STAJ RAPORU HAZIRLAMA

Lise ve üniversitede teorik olarak öğretilen bilginin uygulaması stajla olmaktadır. Dönem sonunda yapılan uygulamalı stajlarla eğitim hayatı içerisinde öğretilen teorik bilginin iş yaşantısında nasıl kullanacağının öğretildiği bir eğitim sahasıdır. Staj sürecin de etkin öğrenme uygulamaya dayalıdır. Staj döneminde öğrenciye yol gösteren bir eğitmen bulunmaktadır. Staj yapılan kuruma ait departmanda stajyerlerden sorumlu olan şefle uygulama kısmının eğitmenidir.  Staj süreci ise okul veya üniversitelerde alınan teorik eğitimin uygulamasının nasıl yapıldığını öğrenmemize yardımcı olur. Staj sürecinin en zorlusu da yapılan stajın anlatıldığı Staj Raporu Hazırlama aşamasıdır.

Staj süreci yaz tatillerinde 30-45 iş günü arasında değişen periyotlarla yapılır.  Staj sürecine değinecek olursak öğrenci öncelikle staj yapacağı kurum ya da kuruluşlara eğitim aldıkları kurumdan aldıkları staj başvuru formuyla başvuru yapmalıdır. Başvurunun yapıldığı kurumca yapılan değerlendirme sonucu öğrencinin staja başlayabilir. Bu değerlendirme sonucunda staj onayı alan öğrenci eğitim kurumundan ya da interaktif olarak eğitim kurumuna ait web sitesinden staj raporu kitapçığını temin eder. Bu staj raporu kitapçığıyla beraber staj yapacağı kuruma gider. Staj sorumlusuna bu kitapçığın günlük onaylanması gereken bölümlerini onaylatır.

Staj Raporu Hazırlama aşamalarında öncelik kapaktır. Kapak sayfasından sonra kurum onay sayfası bulunur. Bu bölüme staj yapılan kurumun adı, iletişim adresi, staj yapılan departmanlar ve stajın yapıldığı tarihler yazılır. Daha sonra Haftalık çalışma çizelgesiyle yapılan stajlar ve staj yapılan kurumdaki sorumlu imzası yer alır.

Staj Raporu Hazırlama aşamasına ancak bundan sonra gelinebilir. Staj raporu ufak kapsamlı bir tez niteliğindedir. İçerik olarak öncelikle önsöz, içindekiler, staj yapılan kurumun tanıtımı yapılır. Rapor bölümünde ise staj sürecinde yapılan işler ve öğrenilenler açıklanır. Sonuç kısmına gelindiğinde stajda öğrenilen kazanımlar açıklanır. En son kaynak ve ekler bölümüyle staj raporu tamamlanır.

Eğitim dönemindeki yorucu eğitimin ardından tatilde dinlenmek yerine staj yapmak öğrenciyi yeteri kadar zorlamaktadır. Staj raporu hazırlama ödevi oldukça zor bir staj döneminin metne dönüştürülmesidir. Artık enerjiniz tükendi ve hazırlamanız gereken staj raporunuz varsa hadi başvuru formumuzu doldurun süreç başlasın.

Staj raporu ve ödev hazırlama konularında danışmanlık hizmeti alın.