TIPTA UZMANLIK TEZİ

             Ülkemizde ailelerin büyük bölümü çocuklarının doktor olmasını istemektedir. Tıp fakültesini kazanabilmek ülkemizde son derece zordur. Tıp fakültesini kazanan öğrenciler 6 yıllık oldukça yoğun ve zorlu bir eğitim alırlar. Tıp fakültesinde eğitim gören öğrencilerin en büyük hayali de istedikleri branşta uzman bir doktor olmaktır. Ancak uzman doktor unvanını alabilmek için 6 yıllık zorlu eğitimin ardından Tıpta Uzmanlık Sınavı’na (TUS) girmektedirler. Bu sınavdan başarılı olan öğrenciler uzmanlık için en önemli adımı da atmış olurlar. TUS’ta başarılı olan öğrenciler bir üniversite yahut eğitim hastanesinde yeni yapılan düzenlemelere göre 3-5 yıl boyunca uzmanlık eğitimi alırlar ki bu dönem içerisinde asistan doktor olarak görev yapmaktadırlar. Uzmanlık eğitimi boyunca da bilim dalının türüne bağlı olarak uzmanlık alanlarının yanı sıra diğer bilim dallarında birkaç aylık sürelerle rotasyon eğitimi alırlar. Uzmanlık eğitimi süresince pek çok eğitim alan asistan doktorlar aynı zamanda hastalara bakarlar, nöbet tutarlar, çeşitli tıbbi girişimleri yerinde görüp uygulamak suretiyle kendilerini geliştirirler.

Asistanların uzman olabilmeleri için uzmanlık eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamaları tek başına yeterli olmamaktadır. Zira alınan eğitimin sonunda esasen çalışmalarının da bir meyvesi konumunda olan bir tez hazırlamak zorundadırlar ki bu da Tıpta Uzmanlık Tezi olarak adlandırılmaktadır. Tıpta uzmanlık tezi diğer tezlerle (yüksek lisans, doktora) benzer bir formata sahip olmakla birlikte gerek literatürlerin önemli bir kısmının İngilizce olması, gerekse de yapılan çalışmadan elde edilen bulguların analizlerinin yapılıp yorumlanmasında yaşanan zorluklardan ötürü son derece zorlu ve zahmetlidir. Doktorların diğer meslek gruplarına göre iş yoğunluğu da göz önünde bulundurulduğunda tez yazımı adeta bir işkenceye dönüşebilmektedir. Her zorlu durumda olduğu gibi tıpta uzmanlık tezi yazımında da çevrenizde danışabileceğiniz birilerini ararsınız. Aradığınız yardım bir tık uzağınızda. Deneyimli ve alanında uzman kişilerden oluşan kadromuzla pek çok alanda olduğu gibi tıpta uzmanlık tezi yazımı, ya da kafanıza takılan herhangi bir konuyla ilgili her türlü desteği vermeye hazırız.