Tez düzenleme
Tezin son aşamadaki düzeltme işlemi bir nevi okulun istediği şablona sokulup hatalardan arındırılması diye tanımlanabilir. Yazılan tezin mutlu sona ulaşmadan elinizde kabul görmeden kalması çok sık rastlanan sıkıcı olaylardandır. Tez yazımı işlerini yapmayan kişi için tez düzenleme oldukça zordur, tezin baştan sona iyi analiz edilmesi gerekirki doğru sonuca ulaşacak şekilde düzenleme yapılabilsin. Yazım sorunlarının düzenlenmesi, tezin nihai sonuca ulaştığı anlamına gelmez, tez dizgi işlemininde sıraya konması gerekiyor. Tez formatlama işlemi her üniversite için belli kurallar içerdiği için farklı formatlar uygulamak gerekir. İmla kuralları, sayfa kenarı düzeltmeleri, tez için gösterilen kişi ve kitap, dergi vs. gibi kaynakların belli bir sıralamayla sıralanması(alfabetik) tez düzenleme işinin içine dahildir, zaten bunlar olması gereken en ön şartta denebilir. Bu işi eğer kendiniz yapmaya karar verirseniz

üniversite tez yazım kılavuzu size yardımcı olacaktır. Tezin profesyonel kişilerce incelenip düzenlemesinin yapılması hatayı en aza indirir. Detaylı bilgi ve danışma, iletişim kurularak ücretsiz verilen hizmettir. Yararlanmak için mail atarak işinizi hızlandırın.

Tezin düzenleme diye adlandırılan bölümünün tanımlanmasında son aşamaya gelmişken her tezin düzenlemeye, formata, dizgiye ihtiyacı vardır, tez ne kadar itina ile hazırlanmış olursa olsun mutlaka yanlışlıklar, eksikler, yarım kalmış bir şeyler vardır, yazıma hazırlanması, derlenip toparlanması gerekmektedir.

Not: Her okulun(üniversitenin, fakültenin) farklı tez formatı olup ona göre projelendirilir.