TEZ İSTATİSTİK ANALİZ

Günümüzde tezlerinde genellikle analiz kullanılmaktadır. Bu analizli tezleri kullanmaktaki amaç ise farklılık yaratmaktır. Bu farklılık için kullanılan çeşitli veri toplama ve veri analiz yöntemleri bulunmaktadır.

Tezler içinde kullanılan analizlere genel olarak bakacak olursa kalitatif ve kantitatif olarak ayırabiliriz. Kalitatif analiz yapılacak tezlerde sayısal olmayan sözel niteliklidir. İçerik analizleri kalitatif analizlerden sayılabilir. Bu tip tez istatistik analiz genellikle sözel bölümlerde kullanılmaktadır.

Kantitatif analizler ise sayısal verileri olan tezlerde kullanılmaktadır. Kantitatif analizler arasında istatistiksel analize örnek olarak, tez içerisinde gereken deneylerden elde edilen sonuçların analizleri verilebilir.

Çalışmaya başlanmadan önce çalışma konusu ve veri toplama yöntemine kara verilmesi gerekir. Çalışma konusu ve veri toplama yöntemi belirlendikten sonra ancak çalışmada yapılacak analiz aşamasına gelinir. Tez istatistik analiz için yönetme belirlemek ise,

  • Araştırma için literatür taraması,
  • Bu çalışmanın neden yapılacağı,
  • Araştırmacıya hangi soruların sorulacağını belirlemekle mümkündür.

Analiz için araştırma yöntemi belirlendikten sonra araştırmanın yapılacağı evren belirlenir. Evren çalışma amacını en iyi şekilde yansıtmalıdır.  Evren belirlendikten sonra örneklem belirlenir. Bu örneklem çalışmanın uygulanacağı kümeyi gösterir. Ve belirlenen yönteme göre bu örneklem grubuna uygulama yapılır. Toplanan veriler bir sistem dahilinde analizin yapılacağı program türüne göre veri girişi yapılır. Günümüz akademik çalışmalarında genelikle SPSS Veri analizi kullanılmaktadır. Veri girişinin tamamlanması ardından çalışmaya uygun olan analiz türleri toplanan literatür verileriyle kıyas yapacak şekilde uygulanır. Bu uygulama sonucunda çıkan sonuçlar çalışmanın sonuç kısmında benzer olan Türkiye ve Dünya literatürüyle kıyaslanarak tartışılır. Tartışma sonuç kısmından çıkan sonuçlar çalışma başlangıcında belirlenen amaçlara uygunluğu da bu bölümde belirtilir.

Tez istatistik analizi için sadece analiz konusunda yeterli olmak sonuca ulaştırmaz. Aynı zamanda analiz uygulanan çalışma anabilim dalında da uzmanlık gerekmektedir. Analiz ve anabilim dalında uzmanlığın bir arada olması sonucunda ancak istenilen yada hedeflenen sonuca ulaşılır. Elinizde topladığınız kalitatif yada kantitatif verileriniz varsa ve istatistik analiz konusunda sıkıntı yaşıyorsanız Kalem İstatistik Analiz Merkezi Departmanı olarak size yardımcı olabiliriz. Yapmanız gerek hizmet formumuzu eksiksiz doldurmanız.