Yükseköğretim kurumlarında eğitim tamamlanma aşamasına geldiğinde akademik danışmanlık merkezi ile irtibat kurmanız gerekebilir. Akademik danışmanlık merkezi olarak ifade edilen biz ve bizim gibi hizmet veren kurumlar aslında gereksinim duyan veyahut süreçle ilgili ek bilgi almak isteyen öğrencilere akademik bir çalışmanın ne şekilde hazırlanması gerektiği hususunda bilgi vermektedirler. Şöyle ki aslında bu konuyla alakalı eğitimler üniversitelerde verilmektedir. Proje olan (tezsiz) programlarda bu eğitim yok denecek kadar az olsa da tez hazırlayan öğrenciler için seminer dersi bulunmakta ve bu ders kredisiz şekilde öğrencilere zorunlu tutulmaktadır. Bu dersin içeriği öğretim görevlisinden üniversitelere göre çeşitli değişkenlik gösterebilmektedir. Yani belki müfredat olarak aynı olabilir ancak hem bizim gözlemelerimiz hem de talebelerden bu konuda alınan geri bildirimler arada ciddi farkların olabildiğini göstermektedir. Bu durum sonucunda ise akademik çalışma hazırlaması gereken öğrencilerin standart bir eğitim alamamaları sebebiyle zaman zaman konuyla alakalı çok sınırlı bilgiye sahip oldukları görülmektedir. Elbette birçok talebenin konuyla ilgili sınırlı düzeyde bilgi sahibi olması sadece bununla açıklanamaz. İkinci olarak dersin kredisiz olması da önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bize göre kredisiz olduğundan dolayı bireylerin derse karşı ilgisi sınırlı olmakta, devam zorunluluğu gibi hususlarda ortadan kalkınca aslında kişiler kendisine adeta kötülük yapmaktadırlar. Böyle bir derse gerçekte çok gereksinim duyulduğunu anladığında ise maalesef geç olmaktadır. Anlatılanlara ek olarak bireysel faktörlerden bahsetmemek mümkün görünmemektedir. Öğrencilerin yazma yetileri çok farklı olabilir. Yani bir mühendis ile sosyal bilimler disiplinlerinden mezun olmuş bir kişinin aynı düzeyde yazma yetisine sahip olmasını beklemek çok olağan değildir. Elbette bu durumun tersi sonuçlar da gözlemlenebilir ancak genel manada sayısal disiplinlerden mezun birisi bu konuda zayıf olabilir. Bu durumda seminer dersine de ilgisiz olacağından dolayı süreç başladığında içinden çıkabilmesi pek kolay olmayacaktır. Nedenler çoğaltılabilir olsa da genel manada tez, proje ve makale hazırlama gibi konularda yaşanan sorunların temelinde bu hususlar yer almaktadır. Yukarıda belirtilen sebeplerle (ya da ek olarak başka sebepler de eklenebilir) çalıştayın hazırlanması aşaması geldiğinde artık çok geç olması sebebiyle öğrenciler bu işin üstesinden nasıl gelebilirim düşüncesi ile çeşitli eylemlere girişmektedir. Anlatılan durumlar itibariyle akademik danışmanlık merkezi kavramı ortaya çıkmıştır. Bu konuda gerekli anda yerine getirilmeyen işlemleri telafi edebilmek için bizim gibi hizmet veren profesyoneller ile süreci sonlandırmak isteyen kişiler bize ya da bizim gibi hizmet sunan yerlere başvuruda bulunmaktadır. Eğer konuyla alakalı uzman arkadaşlarımız var ise gerekli destek kendilerine sağlanmaktadır. Başvuruda bulunmak veya bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.