İSTATİSTİK ANALİZ MERKEZİ

Bilimsel çalışmalarda, bilhassa da deneysel ve anket çalışmalarında elde edilen sonuçların yalnızca yalın halde kullanılması pek bir anlam ifade etmemektedir. Bu sonuçların ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerin, bu faktörlerin etki derecesinin, çalışmada kullanılan değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi pek çok konuya ışık tutabilmektedir. Bu sebepten ötürüdür ki bilimsel çalışmalarda sıklıkla istatistik analiz sonuçlarıyla karşılaşmaktayız. İstatistik Analiz Merkezi sayesinde yapılan çalışmanın daha geçerli, güvenilir olması sağlanmaktadır. Verilerin türü, sayısı, çalışmada kullanılan değişkenler, yapılacak olan çalışmanın amacı gibi durumlara göre analiz türü değişmektedir. Hangi verilerde hangi analizin kullanılacağı hususu son derece önemlidir.  Bu açıdan istatistik analiz yapabilmek için bu konuda uzman olmak gerekir. Zira sayısız analiz türü söz konusu olup bunlar arasından hangisinin ya da hangilerinin verilerinize uygun olduğunun, bu analizlerin nasıl yapılacağının tam manasıyla bilinebilmesi ancak ve ancak bu konuda eğitim almakla mümkün olmaktadır. Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler her alanda olduğu

gibi istatistiksel analizlerde de etkisini göstermiş olup geçmişte elle yapılan hesaplamalar artık bu çeşitli programlar ile çok daha hızlı ve doğru bir şekilde yapılmaktadır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan istatistik programları arasında SPSS, MİNİTAB, SYSTAT, EVIEWS, SAS, MEDCALC gibi programlar yer almaktadır. Bunlar arasında SPSS diğerlerinde daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Adı geçen programlar oldukça pahalı olmanın yanı sıra kullanımları da son derece karışıktır. Yapmış olduğunuz çalışmanızdan elde ettiğiniz verilerin en uygun şekilde analiz edilmesini istiyorsanız uzman bir istatistikçiye başvurmanızda yarar var. Zira elde ettiğiniz sonuçların yanlış olması durumunda bilim dünyasını yanıltabilirsiniz. Ülkemiz genelinde çok fazla istatistik analiz merkezi bulunmamaktadır. Bu da özellikle yüksek lisans ve doktora öğrencileri açısından ciddi bir sorundur. Zira bu tarz merkezlerin sayısının az olması ister istemez fiyatlara da yansımaktadır. Ancak endişelenmeyin, diğer pek çok alanda olduğu gibi istatistik alanındaki uzman kadromuzla size yardım etmeye hazırız. Yapmanız gereken tek şey İstatistik Analiz Merkezi departmanımıza başvurmak ve bu işi bize bırakmak.