve/veya başvuruda bulunmak için bizimle irtibat haline geçebilirsiniz.